Ambassadeur Biodiversiteit

Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk, met name door verarming van de leefomgeving. Probleemfactoren zijn gebrek aan (gevarieerd)stuifmeel en nectar en voor wilde bijen eveneens de nestgelegenheid. Afhankelijk van de soort bij geldt dat voor beschikbaarheid in een bepaalde periode of het gehele jaar. Ook kan er een afhankelijkheid zijn van de aanwezigheid van een specifieke bloem. De vitaliteit van honingbijenvolken is eveneens voor een zeer groot deel afhankelijk van de beschikbare dracht: stuifmeel en nectar. Zorg voor de leefomgeving voor bijen is ook een taak van de imker.

Vanuit allerlei geledingen in de samenleving wordt er aangedrongen en wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving voor bijen. Zo moet het aantal bijen en andere bestuivers in Nederland in 2030 niet kleiner geworden zijn, of zelfs gegroeid zijn volgens de Nationale Bijenstrategie. Het streven is dat er minimaal 50% meer bijensoorten zijn die in aantallen groeien of minimaal gelijk blijven. De NBV is partner van de nationale bijenstrategie en heeft zich gecommitteerd aan deze doeleinden.

In 2018 heeft  de NBV de Commissie Biodiversiteit opgericht en is begonnen met het opleiden van Ambassadeurs Biodiversiteit. Doel is om een netwerk van ambassadeurs te creëren voor het behoud, herstel en verbetering van de biodiversiteit en met name de leefomgeving  van de honingbij en andere bestuivende insecten. Van de deelnemers aan de cursus wordt verwacht dat ze zich hiervoor actief inzetten na afloop van de cursus en een verklaring Ambassadeur Biodiversiteit ondertekenen (link naar verklaring).

De cursus bestaat uit negen zaterdagen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: imkerij in Nederland, wat is biodiversiteit, verbeteren van de leefomgeving van bijen, ecologisch beheer, samenwerking- hoe werkt de gemeente en provincie, wilde bijen, strategisch onderhandelen, voorbeelden uit de praktijk, kansen benutten in het landschap, en tot slot de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Daarnaast maken deelnemers een projectvoorstel en een presentatie.
De cursus is speciaal en uitsluitend ontwikkeld voor leden van NBV.

De cursus gaat in oktober 2023 weer van start en wordt georganiseerd in Apeldoorn. Klik hier voor meer informatie. Of klik hier om je direct aan te melden. 

Bekijk andere cursussen met een NBV diploma

Basiscursus Imkeren

Leer de beginselen van het imkervak.

Voortgezet Imkeren

Leer de verschillen tussen bijenvolken herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Leraar Imkeren

Haal de bevoegdheid om zelf cursussen te geven.

Bijengezondheid

Voorkomen is beter dan genezen. Leer in deze cursus de basis van de bijengezondheid.

Koninginnenteelt

Voor de gevorderde imker diet zich wil richten op het telen van raszuivere koninginnen

Specialist en Keurmeester Bijenproducten

Leer de verschillende bijenproducten kennen en keuren.

Specialist bestuiving

Leer de omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt.