Frens Pries versterkt Lectoraat Bijengezondheid

24-01-2019 Frens Pries versterkt Lectoraat Bijengezondheid

 

Bijenonderzoekers Van Hall Larenstein en Inholland bundelen krachten

Het lectoraat Bijengezondheid, een aantal jaren geleden ingesteld door het toenmalige ministerie van EZ en ondergebracht bij hogeschool Van Hall Larenstein, is per 1 januari jl. fors uitgebreid. Het lectoraat ‘Bijengezondheid’ bij Van Hall Larenstein is versterkt met lector Frens Pries. Arjen Strijkstra vervulde enige tijd de rol van interim lector. In de nieuwe opzet zal hij zich als associate lector vooral richten op het gebied van ‘Bijen en biodiversiteit’. Frens Pries is tevens benoemd tot lector  ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ bij hogeschool Inholland.

Pries (op foto links) en Strijkstra (rechts) kennen elkaar al enige tijd uit het werkveld en zien uit naar hun intensieve samenwerking. Pries: “De samenwerking tussen onze hogescholen met hun eigen regionale positie en profilering biedt grote mogelijkheden en de onderzoeksthema’s vullen elkaar mooi aan. Hiermee kunnen we een grotere bijdrage leveren aan de Nationale Bijenstrategie.”

Naar een gezonder insectenlandschap

Volgens Strijkstra en Pries gaat het niet alleen slecht met de (honing)bijen, maar is er ook een algemene massale achteruitgang van alle (bestuivende) insecten. Dat vraagt om een bredere aanpak. Door het lectoraat ‘Bijengezondheid’ te combineren met de onderzoekslijn ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ komt Pries tegemoet aan onderzoeksvragen vanuit de imkerij. Pries: “Zowel beroeps- als hobbyimkers hebben grote problemen met het op peil houden van de gezondheid van honingbijenvolken, terwijl onze voedselvoorziening grotendeels afhankelijk is van bestuiving door bijen. De inzet van honingbijen en zorg voor goede leefomstandigheden van bestuivende insecten is een cruciaal voor goede bestuiving.”

Recent insectenonderzoek

“Vanuit Van Hall Larenstein zijn we bezig geweest met projecten als het EU-Interreg project B-RAP vanuit ‘Silence of the bees’ en, toen al in nauwe samenwerking met Hogeschool Inholland, het Raak-PRO onderzoeksproject ‘Duurzame bestrijding van de varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij’,” aldus Strijkstra. “Daarnaast zijn we betrokken bij veel andere projecten, zoals KCNL-projecten ‘Samen voor bijen’ en ‘Langjarige insecten monitoring’, en de ondersteuning van lokale initiatieven van bedrijven en maatschappelijke organisaties via ‘Silence of the Bees’ Bijenpacten.” Bij Hogeschool Inholland heeft Pries zich de laatste jaren beziggehouden met onderzoek naar virussen bij bijen en naar bestrijdingsmiddelen in honing en was, een CoE Foodproject in samenwerking met het Bijkersgilde.

Strijkstra: “Door ons onderzoek te verbreden kunnen we ons nu ook meer richten op het verbeteren van het landschap voor alle insecten, inclusief bijen en honingbijen.” Pries vult aan met een voorbeeld: “We gaan intensiever samenwerken met landschapsonderzoekers bij Inholland Delft en andere hogescholen.”

Meer informatie over de Nationale Bijenstrategie

 

« terug naar het overzicht