Cursus: Voortgezet Imkeren

Aantal plaatsen: 40
Aantal plaatsen beschikbaar: 38
Prijs: € 115
Start datum: 02-03-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Baronie
Contactpersoon:HWM Cornelissen <hwmc@xs4all.nl>
Cursuslocatie:Educatieve boerderij Wolfslaar Breda Wolfslaardreef 95, 4834 SN, Breda
Tel:0648957060
NBV Diploma

Voortgezet Imkeren

Doorgaan van de cursus is afhankelijk van de regels omtrent corona, laten we hopen dat we dan weer samen mogen en kunnen komen

Dit is vooral een cursus gericht op het praktisch imkeren, voortbordurend op de Basiscursus. 

Bedoeld voor diegene die nog niet heel zeker zijn in de praktijk en nog ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij de theorie en de praktijk.

Heb je na de Basiscursus het imkeren goed onder de knie dan is deze cursus niet geschikt voor u, het betreft vooral een herhaling van de Basiscursus, men gaat dieper op zaken in.

De Voortgezet Imkeren start in op woensdag 2 maart in de avond 2023 met een algemene bijeenkomst/eerste les. 

De cursus wordt gehouden op de  Educatieve boerderij Wolfslaar te Breda Er worden max 20 deelnemers toegelaten. 

Er kan eventueel uitgeweken worden naar de Bijenboerderij in Strijbeek. U kunt eventueel ook aansluiten bij de praktijklessen van de Basiscursus, na overleg met de leraar.

Op beide locaties zijn voldoende bijenvolken ter beschikking om de praktijk te doen.

Deze cursus voorziet in de behoefte tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van de 
bijenhouderij in Nederland. Deze cursus geeft imkers inzicht in alle aspecten van het bijenhouden en 
de winning en verwerking van bijenproducten. De cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de 
basiscursus bijenhouden. Gediplomeerde basiscursisten worden opgeleid tot zelfstandig imker, dat wil 
zeggen een imker die zonder hulp van een mentor kan bijenhouden. 
Deze cursus geeft de basis voor verdere specialisatie en voor het bedrijfsmatig imkeren. 

• Inzicht verkrijgen in diverse bedrijfsmethoden. 
• Zelfstandig kunnen bepalen welke methode in welke situatie het meest geschikt is. 
• Problemen adequaat en zelfstandig op te lossen. 
• Ziektebeelden onderkennen en het bestrijden. 
• Chemische en biologische behandelmethoden toepassen bij de bevordering van het volk en/of de 
bestrijding van ziekten. 
• Geavanceerde bijenteeltgereedschappen, kasten en gebruiksvoorwerpen (invoerkooitjes, separator, 
hoge bodem, kirchhainers enz.) toepassen. 
• Over een breder spectrum van imkermogelijkheden beschikken en daardoor beter in staat zijn op 
wisselende omstandigheden in te spelen. 

Resultaat van de cursus 

De afgestudeerde is in staat: 
- zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken. 
- de conditie van een bijenvolk te beoordelen. 
- eigenschappen van een volk vast te stellen. 
- de benodigde en juiste teelttechnische maatregelen nemen. 
- met de meest voorkomende bedrijfsmethoden het productieproces te plannen en uit te voeren. 
- heeft kennis van een vorm van koninginnenteelt. 
- bijenziekten en spuitschade te herkennen en de juiste behandelmethode toe te passen. 
- preventieve en curatieve gezondheidsmaatregelen te nemen. 
- voorlichting te geven over de bijen en het houden van bijen. 
- drachtgebied in de omgeving herkennen en op basis daarvan een jaarplan opstellen. 
- de kwaliteit van de bijenweide verbeteren. 
- diverse producten uit de imkerij te winnen. 
- de cursist kan het volken prepareren voor de uitvoering van bestuiving. 
- de cursist kan afspraken maken in het kader van het uitzetten van bijenvolken. 
- de cursist kan de kwaliteitsaspecten van de eigen bijenvolken beoordelen. 

De afgestudeerde heeft minimaal 80%van de praktijklessen gevolgd.

Algemeen: 

De cursus legt het accent op de theoretische kennis, maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte, 
waarin bijzondere teeltmethoden en productiemethoden aan de hand van praktische uitvoering zullen 
worden aangeleerd. 
De onderwerpen van het praktijkgedeelte worden gekozen in overleg met de cursisten. Bovendien zullen 
aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken. 

Voor de lessen is er een concept planning beschikbaar welke nog aangepast kan worden. Als de def. planning er is dient een ieder zich hier aan te houden, u moet denken aan totaal ± 9 of bijeenkomsten en een eindles in Oktober. (niet wekelijks) totaal ongeveer ± 20 uur les.

Inhoud van de theorielessen : 
- leven en biologie van de honingbij 
(anatomie van de honingbij, ontwikkeling, levenscyclus, communicatie, feromonen enz.). 
- basisprincipes van diverse bedrijfsmethodes ten behoeve van zwermverhindering, honingwinning, 
inzet voor bestuiving en voorkomen van ziekten. 
- basisprincipes van koninginnenteelt en kwaliteitsverbetering van de bijenpopulatie op eigen stand. 
- bijengezondheidszorg, inclusief het herkennen van ziektes en de bestrijdingsmethodes daarvoor en 
inclusief kennis van de wettelijke regelingen en verplichtingen. 
- kennis van de winning en verwerking van bijenproducten zoals honing, was, propolis en stuifmeel, 
inclusief kennis van wettelijke normen en hygiënische maatregelen. 
- basiskennis over inzet van bijen voor de bestuiving en over economische aspecten van bijenhouden. 
- inzicht in het belang van de bijen voor de omgeving 
- inzicht in de relatie met andere bestuivende insecten. 
- beginselen bloembiologie. 

Inhoud van de praktijklessen : 
- uitvoeren van diverse bedrijfsmethodes. 

Voor de rest kan worden gekozen uit: 
- uitvoeren van een vorm van koninginnenteelt: 
- uitvoeren van winning en verwerking van bijenproducten: 
- opstellen drachtplanten kalender in een bepaald gebied.

Inbegrepen in de cursus

- Het theorie- praktijkboek Voortgezet imkeren NBV

- Het boek Bijengezondheid van de NBV. (heeft u mogelijk al)

Lesdictaten indien van toepassing, ontvangt u van uw leraar.

Verder wordt er koffie en thee geschonken. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

Het boek van Friedich Pohl, Bijenhouden voor gevorderden, kunt daarnaast op eigen kosten aanschaffen € 25,00

 De kosten van de cursus bedragen                                                   € 115,00  

 U betaald pas als de cursus gestart is na ontvangst van een factuur 


Schrijf u in voor de cursus: Voortgezet Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots