Lidmaatschap & aanmelden

 

Het voordeel van het NBV lidmaatschap:

 • belangenbehartiging van de imkerij in Nederland
 • uitvoerig bijenteeltonderwijs programma
 • zes keer per jaar ontvangst van het magazine BIJENhouden
 • maandelijks het digitale Imkernieuws;
 • wekelijks tips over het houden van bijen in het BijenBlog
 • korting op entree voor bijeenkomsten en activiteiten met de NBV ledenpas;
 • aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering voor zaken die voortvloeien uit het bijenhouden;
 • voorlichtingsmateriaal t.b.v presentaties
 • verzekerd zijn van ondersteuning van collega imkers;
 • voor al uw vragen kunt u zich wenden tot het verenigingssecretariaat in Wageningen

Het lidmaatschap van de NBV gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Meldt u zich in de tweede helft van het jaar aan (vanaf 1 juli), dan wordt u ingeschreven voor een lidmaatschap van een half jaar. Dit gaat in het nieuwe jaar automatisch over in een jaarlidmaatschap.

 

Lidmaatschap NBV

Het NBV-lidmaatschap kent verschillende vormen. Hieronder de hoogte van de contributie voor het hele jaar 2018.  

Contributie NBV - 2018  
- Gewone leden *  € 60,-
- Europese leden   € 60,-
- Leden buiten Europa   € 75,-
- Jeugdleden**  € 30,-
- Gezinsleden***  € 30,-
- Deelnemers Basiscursus Bijenhouden ****  € 0,-

* Bedrag is zonder de contributie voor een afdeling. De hoogte verschilt per afdeling.
** Het jeugdlidmaatschap is geldig tot het jaar dat je 18 wordt.
*** Een gezinslid heeft hetzelfde adres als een gewoon lid. Een gezinslid krijgt geen vakblad.
**** Beginnend Bijenhouders zijn gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV. De cursusdocent zorgt ervoor dat uw gegevens bij de NBV bekend worden. Na het cursusjaar blijft u automatsich lid van de NBV, tenzij u vóór 1 december laat weten daarvan af te zien..

 

Lidmaatschap plaatselijke afdelingen

Ieder lid van de NBV is gewoonlijk ook lid van een plaatselijke afdeling. Dit geeft recht op diverse diensten, die per afdeling kunnen verschillen, bijvoorbeeld:

 • mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van de afdeling
 • ondersteuning door ervaren imkers op lokale standplaatsen 
 • soms mogelijkheid tot plaatsing van volken op bijenparken
 • enzovoort

In het overzicht van de plaatselijke afdelingen vindt u contactgegevens en een korte beschrijving van de organisatie, activiteiten en eventueel de contributie. Na contact met de afdeling van uw keuze weet u wat de afdeling te bieden heeft en of u welkom bent. Vervolgens kunt u zich aanmelden (link).

Contributie afdelingen
De contributie voor de plaatselijke afdeling is per afdeling verschillend en deze is niet inbegrepen in de NBV-contributie. De afdeling bepaalt zelf de hoogte daarvan en ook of de afdeling zelf, of het landelijke secretariaat, de contributie int.

 

Aanmelden

Afdeling

Om lid te worden van de NBV vragen we u om ook lid te worden van een afdeling.

(Bekijk hier de afdelingen)

Secretariaat NBV

Het secretariaat van de NBV is gevestigd in het Bijenhuis,
Grintweg 273
6704 AP Wageningen.
Bereikbaar:
werkdagen 9.00 - 16.00 uur
tel: 0317-422 422
secretariaat@bijenhouders.nl

NL07 INGB 0000 8468 01
of
IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Lidmaatschap NBV

Lidmaatschap NBV

De Nederlandse BijenhoudersVereniging behartigt de belangen van alle imkers in het land. Sluit u aan!
Ontvang 6 keer per jaar het blad BIJENhouden, de maandelijkse nieuwsbrief Imkernieuws. Volg met ledenkorting een of meer studiedagen.
BIJENhouden

BIJENhouden

Leden ontvangen 6 keer per jaar het blad BIJENhouden met achtergrondverhalen, interviews, imkerpraktijk en verenigingsnieuws.
BijenBlog

BijenBlog

Volg de onwikkelingen.
Laat u verrassen.