Examenreglement NBV

In het Examenreglement worden de regelingen rond het examen beschreven.

Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de opleiding eigen moet hebben gemaakt.
In de het onderwijs- en examenreglement (OER) is de inhoud van de afsluiting beschreven. In dit stuk zijn regelingen rond deelname, gedrag, vrijstellingen, bezwaar enzovoorts benoemd.

Examenreglement NBV-cursussen (PDF) >>