Cursussen

Toelichting cursussen Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Imkeren

Niveau: Basis

NBV Diploma

Basiscursus Imkeren

Basiscursus Imkeren

Geïnteresseerd in het bijenvolk en in het houden van bijen. Dan is de Basiscursus Imkeren een mooie start.
Leer in de periode van voorjaar tot herfst de beginselen van het imkervak.
NBV Diploma

Voortgezet Imkeren

Voortgezet Imkeren

Na het behalen van de Basiscursus Imkeren is vaak behoefte aan het opfrissen van de lesstof en de praktijkhandelingen. Je leert de verschillen tussen bijenvolken te herkennen en hoe daarmee om te gaan.

Kennismakingscursus

Kennismakingscursus

Is het houden van bijen wat voor jou? De kennismakingscursus geeft in een paar theorie- en praktijkbijeenkomsten inzage in het bijenvolk en wat de rol van de imker is.

Bijenhuisvesting

Bijenhuisvesting

Het cursusaanbod wisselt. In cursusomschrijving staat om wat voor soort cursus het gaat: algemeen of toegespits op bijvoorbeeld bijenkorven of de TopBar Hive.

Jeugdcursus

Jeugdcursus

Speciale cursus voor jongeren. Samen met leeftijdgenoten leer je alle basisvaardigheden voor het houden van bijen.

Niveau: Gevorderd

NBV Diploma

Koninginnenteelt

Koninginnenteelt

De koningin is de spil in het volk. Ze is draagster van de genen. Gerichte teelt en selectie leiden tot gewenst en voorspelbaar gedrag. De cursus heeft tot doel dat de imker de vaardigheden voor het zelf telen onder de knie te krijgt.

Doppenmethode

Doppenmethode

De cursus Doppenmethode leert imkers de opkweek van aangenomen doppen van geselecteerd materiaal tot volwaardige koninginnen en het invoeren ervan in productievolken.
NBV Diploma

Bijengezondheid

Bijengezondheid

Kennis van de imker over bijenziekten en de bestrijding ervan is cruciaal. Met de cursus bijengezondheid ben je in staat ziekten te herkennen en ben je op de hoogte welke maatregelen te nemen.

Imkermethoden

Imkermethoden

De basiscursus leert je omgaan met bijen volgens een standaardmethode in een spaarkastformaat bijenkast. Er zijn de nodige kastformaten en imkermethoden. In deze rubriek vind je het aanbod.

Buitenlandse Cursus/Studiereis

Buitenlandse Cursus/Studiereis

Verdieping van uw imkerkennis opdoen over de grens.

Niveau: Specialist/Professioneel

NBV Diploma

Opleiding Leraar Imkeren

Opleiding Leraar Imkeren

Na de opleiding leraar imkeren is de leraar bevoegd om de volgende cursussen te geven: basiscursus imkeren en de voortgezette cursus imkeren. Het diploma is ook de basis voor het geven van cursussen met specialistische onderwerpen zoals koninginnenteelt o
NBV Diploma

Specialist Koninginnenteelt

Specialist Koninginnenteelt

Deze cursus stelt bijenteeltleraren en ervaren imkers in staat cursussen koninginnenteelt te gaan geven. Vakbekwaamheid vergroten en informeren over de nieuwste ontwikkelingen staan centraal.
NBV Diploma

Specialist Bijengezondheid

Specialist Bijengezondheid

Deze cursus is bestemd voor leraren Bijenteelt, Bijengezondheidscoördinatoren (BGC-ers), leden van diagnoseteams en andere geïnteresseerden.

Kunstmatige inseminatie

Kunstmatige inseminatie

Cursus K I van bijenkoninginnen

Bijenproducten

Niveau: Basis

Bijenproducten (mede, likeur)

Bijenproducten (mede, likeur)

Mede, de honingwijn is een eeuwenoude drank, maar er is meer te maken met honing.

Niveau: Specialist/Professioneel

Specialist Bijenproducten

Specialist Bijenproducten

De cursus biedt je een afgeronde opleiding die diep ingaat op bijenproducten, zoals honing, was, stuifmeel, propolis en koninginnegelei.

Keurmeester Bijenproducten

Keurmeester Bijenproducten

Leer de kwaliteit van honing en andere bijenproducten te beoordelen.
Alleen toegankelijk voor geslaagden van de cursus Specialist Bijenproducten.

Leefomgeving en (wilde) bijen

Niveau: Basis

Drachtplanten

Drachtplanten

Niet elke bloem is geschikt voor bijen. In deze cursus leer je in welke planten bijen nectar en stuifmeel vinden. Wat bloeit er in de omgeving en in je tuin? Wat kun je doen aan de verbetering van de leefomgeving.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Wetenswaardigheden en praktische handelingen passeren de revue. Aandacht van de biodiversiteit, de omgeving waarin sociale en solitaire bijen moeten leven.

Korfvlechten

Korfvlechten

Eeuwen lang werden honingbijen in korven gehouden. Je leert dit oude ambacht in de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de soorten korven en materialen die ervoor worden gebruikt.

Pollenanalyse

Niveau: Specialist/Professioneel

NBV Diploma

Ambassadeur Biodiversiteit

Ambassadeur Biodiversiteit

Opleiding tot regionaal vertegenwoordiger van de NBV t.b.v. verbetering van dracht/biodiversiteit.

Fruitbestuiving

Fruitbestuiving

Cursus Fruitbestuiving is speciaal bedoeld voor fruittelers met als doel over meer kennis te beschikken over de wijze waarop fruitbloesem wordt bestoven door honingbijen en andere bestuivende insecten.
NBV Diploma

Specialist Bestuiving

Specialist Bestuiving

Kennis over de optimale omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt, zijn bevorderlijk voor het succesvol inzetten van honingbijen als bestuivers.

Bijenteeltcursussen

Onder auspiciën van de Nederlandse BijenhoudersVereniging vinden jaarlijks tientallen cursussen plaats, variërend van beginners tot gevorderden. Daarnaast zijn er nog allerlei specialisaties mogelijk.

Gebruikelijk is dat na de zomer geleidelijk aan de nieuwe curussen beschikbaar komen die in het najaar of later in het jaar beginnen. Let goed op de data.

Cursusinformatie en aanmelden

Het overzicht hierboven laat zien welke soorten cursussen kunnen worden gegeven.
KLIK op beknopte omschrijving om te zien of de cursus daadwerkelijk plaatsvindt. Als dat het geval is, dan staat in de kaart een pointer. Klik daarop voor informatie over de cursus en aanmelden.

Bezoek deze pagina regelmatig, dan blijft u op de hoogte van het cursusaanbod. 

Kwaliteit hoog in het vaandel 

Het verzorgen van cursussen voor aankomende en gevorderde imkers en het opleiden van bijenteeltdocenten is een van de hoofdactiviteiten van de NBV, met kwaliteit hoog in het vaandel. De commissie Bijenteeltonderwijs is de drijvende kracht achter de opzet van de cursussen en de diplomering. 

Gediplomeerde docenten staan borg voor gedegen opleidingen voor onder andere beginnend imker of gevorderde. Deze cursussen voldoen aan de opleidingseisen van de NBV.