Koninginnenproblemen hoofdoorzaak wintersterfte

13-03-2020 Koninginnenproblemen hoofdoorzaak wintersterfte

 

Vorig jaar deed bijna 20% van de Nederlandse bijenhouders mee aan de wintersterfte-enquête over de winter van 2018-2019. Er werd niet alleen gevraagd naar de sterfte van volken, maar in samenwerking met COLOSS (www.COLOSS.org ) en in opdracht van het ministerie van LNV werden er ook een aantal verdiepende vragen gesteld. Nu alle gegevens onder de loep zijn genomen is het rapport klaar en kunnen we nog een keer terugblikken op de resultaten. Een paar in het oog springende resultaten:

  • De landelijke wintersterfte van bijenvolken bedroeg 9% en 69% van de deelnemers gaf aan geen wintersterfte van bijenvolken te hebben.
  • Van de 30% die wel wintersterfte had, gaf 68% aan dat dit terug te voeren was tot problemen met de koningin (moerloos, darrenbroedig, etc.)
  • Op basis van de resultaten wordt het aantal bijenvolken in Nederland geschat op 75.000, beheerd door iets meer dan 10.000 bijenhouders.
  • Een kwart van de bijenhouders reist met de bijen naar drachtgebieden
  • Iets meer dan 1 op de 10 respondenten bestrijdt varroa niet.

In totaal werden 24 inhoudelijke vragen beantwoord. Deze enquête werd uitgevoerd in samenwerking met de NBV, Imkers Nederland en de BD-imkers. Ook in 2020 wordt er weer een enquête gehouden. In april kunt u een uitnodiging verwachten.

Het volledige rapport en meer informatie op de webpagina >

« terug naar het overzicht