Voortgezet Imkeren

Op de basiscursus leert de imker de basishandelingen om bijen te kunnen houden. Het is gebaseerd op een gemiddelde ontwikkeling van het bijenvolk bij een gemiddeld jaarlijks weerpatroon. Met de basishandelingen kan de cursist zijn bijenvolk zonder overlast voor medeburgers gezond in leven houden, verhindert hij het zwermen en kan zijn volk een honingoogst opleveren.

Veel beginnende imkers lopen bij het toepassen van de basishandelingen tegen problemen aan als ze het jaar daarna zelfstandig bijen gaan houden. Met name door verschillen in weer, dracht en de mogelijke aanwezigheid van een ziekte is de jaarlijkse ontwikkeling van het bijenvolk telkens weer verschillend. Dat maakt de imkerij ook zo boeiend! Tegelijkertijd kan het vragen oproepen over het moment waarop de nieuwe imker het recept moet toepassen. Daar komt bij dat de moderne imker bij het zoeken naar antwoorden op zijn vragen bij collega-imkers en op internet gemakkelijk overspoeld wordt met (soms tegenstrijdige) informatie. Het ontbreekt hem aan ervaring in het omgaan met bijen om in die brei aan informatie het kaf van het koren te scheiden. Daarnaast groeit de imker in zijn ontwikkeling en wil hij soms meer dan één of twee volken in de tuin hebben staan.

Waar de basiscursus uitgaat van een zekere gelijkheid van alle bijenvolken, leert de cursus Voortgezet Imkeren je de verschillen tussen bijenvolken te herkennen, je bijenvolken beoordelen en je handelen daarop af te stemmen.

Voor deelname aan deze cursus is het hebben van een eigen bijenvolk een vereiste.

Kijk op de kaart voor een cursus Voorgezet Imkeren bij jou in de buurt!

Bekijk andere cursussen met een NBV diploma

Basiscursus Imkeren

Leer de beginselen van het imkervak.

Leraar Imkeren

Haal de bevoegdheid om zelf cursussen te geven.

Bijengezondheid

Voorkomen is beter dan genezen. Leer in deze cursus de basis van de bijengezondheid.

Koninginnenteelt

Voor de gevorderde imker diet zich wil richten op het telen van raszuivere koninginnen

Specialist en Keurmeester Bijenproducten

Leer de verschillende bijenproducten kennen en keuren.

Specialist bestuiving

Leer de omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt.

Ambassadeur Biodiversiteit

Draag bij aan behoud, herstel en verbetering van de biodiversiteit.