Dossier 'Biesbosch en honingbijen' krijgt vervolg

10-09-2020 Dossier 'Biesbosch en honingbijen' krijgt vervolg

 

Op 3 september j.l. vond in het Postillion Hotel te Dordrecht het eerste overleg plaats met partijen die betrokken zijn bij het dossier “Biesbosch en honingbijen”. Eenentwintig deelnemers, waaronder de NBV, Imkers Nederland en de BVNI, Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, Waterschap, EIS, Naturalis, LTO en de bijenlectoren van de hogescholen waren naar Dordrecht gereisd. Ook een bezoekende imker uit België en een lokale agrariër waren aanwezig.

Het overleg ving aan met een korte voorstelronde van alle partijen, waarbij aangestipt werd vanuit welke invalshoek het overleg werd bijgewoond. De diversiteit aan partijen en invalshoeken maakte indruk bij de aanwezigen en zorgde voor een open en constructieve sfeer waarin met elkaar gewenste en ongewenste scenario’s werden verkend. 

Regelgeving en handhaving

Waar gemeenten en provincie met vragen zitten rondom eventuele regelgeving en handhaving wanneer lokaal problemen ontstaan of wanneer instandhoudingsdoelen rondom natuurbehoud niet gehaald worden, stipten de onderzoekers de noodzaak aan van een goede onderzoeksvraag en nuanceerden zij het beeld dat onderzoek een alomvattend antwoord kan geven op vragen rondom concurrentie. De oorzaak van de massaal groeiende toestroom naar de Biesbosch lijkt te liggen in het feit dat de dracht landelijk de afgelopen decennia enorm is teruggelopen, terwijl natuurbeheerders hierdoor juist nog meer drachtrijke natuurgebieden voor imkers sluiten. Naast het verbeteren van de omstandigheden voor alle soorten bijen, werd het toewerken naar een natuurinclusieve imkerij in Nederland geopperd als mogelijke oplossingen.

De 2 uur durende bijeenkomst, die uiteraard Coronaproof plaatsvond in een grote vergaderruimte, werd afgesloten met de belofte dat de bijenhoudersverenigingen de coördinatie van een volgend groot overleg zullen voeren, terwijl diverse partijen in kleiner verband ondertussen samen zullen komen om scenario’s en plannen verder uit te werken ten gunste van een optimalere situatie rond honingbijen en de Biesbosch, binnen enkele jaren tot een decennium.

« terug naar het overzicht