Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 15
Aantal plaatsen beschikbaar: 5
Prijs: € 195
Start datum: 09-02-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Hengelo e.o.
Contactpersoon:Marja Morskieft <secretaris@bijenteeltvereniginghengelo.nl>
Cursuslocatie:Landmansweg 141, 7557 ZA, Hengelo
Tel:+31742433153
NBV Diploma

Met veel plezier kunnen we melden dat Bijenteeltvereniging Hengelo in 2023 weer een Basiscursus Imkeren gaat organiseren. De cursus wordt gegeven door Louis Hövels en Bert Geverink, beide erkend leraar bijenteelt. Voor het praktijkgedeelte zullen zij worden bijgestaan door ervaren imkers uit de vereniging. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en wordt afgesloten met een examen. 

De theorielessen worden gegeven op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur:

9/2 (kennismaken en boeken uitdelen),

16/2 (les 1), 9/3 (les 2), 16/3 (les 3), 23/3 (les 4) en 30/3 (les 5) in de grote zaal van de pastorie van de O.L. Vrouwekerk, O.L.Vrouwestraat 6,  7557 HX Hengelo. De inloop is vanaf 18.30 uur. We starten om 19.00 uur.

Op zaterdag 11/2 om 10.00 uur is er een rondleiding door de bijentuin aan de Landmansweg 141 en worden de materialen, die nodig zijn voor het imkeren, getoond.

De praktijklessen worden gegeven op zaterdagochtend in de bijenstal van Bijenteeltvereniging Hengelo, Landmansweg 141 (tegenover nr. 158), 7557 ZA Hengelo, van 10.00 tot 13.00 uur.

Data 2023:

1/4 :    Raampjes maken

15/4:   Voorjaarsinspectie, broedstadia, ruimte geven (kunstraat), controle op zwermplannen

22/4:   Volksontwikkeling, moeren merken/knippen (oefenen op darren) controle op zwermplannen, 

           plaatsen honingkamer

29/4:   Zwermverhindering door maken van een veger

12/5:   (vrijdag!! Zo mogelijk om 18.00 uur) Doppen breken, vegers controleren

 

1ste week van juni: Honing slingeren Wendezoele of Hengelo!(**)

 

3/6:     Controle  “moergoed”, vegers aftappen, controle Varroabesmetting

17/6:   Controle volksontwikkeling en Varroabesmetting

1/7:     Controle, ruimte geven.

 

Afhankelijk van dracht: in juli honing slingeren (**). Daarna

 

29/7:   Mierenzuurbehandeling 1ste keer

5/8:     Controle Varroabesmetting, voerbak plaatsen en beginnen met voeren

19/8:   Mierenzuurbehandeling 2de keer

7/9:     Examen: 19.00 uur in de pastorie van de O.L. Vrouwekerk  te Hengelo

Extra:   in december/ januari: Varroabestrijding met oxaalzuur

 

Let op!!

Data en tijden zijn enigszins onder voorbehoud i.v.m. het weer en de ontwikkeling van de bijenvolken.

Ook wordt er op een zaterdag een excursie georganiseerd waar je aan deel kunt nemen.

(**): één van beide keren verplicht

In de zomer is de Bijentuin van onze vereniging op zondagmiddag geopend. Het is de bedoeling, dat elke cursist tenminste één middag helpt bij de rondleidingen.

 

Het cursusgeld bedraagt € 195,-- per persoon.

Inbegrepen zijn:      - 7 theorielessen en 15 praktijklessen inclusief koffie of thee,

                                - de syllabus ‘Basiscursus bijenteelt‘ door Louis Hövels,

                                - het lesboek ‘Basiscursus Imkeren’ van de NBV,

                                - het cursusboek ‘Bijengezondheid’ van de NBV,

                                - schriftelijk examen en het NBV – diploma.

 

Je geeft je definitief op door het cursusgeld over te maken op rek. NL 97 INGB 0003 643243 ten name van Bijenteeltvereniging Hengelo en omstreken onder vermelding van “Basiscursus Imkeren 2023”.

Na overmaking van het cursusgeld ben je in het jaar 2023 gratis lid van de NBV en ontvang je het blad BIJENhouden en de digitale nieuwsbrief Imkernieuws. Aan het einde van het jaar kun je besluiten of je lid wilt blijven van de NBV en bij welke afdeling.

Hoewel we ons nauwelijks risico’s kunnen voorstellen, moeten we je er ook op wijzen dat je de cursus voor eigen risico volgt. Je kunt de vereniging dus niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat je tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee je je formeel aanmeldt voor de cursus, erken je eveneens je eigen aansprakelijkheid op dit punt.

Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag.

 


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots