Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Maak gebruik van gratis cursusmateriaal. Vertel in jouw buurt omwonenden hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen.
Nationale Bijentelling

Nationale Bijentelling

Wat zoemt er in je achtertuin? In 2021 vindt de tweede Nationale Bijentelling op 17 en 18 april plaats. Meld je vast aan als deelnemer en ontvang het laatste nieuws.
Motie 'Red de Bij'

Motie 'Red de Bij'

De motie 'Red de Bij', in de gemeente Hilversum in november 2018 aangenomen, kan ook voor andere gemeenten worden gehanteerd. Maak gebruik van het model.
Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Nationale bijenstrategie

Nationale bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie van het ministerie van LNV is op 22 januari 2018 door 43 partijen ondertekend, waaronder de NBV.
De NBV is sinds april 2017 betrokken bij de totstandkoming.

Cursussen

 

 

 

Cursussen van IVN/Nederland Zoemt zijn gratis beschikbaar voor alle vrijwilligersgroepen die een cursus willen geven over bijvriendelijk groenbeheer. Ook de NBV-afdelingen kunnen er gebruik van maken als zij willen. Het gaat om de cursussen ‘Laat jouw buurt zoemen’ waarin vrijwilligers leren hoe zij hun buurt brijvriendelijk kunnen maken en een afgeleide daarvan getiteld ‘Laat jouw tuin zoemen’, gericht op tuinbezitters. 

 

Cursusmateriaal: Laat jouw buurt/tuin zoemen

Een afdeling/vrijwilligersgroep kan met behulp van de materialen zelf de cursus organiseren en geven. Zowel de readers, lesplannen en presentaties zijn in digitale vorm kosteloos beschikbaar. Men kan een eigen docent inzetten om de cursus te geven - deze heeft alleen basiskennis van wilde bijen en wilde bijen nodig - of men kan een van de trainers inhuren die vorig jaar de cursussen hebben gegeven.
Voor die laatste mogelijkheid kan men een mail sturen Sjoerd Luiten (s.luiten@ivn.nl), die dan afhankelijk van de regio een van de trainers benadert.

Alle info staat op deze websitepagina’s van het IVN.

Meer educatiematerial is te vinden op: Educatiemateriaal Nederland Zoemt