EU-workshop "Natura2000: behoud van bestuivende insecten"

16-11-2019 EU-workshop

13 november j.l. vond in Brussel de EU-workshop plaats rond de verbetering van Natura2000 gebieden ten gunste van bestuivende insecten. Er waren door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) zo’n 40 deelnemers uit heel Europa uitgenodigd. Namens de NBV nam Helle van der Roest, voorzitter van groep Bij de Schelde deel aan de workshop. Naast een aantal presentaties over de ervaringen in diverse Europese landen werden in een drietal sessies ervaringen uitgewisseld en vraagstukken op het gebied van maatregelen & effecten besproken. De aanwezigen constateerden enerzijds een gebrek aan toegankelijke (wetenschappelijke) kennis en anderzijds aan managementtools om de opzet en uitvoering van projecten in Natura2000 gebieden doelmatiger en toekomstbestendig te laten verlopen. Afgesproken is om in Europa een platform te creëren waar de uitwisseling van kennis en ervaringen een structurele plaats kan krijgen. Dat de aanwezigheid van honingbijen als een potentiele bedreiging gezien wordt voor andere bestuivers is ter plaatse genuanceerd. De bereidheid van de imkerij om mee te denken en te werken aan de optimalisatie van de omstandigheden van bestuivende insecten in de gebieden is door de aanwezigen gewaardeerd. 

« terug naar het overzicht