Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 1
Prijs: € 385
Start datum: 01-01-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkersvereniging Groene Hart
Contactpersoon:Annet Künneke <annetkunneke@gmail.com>
Cursuslocatie:zwarte pad 1, 2771 YY, Boskoop
Tel:0624262181
NBV Diploma

Basisursus Bijenteelt 2024
Onze uitgebreide basiscursus bestaat uit 11 theorielessen en 18 praktijklessen. Dit is inclusief het examen en de diploma-uitreiking. De meeste theorielessen worden op de dinsdagavond online gegeven worden. De praktijklessen worden in twee groepen op de dinsdag tussen 16.30 uur en 19.30 uur gegeven. De meeste praktijklessen worden online op de maandagavond toegelicht.

Het cursusprogramma volgt de richtlijnen van de NBV. Het theoretische en praktische gedeelte worden met een examen afgesloten, waarna bij voldoende resultaat en 80% aanwezigheid van alle lessen, het NBV-diploma Basiscursus Imkeren in ontvangst genomen mag worden. In deze cursus wordt naast het reguliere programma ook aandacht besteed aan de leefomgeving van onze honingbijen en de wilde bijen. Hierin is een belangrijke rol voor de toekomstige imker weggelegd. Ook komt de bijengezondheid uitgebreid aan de orde.

De kosten van de cursus bedragen € 385.00. Dit bedrag is inclusief de cursusmap: Handboek theorie en praktijk basiscursus imkeren en de examens. De cursusplaats is Boskoop.

Leraar: 
Annet Kunneke, 0624262181, annetkunneke@gmail.com


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots