Lidmaatschap opzeggen

Wil je het lidmaatschap van de NBV beëindigen? Wij vinden dat vanzelfsprekend erg jammer. Ook als jezelf geen bijen (meer) houdt, kun je met je lidmaatschap bijdragen aan het voortbestaan van de imkerij.

Als je toch wilt opzeggen dan kun je dit doen per post t.a.v. het NBV-bureau in Ede, door het invullen van het speciaal daarvoor bestemde formulier in MijnNBV en uiteraard via de mail of telefoon. Wij vernemen daarbij graag de reden van je opzegging.

Opzeggen voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden.

De NBV hanteert de stellingname voor het opzeggen van het lidmaatschap zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.