Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Maak gebruik van gratis cursusmateriaal. Vertel in jouw buurt omwonenden hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen.
Nationale Bijentelling

Nationale Bijentelling

Wat zoemt er in je achtertuin? In 2021 vindt de tweede Nationale Bijentelling op 17 en 18 april plaats. Meld je vast aan als deelnemer en ontvang het laatste nieuws.
Motie 'Red de Bij'

Motie 'Red de Bij'

De motie 'Red de Bij', in de gemeente Hilversum in november 2018 aangenomen, kan ook voor andere gemeenten worden gehanteerd. Maak gebruik van het model.
Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Nationale bijenstrategie

Nationale bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie van het ministerie van LNV is op 22 januari 2018 door 43 partijen ondertekend, waaronder de NBV.
De NBV is sinds april 2017 betrokken bij de totstandkoming.

Alle gemeenten bij-vriendelijk

 

Bijen zijn met hun bestuivingswerk van groot belang voor onze voedselvoorziening en die van vogels en vele andere dieren. Zelf kampen ze met voedselgebrek waardoor ze in aantal en in aantallen soorten hard achteruit gaan. Dat geldt niet alleen voor de solitair levende, wilde bijen, ook onze honingbijen hebben last van voedselschaarste.

 

foto: Gerdien Bos - VlinderstichtingBestuivers in nood

Ons prachtige groene land is niet kleurrijk genoeg. Er bloeien te weinig kruiden om al die bijna 360 soorten bijen die ons land telt, soms met specifieke dieet wensen, van een maaltijd te voorzien. Voor sommige soorten is het al te laat, andere balanceren op het randje van voortbestaan. Daar moet verandering in komen. Gebeurt dat niet dan komen eco-systemen in gevaar, met alle gevolgen van dien.

 


Help de bijen

Kom in actie voor bloemrijke gemeenten

Het is geweldig te zien wanneer onze honingbijen af en aan vliegen, telkens beladen met stuifmeel en nectar. De plekken waar ze dit kunnen verzamelen zijn steeds schaarser geworden. Veel tuinen zijn bestraat, bermen en grasvelden kort gemaaid. Geen bloem te bekennen. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen. Hoe? De oplossing is niet zo ingewikkeld. Aanpassing van het beheer van de groene openbare ruimte kan al heel veel schelen. Daarvoor moet wel een knop om. Niet alleen bij bewoners maar ook bij de groenbeheerders van gemeenten.

Klop als imkers aan bij je gemeente, zo mogelijk samen met andere organisaties uit de buurt.

Nederland Zoemt en NBV voeren samen campagne

De NBV is partner van het samenwerkingsverband Nederland Zoemt. Zowel NBV als NL Zoemt lanceerden ongeveer gelijktijdig het plan om alle gemeenten bij-vriendelijk te maken. We doen dit onder de vlag van de Nationale Bijenstrategie. Samen staan we sterker. Samen maken we Nederland bloemrijker.

Alle gemeenten bij-vriendelijk

Maak gebruik van de mogelijkheden die Nederland Zoemt biedt. Geef er als imkers in het contact met de gemeente desgewenst een eigen tintje aan. Voorop staat dat bij verandering van beheer of inzaaien of beplanten van percelen alle bijen er baat bij hebben.

 

Doe ook mee met het bloemrijker maken van je gemeente

 

 

 


Een veld vol bloemen met zoemende insecten en

fladderende vlinders is toch mooier dan een groen biljartlaken?