Interactieve Ledenraadsbijeenkomst 12 maart: Beleidsplan & Statuten

15-03-2022 Interactieve Ledenraadsbijeenkomst 12 maart: Beleidsplan & Statuten

Op 12 maart j.l. vond een ledenraadsbijeenkomst plaats in Congrescentrum de ReeHorst in Ede. 
Middels een interactieve uitwisseling werden 2 grote verenigingsthema's opgepakt.


Beleidsplan 2022-2027

Het ochtendprogramma stond in het teken van de voorbereiding van het beleidsplan 2022-2027. De SWOT-analyses (sterkte-/zwakte-/kansen-/bedreigingen analyses) die door het bestuur en bureau zijn voorbereid, werden voorgelegd  met de vraag of de ledenraadsleden zich in de thema's en analyses herkenden en of ze dienen te worden aangevuld. 
Vervolgens konden Ledenraadsleden aangeven welke thema's binnen de SWOT's extra aandacht dienen te krijgen in het beleidsplan. 
Met de input uit deze bijeenkomst werken bureau en bestuur het beleidsplan verder uit. 

 

Statuten
Het middagprogramma werd ingevuld met een discussie over elementaire vraagstukken voor de nieuwe statuten van de landelijke vereniging. Ledenraadsleden bogen zich over de vraag welke uitgangspunten we voor de toekomst willen hanteren in keuzes rondom landelijke of lokaal aangesloten leden. Daaruit voortvloeiend is ook de overweging in discussie gebracht in hoeverre en in welke vorm/onder welke uitgangspunten lokale verenigingen verbonden kunnen zijn aan de landelijke vereniging - als zij niet meer enkel bestaan uit leden van de landelijke vereniging.
Bij de uitwerking van deze essentiele keuzes en de daaruit vloeiende statutaire verwerking zal de Regelementencommissie vanuit de Ledenraad betrokken worden. 

 

Streven is om op basis van de input uit deze bijeenkomst het concept beleidsplan 2022-2027 en het concept van de nieuwe statuten in de juni-vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de Ledenraad.

« terug naar het overzicht