Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 17
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 250
Start datum: 07-02-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Kromme Rijn, Lek en IJssel
Contactpersoon:Herman Horninge <herman@horninge.com>
Cursuslocatie:Houten
Tel:06-53507834
NBV Diploma

De Basiscursus Bijenhouden 

Bij voldoende belangstelling organiseert de Bijenhoudersvereniging Kromme Rijn, Lek en IJssel jaarlijks een basiscursus Bijenhouden, bedoeld voor (aanstaande) bijenhouders of voor wie gewoon meer wil weten over bijen. Onder leiding van twee gediplomeerde leraren bijenteelt leert u op verantwoorde wijze omgaan met bijen. De cursus bestaat uit 8 a 10 theorie- en 10 praktijklessen, plus enkele lessen "Bijengezondheid" in nov/dec 2023 (zie onder). De eerste theorieles is van 19.30-22.00 uur, de overige avonden zijn van 19.30-21.30 uur, alle waarschijnlijk op dinsdagavond. Locatie voor de theorielessen is momenteel nog niet bekend tgv sloop van het "oude" gebouw, maar zal in de regio Houten/ Nieuwgein plaats vinden. De praktijklessen (ong. 2 uur) zijn op zondag rond het middaguur in de directe omgeving van Vianen/Houten. Onder begeleiding verzorgen cursisten in tweetallen een bijenvolk. Naast een beoordeling van de praktijklessen wordt de cursus afgesloten met een theorie-examen (niet verplicht). Na succesvolle afronding en voldoende aanwezigheid (tenminste 80% van de theorie- en praktijklessen) wordt het landelijk erkende diploma "Basiscursus Bijenhouden" uitgereikt.

Het cursusgeld bedraagt €250,- en is inclusief de curusumap “Basiscursus Bijenteelt” van de NBV, het boek "Bijenhouden, Hoe doe je dat?" (Pohl), Cursusboek Bijengezondheid, 1 jaar lidmaatschap van de landelijke Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en van onze regionale bijenhoudersvereniging Kromme Rijn, Lek en IJssel. Ook ontvangt u 1 jaar het NBV maandblad "Bijenhouden". 

Voor de praktijklessen dient u over beschermende kleding te beschikken, die geheel bedekkend kan zijn, of een jas met kap (± €45,-) of alleen een kap (± € 20,-). Indien u van actief bijenhouden afziet bemiddelen wij evt. bij overname van aangeschafte goederen, mits in goede staat. Een beroker maakt ook deel uit van de basisuitrusting en wordt in bruikleen verstrekt (€ 40,- borg).

Er bestaat voor deze cursus veel belangstelling, ook van buiten onze regio. In geval van overtekening van het maximum aantal deelnemers (14) zullen we toelaten op basis van woonplaats. Over toelating wordt uiterlijk 31 december 2022 beslist en deze wordt definitief na ontvangst van het lesgeld.

Neem voor nadere informatie en voor aanmelden contact op met onze cursuscoördinator Herman Horninge op e-mail herman@horninge.com, mobiel 06-53507834, bereikbaar na 17.00.

Bankrek.: NL82 RABO 0311 3019 40 t.n.v. BHV Kromme Rijn Lek en IJssel te Zeist o.v.v. Basiscursus Bijenhouden 2023 + Naam.

Indien de cursus begonnen is en deze door ontwikkelingen van de corona pandemie beëindigd moet worden, krijgt u, naar rato, het lesgeld terug.De Nederlandse bijenhouders vereniging is hierin leidend. Evt. kan er één-op- één begeleiding georganiseerd worden, maar dat zal tzt bekeken worden en afhangen van alle ontwikkelingen.

Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.