Cursus: Voortgezet Imkeren

Aantal plaatsen: 13
Aantal plaatsen beschikbaar: 13
Prijs: € 275
Start datum: 06-02-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Groningen
Contactpersoon:Berend Talens <btalens57@gmail.com>
Cursuslocatie:Lageweg, 9479 PA, Noordlaren
Tel:0640062895
NBV Diploma

Vervolg cursus Praktisch imkeren 2023

De vervolgcursus wordt namens de kring Groningen georganiseerd.

De vervolgcursus zoals hij nu gegeven is voor imkers met enige ervaring na het afronden van de basiscursus. 

De vervolgcursus zoals wij hem nu aanbieden kan gezien worden als een combinatie van de twee: een verdieping van de kennis en vaardigheden voor de beginnende imkers en een eerste kennismaking met andere bedrijfsmethoden.

 

De vervolgcursus komt vooral goed van pas als je nog maar kort zelfstandig een bijenstand beheert en middels koninginnenteelt en selectie de kwaliteit van je volken wil verbeteren.

Toelatingseisen:

Diploma van de basiscursus bijenteelt.                                                                                                                              Minimaal 1 compleet seizoen ervaring met eigen bijen.

Naast de verdieping in de theorie wordt in de praktijk aandacht gegeven aan alternatieve zwermverhindering, ziektebestrijding, koninginnenteelt en drachtbenutting.

De vervolgcursus wordt verzorgd door de leraren Berend Talens en Lucas Hamming.

De theorielessen worden 's avonds gegeven in Noorlaren in dorpshuis De Hoeksteen, de praktijklessen worden ( op twee uitzonderingen na) op zaterdagmiddagen gegeven in Noordlaren achter de molen.

De (voorlopige) cursusdata zijn: 6 en 20 februari; 6, 20 maart, 11 en 22 april, 8, 19 en 31 mei, 10 en 26 juni, 24 juli, 12 augustus en 11 september.

De zogenaamde 'eindles' met het examen en diploma-uitreiking vindt plaats 9 oktober.

De kosten voor deze cursus bedragen  € 275 .

Men kan zich opgeven voor het cursusjaar 2023  (het aantal plaatsen is beperkt) max. 13 personen.

Her verschuldigde bedrag  € 275 over te maken op rekening NL57 INGB 0006 6287 50 t.n.v. B. Talens, o.v.v. vervolgcursus 2023.

Met de betaling van het verschuldigde cursusgeld is men van een plaats verzekerd. definitieve data en verdere informatie zullen z.s.m. via email worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Berend Talens  tel: 0640062895


Schrijf u in voor de cursus: Voortgezet Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots