Cursus: Voortgezet Imkeren

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 4
Prijs: € 155
Start datum: 14-02-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Arnhem/Velp E.O.
Contactpersoon:h radstake <h.radstake@chello.nl>
Cursuslocatie:Natuurcentrum Arnhem ruitenberglaan 4, Arnhem
Routebeschrijving:bij station presikhaaf in het theorie lokaal van het Natuurcentrum Arnhem
Tel (1):0636196269
Tel (2):026-3118663
NBV Diploma

Cursus voortgezet imkeren 2023

 

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus bijenhouden je kunt er aan deelnemen indien je een enthousiast imker bent en minimaal twee bijenvolken gedurende een jaar goed hebt onderhouden.

Je dient in het bezit te zijn van het diploma basiscursus bijenhouden of een gelijkwaardig diploma.

De cursus bestaat uit 7 theorie avonden (Natuurcentrum Presikhaaf Ruitenberglaan 4  Arnhem) en 1 praktijkdeel (bijenstal Angerenstein) medio de maand mei 2023. Tijdens de praktijk werken we aan/in met behulp van een opdracht (overlarven) waarbij we de eventuele problemen welke je tegen komt bespreken en naar oplossingen zoeken. Deze praktijkmiddag zal medio de maand mei worden gegeven..

De cursus begint op dinsdagavond 14 februari 2023 en het theoretische deel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Voor de praktijk gelden andere normen.  

Je kan alleen aan het schriftelijke examen deelnemen indien je minimaal 80% van de lessen gevolgd hebt. De lessen beginnen om 19.30 uur en we stoppen tegen 22.00 uur. 

Bijna al het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen evenals de koffie en thee.

Het praktijkdeel koninginnenteelt  wordt op medio mei 2023  gehouden, dit is weersafhankelijk en wordt dan in overleg met de cursisten afgesproken.

Koninginnenteelt wordt d.m.v. overlarven (buckfast) uitgevoerd, er wordt dan met een eigen bevruchtingskast gewerkt (in overleg aanschaffen) er wordt voor teeltdoppen e.d. gezorgd je dient zelf voor teeltlatten te zorgen.

Na afloop krijgt je een erkend diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) , uiteraard indien je geslaagd bent.

Voor meer informatie kunt u mailen met: Piet van Schaik, ptvschaik@zonnet.nl,

Mart Coemans, mcoemans@hetnet.nl  of met Herman Radstake, h.radstake@chello.nl

 

 

Les 1      start 14 februari

We vertellen elkaar wie we zijn, welk soort bijen we houden en in welk type kast we imkeren en waar.  Hoe staan de bijen er nu voor? Zit er genoeg voer in is het volk nog op sterkte. Staan ze op 1 of 2 broedkamer cq honingkamers. Hoe heb je de varroamijt bestreden?  Hoe is de dracht in het leefgebied van de bijen?  Ben je in bezit van een bijenkalender?  Reis je met de bijen?  En wat verder ter tafel komt.

Te vinden in het lesboek; blz 66 t/m 68 

    en drachtplantenboek; blz 41 t/m 46   bestuiving.

 

Theorie:

Gaat over de Jaarcyclus van het bijenvolk

 

 

les 2   7 Maart   evaluatie/aanvulling les 1

Verslag voorjaarsinspectie van je eigen volk(en)

speerpunten zijn;  voorraad voer, reactie (agressie,honger, rustig, raatvast) van de bijen. aantal ramen brias, kwaliteit v/d ramen en wat doe je er eventueel mee, waar zat het volk, controle op mijtenval, controle varroalade.

Theorie les 2

controle volksontwikkeling.  wanneer plaats je een 2de  broedkamer, controle en plaatsing van bouwramen, moet er een honingkamer worden geplaatst bij bijv: de zwarte bij t.a.v. broedontwikkeling, plaatsen van een varroalade, willen we de Rensom methode toepassen, reizen met de bijen, jaarcyclus bijen t.a.v. bestuiving.

 

 

Les 3  4 April  evaluatie/aanvulling les 2

Hoe gaat het met de volksontwikkeling?

Speerpunten zijn: is er een 2de broed/honingkamer geplaatst, heb je de bouwramen gecontroleerd, moet er een moerrooster geplaatst worden, denk aan zwermverhindering of doe je er niet aan, hoe pak je dit aan. Varroa bestrijding.

Theorie les 3

voorjaarshoning oogsten, verdieping zwermverhindering, afleggers maken (vegers, broedaflegger, rensom, zwerm). ruimte geven, oxaalzuur toepassing t.a.v. varroa bestrijding, ontwikkeling van het broed.

lesboek; blz 36 t/m 39 ( honing-was-propolis)  blz 26 t/m 34. (zwermverhindering)

 

 

les 4  11 april  evaluatie/aanvulling  les 3

voortgaang van het volk

speerpunten zijn: wat heb je gedaan om zwermen te voorkomen?, hoe was de honingoogst?, wat doe je met de was?, telling van de varroamijt,  heb je aan selectie van koninginnen gedaan, waarom niet/wel. Heb je aan koninginnenteelt gedaan, welke hulpmiddelen staan jou te beschikking, denk aan bevruchtingstation.

 

Theorie les 4

koninginnenteelt, wat is de reden dat men aan koninginnenteelt doet

algemene theorie over de teelt van de moer, 

lesboek: blz: 48 t/m 61  

 

 

les 5  18 april  evaluatie/aanvulling  les 4

inleiding koninginnenteelt: 

Speerpunten zijn:  Wat is het doel van koninginnenteelt.  Wat is voor jou van belang?

 

Theorie les 5 

Koninginnenteelt gegeven door o.a. Dhr. Jan Keemink.   Voorbereiding op de praktijk.  Overlarven, hoe doe je dat? Welke materialen/gereedschappen zijn nodig. (deze worden ten dele verzorgd door de vereniging). Hoe ga je om met de larfjes. Wat zijn apidea kastjes en hoe ga je er mee om. 

 

 

les 6  praktijk   9 mei??   dit in overleg   het adres wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Oefenen met overlarven, dit hangt af van de omstandigheden (temperatuur, zijn er genoeg eitjes van voldoende kwaliteit, enz.)   We gaan in de bijenstal in Park Angerenstein oefenen met het overlarven, de materialen worden/zijn uitgereikt. In overleg met de docenten wordt geadviseerd wat er zelf moet worden aangeschaft.  

 

in overleg met dhr Keemink  wordt afgesproken waar en hoeveel buckfast larfjes kunnen worden opgehaald, dit zijn aangeblazen dopjes   (adres wordt t.z.t. bekend gemaakt) 

 

Les 7  11 juli  evaluatie/aanvulling   voorgaande praktijkles(sen)

speerpunten zijn:   zijn jou larfjes aangenomen, zo ja hoeveel?  wat heb je gedaan met de moerdoppen?   Hoe is de zomeroogst verlopen?   Heb je nog plannen om naar de hei te gaan?  Moet je nog volken verenigen?  Controle jonge  koninginnen, hoe kweek je de koninginnen op?  In welk volk laat je ze in lopen?  Met hoeveel kg. suiker ga je ze inwinteren?

 

Theorie les 7

Jonge koningin invoeren? hoe heb je dat gedaan? Wat is er eventueel mis gegaan, wat zijn de verbeter punten!

inwinteren: vaststellen van de hoeveelheid aanwezig voer.  En hoe richt je het volk in.

bestrijding varroamijt, denk aan de derde gang hou de temperatuur in de gaten.

 

 

les 8   15 augustus   

korte algemene herhaling  en vragen stellen   Daarna theorie examen     

 

 

 

 

 

 

l.


Schrijf u in voor de cursus: Voortgezet Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots