Aanpassing Europese richtlijnen Bijengezondheid

30-03-2022 Aanpassing Europese richtlijnen Bijengezondheid

De aanpassingen van de Europese richtlijn 2018/1629 en richtlijn 2019/6 zijn relevant voor de imkerij en kunnen gevolgen hebben voor de handelwijze van individuele imkers. Graag informeren wij u over de ontwikkelingen.

Wat is er aangepast? 

  • In richtlijn 2018/1629 is Amerikaans Vuilbroed toegevoegd aan bijlage B van verordening 2016/429 (de lijst van hoogrisico-dierziekten). Met de plaatsing van AVB op deze lijst, dienen de afzonderlijke lidstaten beleid te formuleren gericht op preventie van uitbraken van deze hoogrisico dierziekten, waaronder dus Amerikaans Vuilbroed. 


  • In richtlijn 2019/6 is opgenomen dat de toediening van diergeneesmiddelen bij voedselproducerende dieren geregistreerd moet zijn en te herleiden tot 5 jaar terug. Middelen ter bestrijding van de varroamijt, ook organische, worden gezien als diergeneesmiddel.  

 

Omdat er vanuit de Nederlandse overheid nog geen informatie verstrekt is over de Nederlandse uitwerking van beide richtlijnen, is middels het Imkersoverleg aan het Ministerie van Landbouw, Natuur & Visserij  om opheldering gevraagd. Pas zodra bekend is op welke manier Nederland deze richtlijnen gaat toepassen, kan de imkerij hier naar handelen en kunnen procedures, brochures en handelwijzen van imkers hierop worden aangepast.  
In het geplande overleg tussen het Imkersoverleg en LNV van 7 april aanstaande, zijn deze onderwerpen door ons geagendeerd voor bespreking, daarna volgt een terugkoppeling.

« terug naar het overzicht