Voorzitter Bert Berghoef doet stapje terug

04-10-2021 Voorzitter Bert Berghoef doet stapje terug

 

Bert Berghoef heeft besloten zijn functie als voorzitter van de NBV neer te leggen. Reden hiervoor is de exponentieel groeiende tijdsbelasting van het voorzitterschap. Hij is van mening dat hij het voorzitterschap niet langer naar zijn overtuiging en maatstaven kan invullen en doet daarom een stapje terug ten dienste van een verdere professionele transitie van de vereniging.

Sinds januari 2018 was Bert Berghoef als bestuursvoorzitter verbonden aan de NBV. Vanaf het eerste moment heeft hij zich met hart en ziel én op zijn kenmerkende, persoonlijke wijze ingezet voor de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de vereniging en imkerij. Zijn focus lag vooral op het intern verbinden en professionaliseren van de vereniging. Menig lokale vereniging heeft hem de afgelopen jaren mogen ontvangen: om verenigingsavonden bij te wonen of als er behoefte was aan strategisch overleg of het uitwisselen van gedachten. Verbinden en verenigen, bottom-up georganiseerd, met aandacht voor de mens en ten dienste van de toekomst van de vereniging, de imkerij en van de aarde als geheel, waren altijd zijn uitgangspunten.

Actuele ontwikkelingen in het land, zoals bijvoorbeeld de attitude van landschapsbeheerders en de maatschappij ten aanzien van de imkerij en de veranderende behoeften van de leden en mensen die geïnteresseerd zijn in de bijenhouderij en biodiversiteit, hadden zijn volle aandacht en stimuleerden hem verder in zijn werk voor de vereniging. Waar Corona ook binnen de imkerij (zowel de landelijke en lokale verenigingen) invloed had, deed Bert er alles aan om met oog voor de betrokken mensen maar met een duidelijke visie op de toekomst van de imkerij de vereniging op koers te houden. Een open vizier naar buiten en een open houding naar leden over de manier waarop de vereniging functioneert waren zijn belangrijkste pijlers. Bert zette alles op alles om de interne organisatie zo vraaggericht en transparant mogelijk in te richten, kennis en bewustwording onder imkers verder te vergroten en onderzoek en opleiding te stimuleren. Hij was op zijn eigen, bijzondere, persoonlijke manier in staat gevoelige onderwerpen, zoals de registratie van bijenvolken en de situatie in de Biesbosch, op een ontwapenende maar heldere wijze bespreekbaar te maken.

Onder leiding van Bert zijn contacten met landelijke en regionale overheden en gelieerde organisaties versterkt. Ook is onlangs de samenwerkingsovereenkomst tussen imkerverenigingen tot stand gekomen voor een betere besteding van de Europese Honinggelden.

Bestuur en medewerkers zijn dankbaar voor de periode dat zij met Bert als voorzitter hebben gewerkt. Hij wordt door hen zeer gewaardeerd, zowel om zijn persoon als zijn visie én bijzondere betrokkenheid. Het bestuur en de medewerkers blijven zich inzetten om de weg, die de afgelopen jaren onder zijn leiding met de vereniging is ingeslagen, te vervolgen. Bert blijft met hart en ziel betrokken bij de vereniging en beraadt zich op welke manier hij dit het beste kan doen; voor de Nederlandse imkerij en een daarbij passende organisatie.

« terug naar het overzicht