Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 350
Start datum: 01-01-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkersvereniging Groene Hart
Contactpersoon:Annet Kunneke <annetkunneke@gmail.com>
Cursuslocatie:Zwarte Pad, 2771 SR, Boskoop
Tel:0624262181
NBV Diploma

Basisursus Bijenteelt
Onze uitgebreide basiscursus bestaat uit 12 theorielessen en ca. 17 praktijklessen. Dit is inclusief de examens en de diploma-uitreiking. De meeste theorielessen zullen waarschijnlijk op de dinsdagavond online gegeven worden. Het cursusprogramma volgt de richtlijnen van de NBV. Het theoretische en het praktische gedeelte worden beiden met een examen afgesloten, waarna bij voldoende resultaat het NBV-diploma Basiscursus Bijenteelt in ontvangst mag worden genomen. In deze cursus wordt naast het reguliere programma onder andere ook aandacht besteed aan de leefomgeving van onze honingbijen en de wilde bijen. Hierin is een belangrijke rol voor de toekomstige imker weggelegd. Ook komt de bijengezondheid uitgebreid aan de orde.

De kosten van de cursus bedragen € 375.00. Dit bedrag is inclusief de cursusmap: Handboek theorie en praktijk basiscursus bijenteelt  en de examens. De cursusplaats is Boskoop.

Leraar: 
Annet Kunneke, 0624262181, annetkunneke@gmail.com


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.