Praktijklessen Bijengezondheid

Inmiddels zijn de theorielessen van de eerste cursus bijengezondheid afgerond. Op basis van de evaluatie van deze eerste cursus is de lesindeling en zijn de PowerPoint presentaties aangepast. 

De eerste lesavond duurde te lang. Er werd te veel gevraagd en gepraat over de lesstof van de komende avonden . Een deel van de lesstof van de eerste lesavond is overgeheveld naar de tweede lesavond. Hierdoor komt het onderdeel hygiënisch imkeren beter uit de verf en wordt de lesstof van de eerste avond ingekort. Aan het einde van de eerste lesavond kregen de cursisten een vragenlijst mee naar huis om thuis in te vullen. 

De tweede lesavond bleek aanzienlijk korter dan de eerste, vandaar dat er lesstof overgeheveld kon worden. Aan het eind van de tweede avond zijn de ingevulde vragenlijsten verzameld. De antwoorden van de vragen zijn gebruikt om een opzet voor de praktijklessen te maken. 

De derde lesavond is bewust ingekort. Dit naar aanleiding van de resultaten van de vragenlijsten. De diapresentatie is ingekort en er is ruimte gemaakt voor de indeling van de praktijklessen.  Na de pauze zijn er een aantal praktijkgroepen gevormd. Deze groepen hebben elk apart overlegd hoe, wanneer en waar deze groep de praktijklessen gaat realiseren. De docent speelt hierin geen rol en maar wordt door elke groep op de hoogte gehouden van hun activiteiten. 

Uitvoering praktijklessen. 
Uit de beantwoording van de vragen bleek het volgende : 
- er wordt te weinig aan bestrijding in het voorjaar gedaan, 
- zomerbehandeling wordt goed uitgevoerd 
- niemand past een winterbehandeling toe 

Aan de cursisten was ook gevraagd of ze bereid waren medecursisten te begeleiden met de geïntegreerde varroabestrijding. Een aantal cursisten bleken voldoende kennis in huis te hebben om de praktijklessen te begeleiden. 

Aan de geïntegreerde methode wordt de behandeling van broedvrije volken in het voorjaar toegevoegd. De handleiding praktijklessen is op dit punt aangepast. Voor de toepassing van oxaalzuur wordt een deskundige ingehuurd om een demonstratie te verzorgen. 

Tenslotte : 
Het is heel goed mogelijk om de praklessen over een heel seizoen uit te strekken, zonder dat daarvoor een docent moet worden ingehuurd. Kennis is voldoende aanwezig, mensen moeten gestimuleerd worden. De handleiding praktijklessen kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.