Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 20
Aantal plaatsen beschikbaar: 19
Prijs: € 200
Start datum: 01-06-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Olst-Wijhe
Contactpersoon:Henk Morrenhof <secretaris.ijsselbijkers@gmail.com>
Cursuslocatie:Diepenveenseweg, 8121, Olst
Routebeschrijving:Accaciabosje aan de Diepenveensweg weg te Olst
Tel:0657940482
NBV Diploma

DE BASISCURSUS IMKEREN

Algemene informatie
De afdeling Olst-Wijhe organiseert praktisch jaarlijks een cursus voor beginnend imkers in de Sallandse regio Olst-Wijhe. De cursus is onder voorbehoud van voldoende deelname. De geplande data kunnen soms iets verschuiven tgv het weer en de ontwikkeling van het bijenvolk.

Voorafgaand aan de Basiscursus wordt een Kennismaking/oriëntatiecursus georganiseerd van drie dagdelen, waar je jezelf voor moet aanmelden als je besluit om deel te nemen aan de Basiscursus. Deze kennismaking/oriëntatiecursus is bedoeld om zicht te krijgen in het houden van bijen, de verwondering, werkzaamheden, de kennis, de tijd en kosten die je zult investeren in je nieuwe hobby. Het is te beschouwen als intake om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of je de stap naar de Basiscursus wel of niet maakt. Deelnemers te adviseren om de volgende stap wel of niet te maken(zie verder hierboven, bij Kennismakingscursus)

Omschrijving Basiscursus Imkeren
De basiscursus imkeren omvat het volgende:

  • 15 praktijklessen in combinatie met steeds een korte theoretische uitleg.
  • 5 verdiepende theorieavonden tijdens en bij de afsluiting van de gehele cursus
  • Feedback op de uitvoering en uitwerking van de praktijkopdrachten.
  • Examen over praktische en theoretische kennis
  • Afsluiting met het diploma basisimker

Korte beschrijving
De basiscursus is een echte imkerscursus waar je, o.l.v. een bijenteeltleraar en met ondersteuning van een praktijkbegeleider, direct in het bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde geweest zijn. Elk praktijkles wordt op de lesstand kort ingeleid voordat de bijenkast open gaat. Wat er die les moet gebeuren is vervat in een praktijkopdracht die in het theorieboek wordt ondersteund, met soms verwijzingen naar foto's of filmpjes over de uit te voeren handelingen.

De opleidingssite geeft extra informatie voor de uitwerking van de praktijkopdrachten en controlemogelijkheden/antwoorden van/op de uitgewerkte opdracht. www.imkeropleidingensalland.nl

Elke praktijkles start dus met een korte theoretische uitleg, en ook tussentijds zijn er korte uitleg- en vraagmomenten.

In de praktijkles werk je met ondersteuning van de praktijkbegeleider in het bijenvolk aan de hand van 12 praktijkopdrachten. Je doet inspecties en voert opdrachten welke de ontwikkeling van het volk ondersteunen, het overleven van het volk ten doel hebben. Soms zijn er gezamenlijke doe opdrachten of kijk opdrachten om het zelfstandig imkeren stap voor stap onder de knie te krijgen. In de cursus heb je altijd een kastmaat waar je gezamenlijk als koppel je bevindingen bespreekt en de opdracht mee uitwerkt.

Elke deelnemer start aan het begin van de zomer ( begin/half juni) met een klein volkje waar in een jonge koningin net aan de leg is en wat zal uitgroeien tot een volk wat goed kan worden ingewinterd. Dit nieuwe kleinere volk moet je groot zien te krijgen, geen vanzelfsprekendheid je  beleef en doet van alles wat je moet weten als beginnend imker. Na de winter gaat de cursus in maart/april weer verder en komt het volk in een nieuwe fase, de voortplanting. Allemaal iets ingewikkelder dan wat je eerder deed maar dat kan je aan.

Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig zodat het allemaal goed afloopt. Als je voldoende kennis en praktische vaardigheden hebt opgedaan, en dit afsluit met een 'akkoord' voor de uitgevoerde praktijkopdrachten, ga je aan het eind van de cursus (begin/half juni) met een vitaal volk naar huis en heb je ook het splitsen van een bijenvolk uitgevoerd. Het afgesplitste volk is in principe het volk voor de volgende lichting nieuwe cursisten als je dit volkje tot het aan de leg gaan verzorgd hebt.

Doel
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten wat het effect is van ingrepen in het volk en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Kortom: bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is zodat het volk een goede kans heeft om te overleven.

De cursus start in juni met de 15 praktijklessen. De vijf verdiepende theorielessen worden gedurende het cursusjaar gegeven, de afsluiting is in principe een jaar na aanvang van  de cursus zodat het gehele buitenseizoen is doorlopen. In totaal, exclusief de afronding: 20 dagdelen van 2½ uur.

Overige informatie
De Leraar Imkeren is Maayke Jansen. De kosten bedragen €200,-, dit is incl.:

  • het cursusboek compleet (praktijkwerkboek/theorieboek).
  • Een bijenvolk (mits het praktijkgedeelte met een voldoende is afgesloten).
  • Een jaar gratis lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersereniging gedurende het cursusjaar.
  • Het eerste jaar gratis lidmaatschap van de plaatselijke vereniging De IJsselbijkers.
  • maar exclusief eenvoudig imkersgereedschap, imkerkleding, bijenkast en overig kastmateriaal.

U krijgt een factuur van de penningmeester Michiel Bakker. Graag voor aanvang van de Basiscursus het bedrag overmaken, met vermelding van het factuurnummer.

Informatie bij het secretariaat Imkervereniging De IJsselbijkers: secretaris.ijsselbijkers@gmail.com

Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder.

Dit zijn de data voor de basiscursus,
onder voorbehoud ivm de volksontwikkeling.
De teksten in rood zijn dan alternatieven.

Juni                Workshop Kastdoeken en raampjes maken

Juni                In de kast kijken olv een praktijkbegeleider

Juni                Uitreiken eerste bijenvolk uitvoeren QuickScan

Juli / Aug.       Zomerverzorging jonge volkeren

Juli                 Honingslingeren productie volk v/d leraar

Augustus       Verenigen volken van de leraar

Augustus       Voeren en inwinteren van eigen volk

Maart/ April    QuickScan overwinterde volk

April               Voorjaars controle

April / Mei      Controle op  en vertragen zwermplannen

Mei                Kunstzwerm maken

Mei                 Luisteren Tuters en kwakers

Juni                Vaststellen Moergoedheid

 

In zomerverzorging en ook in andere opdrachten zitten onderdelen zoals voeren, varroaanalyse en bestrijding, deze onderdelen komen dus op verschillende momenten aan de orde. Tevens organiseren we optioneel een kastenavond als info welke type kasten er mogelijk zijn en hang je in de praktijkles het verenigingsvolkje over in je eigen kast. De wasdag met demonstratie hygiënisch imkeren is ook een kijkles waarin je leert je materiaal schoon te maken en hoe je de bijenwas het beste kunt (her) gebruiken.

De detailplanning is beschikbaar.

 

Hartelijk welkom bij de cursus van de afdeling Olst-Wijhe

namens het bestuur van de IJsselbijkers

Sigis Sparenberg, voorzitter


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots