Ambassadeurs biodiversiteit

Vind een Ambassadeur Biodiversiteit bij jouw in de buurt

De ambassadeurs vormen een netwerk over heel Nederland. Ambassadeurs Biodiversiteit treden op namens de NBV en zijn in hun regio aanspreekpunt voor imkers, lokale imkersverenigingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van verbetering van de leefomgeving van bestuivers. Op lokale schaal is dit bijvoorbeeld de realisatie van kleine projecten zoals: het planten van bollen, inzaaien met bijenvriendelijke en inheemse  bloemenmengsels, het plaatsen van informatieborden, aanleggen educatieve wandelroutes, organiseren van informatiebijeenkomsten en creëren van nestgelegenheid voor bestuivers.

De Ambassadeur Biodiversiteit kan ook gevraagd worden een lezing te geven over biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving aan de lokale imkersvereniging.

Op een hoger niveau, kunnen de ambassadeurs een rol spelen in de beïnvloeding van de lokale politieke besluitvorming zoals op het gebied van agrarisch natuurbeheer, ecologisch beheer, en/of bijenvriendelijke bedrijfsvoering.

Heb je hulp nodig bij een project om de leefomgeving van bestuivers te verbeteren, neem dan contact op met een ambassadeur biodiversiteit in jouw omgeving.

NBV cursus Ambassadeur Biodiversiteit

Sinds 2018 is de NBV begonnen met het opleiden van Ambassadeurs Biodiversiteit. Deze ambassadeurs hebben een gedegen opleiding gekregen waarin vele aspecten van het verbeteren van de leefomgeving van bestuivers aan bod is gekomen.
Wil jij ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in jouw omgeving? Volg de cursus Ambassadeur Biodiversiteit.