Waterschappen in beeld


Verdeling in waterschappenImkerverenigingen zijn in eerste instantie geneigd met gemeenten in contact te treden over verbetering in het groenbeheer ten gunste van onze bijen. De 24 waterschappen in ons land zijn minder in beeld als grote groenbeheerders. Hier liggen echter grote kansen
.

Tegelijkertijd met de statenverkiezingen van maart 2015 zijn ook nieuwe leden voor de waterschappen gekozen: de nieuwe dagelijkse besturen, vaak dijkstoel genoemd met heemraden als dagelijks bestuurders.

Vertegenwoordigers van de imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel hebben dit te baat genomen en zijn het gesprek aangegaan met de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland.

Voorbeeld voor imkerverenigingen

Groenbeheerders van het waterschap moeten zich realiseren hoe belangrijk beplanting en het daarmee gepaard gaande beheer is voor onze honingbij en talloze andere nectar etende insecten. Alleen het waterschap Rivierenland heeft al 200.000 hectare in beheer, waaronder dijken, stroken langs watergangen en terreinen met water(-zuiverings)installaties.

Om het belang te benadrukken organiseren de twee imkerverenigingen hierover workshops voor de groenbeheerders.Verder wordt er geinventariseerd op welke terreinen beginnende imkers bijenvolken kunnen plaatsen.Tenslotte worden voorbereidingen getroffen voor ondertekening van een Greendeal, waaraan ook de Vlinderstichting (partner in het Idylleproject) deelneemt.