Lid worden

Lid worden van de grootste landelijke imkersvereniging van Nederland

Het houden van bijen is voor veel mensen een kinderdroom. De honingbij fascineert enorm. Dat is natuurlijk niet voor niks. Bijen zijn wondere wezens. De manier waarop ze met elkaar samenwerken, communiceren, horen en zien. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) zorgt met goed imkeronderwijs, door belangenbehartiging en door een bijdrage aan de biodiversiteit voor een gezonde bijenstand. Ruim 8.500 mensen zijn al lid van de NBV.

Ben jij imker en wil je bijdragen aan de imkerij? Word lid van de NBV!

 

Wat jij ontvangt voor je lidmaatschap:

 • Belangenbehartiging van de imkerij in Nederland
 • Uitvoerig en betrouwbaar imkeronderwijs
 • 6x per jaar het blad Bijenhouden
 • Maandelijks de digitale nieuwsbrief Imkernieuws
 • Wekelijks tips over het houden van bijen in het BijenBlog
 • Korting op entree voor bijeenkomsten, webinars en activiteiten via MijnNBV
 • Verzekeringen voor zaken die voortvloeien uit het bijen houden
 • Voorlichtingsmateriaal voor presentaties
 • Verzekerd zijn van ondersteuning van collega-imkers
 • Met al je vragen kun je terecht bij het verenigingssecretariaat in Ede

Verzekeringen voor NBV-leden

Als lid kun je gebruik maken van de volgende verzekeringen:

 1. Aansprakelijkheidsverzekering voor:
 • Hobbymatige imkers
 • Honingverkoop
 • Beroepsmatige imkers
 1. Schadeverzekeringen voor:
 • Bijenstallen
 • Schade door bomen
 1. Onderling schadefonds Bijenvolken- en kastschade

In MijnNBV is er voor NBV-leden uitgebreide informatie over de verzekeringen. Je hebt toegang tot MijnNBV als NBV-lid.

Contributie NBV-lidmaatschap

Het NBV-lidmaatschap kent verschillende vormen. Hieronder vind je de contributie voor het hele jaar 2024.

* Deelnemers aan de Basiscursus Imkeren zijn tijdens het cursusjaar gratis lid van de NBV. De cursusorganisator  van de lokale NBV-vereniging waar jij de cursus volgt, zorgt ervoor dat je gegevens bij de NBV bekend worden. Na het cursusjaar beëindigen we automatisch het lidmaatschap van de NBV, tenzij je (rechtstreeks of via je lokale vereniging) vóór 1 december laat weten lid te willen blijven. Cursisten kunnen slechts éénmaal gebruik maken van het gratis lidmaatschapsjaar.

** Het bedrag is voor het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Indien je je daarnaast aansluit bij een lokale vereniging dan wordt daarvoor apart contributie in rekening gebracht. De hoogte daarvan verschilt per vereniging.

*** Het jeugdlidmaatschap is geldig tot het jaar waarin je 18 wordt. Een jeugdlid ontvangt ook ons vakblad Bijenhouden.

**** Een gezinslid heeft hetzelfde adres als een gewoon lid. Een gezinslid ontvangt geen vakblad.

Het lidmaatschap van de NBV gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Meld je je in de tweede helft van het jaar aan (vanaf 1 juli), dan word je ingeschreven voor een lidmaatschap van een half jaar. Dit gaat in het nieuwe jaar automatisch over in een jaarlidmaatschap. Je krijgt in dit geval dus een half jaar gratis de voordelen van ons lidmaatschap.

Let op
Heb je je aangemeld voor de Basiscursus Imkeren? Dan hoef je je niet als ‘nieuw lid’ aan te melden. De NBV ontvangt via de cursusaanmelding je gegevens. Gedurende het basiscursusjaar ben je dus gratis lid van de NBV, zodat je kunt kennismaken met alle voordelen.

Lidmaatschap en contributie lokale verenigingen


Ieder lid van de NBV is gewoonlijk ook lid van een lokale vereniging. Dit geeft recht op diverse diensten, die per lokale vereniging kunnen verschillen, zoals deelname aan activiteiten van de lokale vereniging, ondersteuning door ervaren imkers op lokale standplaatsen en soms mogelijkheid tot plaatsing van volken op bijenparken.

De contributie voor de lokale vereniging is per vereniging verschillend en deze is niet inbegrepen in de NBV-contributie. De vereniging bepaalt zelf de hoogte daarvan en ook of de vereniging zelf, of het landelijke secretariaat, de contributie int.

In het overzicht van de lokale verenigingen staan de contactgegevens en een korte beschrijving van de vereniging, activiteiten en eventueel de contributie.

Help mee!

Wil je geen lid worden, maar draag je de imkerij wel een warm hart toe? Dan kun je ook een eenmalige bijdrage doen. Jouw bijdrage steunt het imkeronderwijs, de bijengezondheid en de biodiversiteit in Nederland!

Donaties zijn welkom op het rekeningnummer van de NBV:  NL62ABNA0539042897