Samenwerking

De NBV werkt actief samen met andere partijen in projecten voor het herstel en behoud van de biodiversiteit en leefomgeving van bestuivers.

 

Nationale Bijenstrategie

De NBV is sinds 2018 kernparticipant van de Nationale Bijenstrategie en heeft zich gecommitteerd aan de doelen. Binnen de Nationale Bijenstrategie is ook een hoofdstuk gericht aan de professionalisering van de imkerij. De doelen van de Nationale Bijenstrategie zijn dat er in Nederland in 2030:

  • minimaal 50% bijensoorten zijn die in aantallen groeien of minimaal gelijk blijven;
  • een duidelijke verbetering is in de verspreiding van bijen over heel Nederland;
  • in 90% van de gevallen geen probleem is met de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten.

Meer informatie over de Nationale Bijenstrategie kun je hier vinden: https://www.bestuivers.nl/nationalebijenstrategie

 

Deltaplan biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, om zo een systeemverandering te realiseren.

De NBV is partner van deze beweging en zet zich direct in voor biodiversiteitherstel onder andere via de Ambassadeur Biodiversiteit. Voor meer informatie: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

 

 

 

 

 

 

 

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.