Bijengezondheid

Deze cursus is ontworpen om bijenhouders van alle niveaus te voorzien van waardevolle kennis en praktische vaardigheden om de gezondheid en vitaliteit van hun bijenvolken te verbeteren. Gedurende deze cursus worden belangrijke onderwerpen behandeld zoals varroabestrijding, de Aziatische hoornaar en drachtverbetering.

Varroabestrijding
De varroamijt blijft een van de grootste bedreigingen voor bijenkolonies. Tijdens de cursus wordt dieper ingaan op de levenscyclus en de schadelijke effecten van varroamijten op bijenvolken. U leert over verschillende methoden voor effectieve varroabestrijding, waaronder biologische, geïntegreerde en chemische benaderingen. We zullen ook de nieuwste trends en onderzoeken op het gebied van varroabestrijding bespreken.

Aziatische Hoornaar – Herkenning en Beheer
De recente opkomst van de Aziatische hoornaar vormt een serieuze bedreiging voor bijenpopulaties. Tijdens de cursus leer je de Aziatische hoornaar te herkennen en onderscheiden. Daarnaast bespreken we strategieën en praktische benaderingen om uw bijenvolken te beschermen tegen deze roofzuchtige invasieve soort. We zullen ook de rol van bijenhouders bij het monitoren en rapporteren van Aziatische hoornaarnesten benadrukken.

Drachtverbetering
Een overvloedige voedselbron is essentieel voor de gezondheid van bijenvolken. We gaan dieper in op het onderwerp drachtverbetering en hoe je de voedingskwaliteit en kwantiteit voor de bijenvolken kunt optimaliseren. We behandelen verschillende soorten drachtplanten, manieren om bijenvolken voorbereiden op perioden van schaarste en je krijgt inzicht in het belang van biodiversiteit en het creëren van een gunstige omgeving voor bijen.

Kijk op de kaart voor een cursus Bijengezondheid bij jou in de buurt!

Bekijk andere cursussen met een NBV diploma

Basiscursus Imkeren

Leer de beginselen van het imkervak.

Voortgezet Imkeren

Leer de verschillen tussen bijenvolken herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Leraar Imkeren

Haal de bevoegdheid om zelf cursussen te geven.

Koninginnenteelt

Voor de gevorderde imker diet zich wil richten op het telen van raszuivere koninginnen

Specialist en Keurmeester Bijenproducten

Leer de verschillende bijenproducten kennen en keuren.

Specialist bestuiving

Leer de omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt.

Ambassadeur Biodiversiteit

Draag bij aan behoud, herstel en verbetering van de biodiversiteit.