Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 09-01-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Wageningen (DE RIJNSTREEK)
Contactpersoon:Tineke Brascamp <tineke@brascamp.nl>
Cursuslocatie:Grintweg 273, 6704AP, Wageningen
Routebeschrijving:Het Bijenhuis, ingang aan de linker zijkant
Tel:0317416331
NBV Diploma

Alle aspecten van het bijenhouden, in theorie en praktijk, om zelfstandig bijen te gaan houden, komen aan bod. Bijenteeltleraar Els Voorbij start op 9 januari 2023 met 8 maandagavonden theorie in het Bijenhuis aan de Grintweg 273 in Wageningen.
De laatste theorieles is op 13 maart.
Het praktijkdeel (9-10 praktijklessen) wordt op aanwijzing van Els Voorbij in Wageningen verzorgd door ervaren imkers van De Rijnstreek en start omstreeks 1 april, meest op een zaterdag. Ook ’s avonds kan er wel eens een les zijn, afhankelijk van het weer en altijd in overleg. Precieze data zijn daardoor pas kort tevoren bekend. Rondom de zwermtijd, in mei en juni, zijn de meeste lessen. De laatste praktijkles valt in augustus.
Regelmatig bijwonen van de lessen is een van de voorwaarden voor het diploma!

Bij opgave betaalt men uiterlijk 15 december 2022 het cursusgeld: € 225. De prijs is inclusief boek (ad €25). Wacht op de factuur.

Aanmeldingen uit Wageningen en directe omgeving hebben voorrang als ze op de wachtlijst staan. Mocht je je hebben opgegeven maar verder weg wonen, houd daar dan rekening mee en geef je eventueel ook in een andere plaats op. 

Met een groepsapp is er veel onderling contact en uitwisseling van ervaringen. In de zwermtijd ben je onmiddellijk op de hoogte van een zwermmelding, en kan je er mogelijk bij zijn. Aanbevolen wordt al in je eerste seizoen een bijenvolkje te gaan houden. Je kunt dan, als je de smaak te pakken krijgt, het jaar daarop al meedoen met een cursus Voortgezet imkeren!

De cursus wordt georganiseerd vanuit de Wageningse bijenhoudersvereniging De Rijnstreek https://wageningen.bijenhouders.nl).


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.