Specialist Bijengezondheid

De aanleiding voor deze cursus is het belang van het in stand houden van een gezonde bijenstand in Nederland en de noodzaak om daarvoor de kennis in het kader van de bijengezondheid op een verantwoorde wijze te verspreiden. Hiervoor is het nodig om een geselecteerd aantal mensen geïnteresseerd en enthousiast te maken en hen de kennis en praktische ervaring te geven om dit op een adequate wijze te doen.  De opleiding leidt leraren bijenteelt en specifiek geïnteresseerden op tot een specialist op het gebied van de bijengezondheid in Nederland.

Meer informatie in
> cursusbeschrijving