Kostprijsberekening

Bijenteelt wordt in de meeste gevallen bedreven door enthousiaste vrijwilligers. Ook cursussen bijenhouden en met bijenhouden samenhangende onderwerpen worden gewoonlijk georganiseerd en gegeven door enthousiaste imkers. Dat betekent dat heel vaak de werkelijke kosten van een cursus niet in beeld komen.
Een imker stelt gratis volken beschikbaar, een leraar geeft les tegen een reiskostenvergoeding en een vereniging stelt zijn bijenstand voor niets beschikbaar. Soms vinden imkers deze loyale medewerking zo vanzelfsprekend dat men daardoor niet in de gaten heeft dat het bedrag wat cursisten voor een cursus betalen zo laag kan zijn omdat alle betrokkenen de cursus in feite subsidiëren.
Deze vrijgevigheid is een goede zaak, maar soms kan een cursus alleen maar gegeven worden tegen betaling van alle cursuskosten.
Hieronder vindt u een berekening waarin de meeste kostenposten worden aangegeven die de prijs van een cursus bepalen.

Voorbeeld kostencalculatie

In een kostencalculatie zijn onderstaande posten van belang:

 • Lesuren leraar à € 20,- 
 • Reiskosten leraar, eventueel praktijkassistenten
 • Kosten voor de organisatie:
  - telefoonkosten
  - portokosten
  - kosten van kopiëren, printen
  - huur beamer en andere audiovisuele hulpmiddelen (niet in berekening hieronder opgenomen)
 • Het huren van een leslokaal en/of bijenstand
 • Huren van bijenvolken, aanschaf praktijkmaterialen
 • Examenkosten (lokaal, gecommiteerde, diploma’s)
 • Onvoorziene kosten
 • Kosten van een feestelijke diplomauitreiking/afsluiting van de cursus


Voorbeeld van een berekening voor een basiscursus met resp. 8, 16 of 24 cursisten:

       

Vaste kosten basiscursus

     
leslokaal theorie (6x 50,-) € 300,00    
leskosten theorie (6 x 2 x 20,-) € 240,00    
epipen, kopiën € 90,00    
reiskosten € 114,00    
organisatie medewerkers € 100,00    
diploma en -uitreiking € 125,00    
subtotaal € 969,00    
       

Kosten per praktijkgroep van 8 cursisten

8 cursisten 16 cursisten 24 cursisten
praktijkles per 8 cursisten      
11 lessen van 2 uur à 20,- € 440,00 € 880,00 € 1.320,00
huur bijenvolk (1 vlk per 2 cursis + voorbeeld volk) € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00
koffie, thee e.d. € 150,00 € 300,00 € 450,00
attentie assistent(en) € 50,00 € 100,00 € 150,00
subtotaal € 1.140,00 € 2.280,00 € 3.420,00
       

TOTALEN

    per cursist
TOTAAL bij 8 cursisten € 2.109,00   € 263,63
TOTAAL bij 16 cursisten € 3.249,00   € 203,06
TOTAAL bij 24 cursisten € 4.389,00   € 182,88
       
Kostprijs - € 300 bij eigen leslokaal (8 cursisten) € 1.809,00   € 226,13
Kostprijs - € 800 bij eigen leslokaal en volken € 1.309,00   € 163,63