Bijenmakelaar voor imkers op komst

16-12-2013 Bijenmakelaar voor imkers op komst

Er komt een 'bijenmakelaar' om kennis van imkers over bijengezondheid te vergroten. Deze bijenmakelaar zal ervoor zorgen dat beschikbare wetenschappelijke kennis bij trainers van cursussen voor imkeropleidingen terechtkomt. Ook zal de bijenmakelaar als taak hebben het bevorderen van het uitwisselen van kennis tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden. Hij of zij zal in het groene onderwijs het invoeren van lesmodules over bijengezondheid bevorderen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief (gepubliceerd op 15 december) waarmee ze het Actieprogramma Bijengezondheid aanbiedt aan de Tweede Kamer. Voor de komende 3 jaar wil de staatssecretaris de helft van de kosten voor een bijenmakelaar voor haar rekening nemen, tot een maximum van € 300.000.
Daarnaast stelt ze voor de komende vier jaar € 600.000 beschikbaar om door standaardinspectie factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op bijengezondheid en wintersterfte.

Het besluit van de staatsecretaris is voortgekomen uit het Actieprogramma Bijengezondheid dat in de zomer van 2013 is opgesteld met belanghebbenden uit de bijenhouderij. Hoe de invulling van de taak 'bijenmakelaar' gaat plaatsvinden zal de komende tijd duidelijk worden.

 

« terug naar het overzicht