Bestuivingimker

Honingbijen bestuiven gewassen. Soms worden bijenvolken door de imker ingezet om land- en tuinbouw gewassen te bestuiven en daarmee een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de productie van vruchten en zaden. Kennis betreffende de optimale omstandigheden waaronder een goede bestuiving plaats vindt,  zijn bevorderlijk voor het succesvol  inzetten van honingbijen als bestuivers. Deze kennis maakt het mogelijk dat imker en teler met elkaar overleggen als zich problemen bij de bestuiving voordoen. Verder levert de cursus een bijdrage aan de kennis van de bijenhouders over de bijdrage van de honingbij aan de biodiversiteit.


Meer informatie in
> cursusbeschrijving
> cursusgids

Aanbevolen literatuur :
Lesboek praktijk

Lesboek praktijk

Dit handige boekje is het basismateriaal bij de cursus voor beginners. Het wordt aanbevolen door de NBV.