Cursus: Voortgezet ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 14
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 180
Start datum: 08-02-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkervereniging Dordrecht eo.
Contactpersoon:L.T.M. van der Heijden <ltm.vanderheijden@gmail.com>
Cursuslocatie:Adj, H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM , Dordrecht
Routebeschrijving:Op de N3 de afrit naar de Staart en Biesbosch nemen. Na de N3 eerste weg rechts. De cursus vind plaats in het gebouw van de Volière.
Tel:0615292450
NBV Diploma

Cursus Voortgezet Imkeren 2023 Dordrecht

In 2023 wordt de cursus Voortgezet Imkeren gegeven door de Bijenvereniging Dordrecht e.o.
De cursus wordt gegeven door Leo van der Heijden. Alle lessen worden gegeven bij de Volière.
Adj,  H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht. Deze cursus staat open voor imkers die de Basiscursus met goed gevolg hebben doorlopen en die tenminste 1 bijenvolk hebben. Deze cursus is bedoeld als vervolgcursus van de basiscursus. Doel van de cursus is aan de hand van het bijenjaar alle nodige handelingen vooraf nog eens door te nemen zodat het geleerde, tijdens de Basiscursus, weer opgefrist wordt. Door de extra onderwerpen in deze cursus wordt de kennis tevens verdiept. 
Afhankelijk van de belangstelling en kennisniveau van de cursisten kunnen bepaalde onderwerpen extra aandacht krijgen. 
Tijdens de cursus vormen de cursisten groepjes van twee of drie personen. Deze groepjes zullen de praktische handelingen op de eigen bijenstand met de eigen bijenvolken gaan uitvoeren. De eigenaar van de volken neemt de beslissing wat te doen. De andere cursisten kijken en helpen indien gewenst. Doel is de verschillen tussen volken te zien en in overleg tot de juiste keuze te komen wat te doen. Tijdens elke volgende les worden de uitgevoerde handelingen besproken en geëvalueerd. Elk Groepje krijgt een opdracht om gezamenlijk in het jaar uit te werken en hier, aan het einde van de cursus, een korte presentatie van te geven.
In deze cursus zit een stukje koninginnenvermeerdering d.m.v. de doppenmethode in een verzamelbroedaflegger. Voor het maken van de verzamelbroedaflegger leveren de cursisten zelf de raat en bijen aan. Ze krijgen na afloop dan ook een kernvolkje met een raszuivere moer mee terug naar huis.
De kosten voor deze cursus bedragen € 180,00. Dit is inclusief de Cursusmap Voortgezet Imkeren.
Voor cursisten die bij de Basiscursus niet de cursusmap met de delen Honingbij en bijenvolk & Basiscursus Imkeren hebben aangeschaft wordt aanbevolen deze alsnog aan te schaffen omdat veel wordt verwezen naar deze informatie bij de voorbereiding op de theorielessen. De map kost € 21,50. Eventueel kan dit centraal worden ingekocht. Wil je deze map ook aanschaffen meldt dit dan bij je aanmelding voor deze cursus in het opmerkingsveld.

Studiebelasting: naast de 11 Theorielessen en de 5 praktijkbijeenkomsten is voor elke theorieles 2 tot 3 uur zelf studie nodig als voorbereiding. Daarnaast zal het uitvoeren van de praktijkopdracht en het maken van de presentatie 40 uur in beslag nemen.
De theorielessen beginnen om 19:30 en duren tot ongeveer 22:30 met een korte koffie pauze.

Het lesrooster:

Theorie
Les 1
Woensdag 8 febr.      19:30:       Kennismaking. Doel van de cursus. Werkafspraken maken.
Les 2
Woensdag 22 febr.    19:30:       Theorie: Ontwikkeling van het bijenvolk. Zelf-organisatie.
Les 3
Woensdag 8 mrt.      19:30:       Les 1 Cursusboek: vroege voorjaarsactiviteiten, Reizen met de bijen.
                                                  Inventarisatie eigen dracht gebied.
Les 4
Woensdag 22 mrt.    19:30:       les 2 en 3 Cursusboek: Voorjaarsinspectie, ruimte geven.
Les 5
Woensdag 5 april.     19:30:       les 4 Cursusboek: Zwermcontrole, Honingkamers plaatsen, Ruimte geven.
Les 6
Woensdag 19 april.   19:30:       les 5 Cursusboek: eenvoudige koninginnenteelt. Zwermverhindering,
                                                  Bijengezondheid, verschillende kunstzwermen.


Praktijk: (Verzamelen in de bijenstal naast de Volière)

Zaterdag 29 april.      10:00-13:00        Beoordelen bijenvolken.
Maandag 1 mei.        19:00-21:00        Verzamel Broedaflegger maken. Voederkransonderzoek.
Woensdag 10 mei.    19:00-22:30        Doppen breken en inhangen aangeblazen doppen / overlarven
                                                            Tevens theorieles 5 Cursusboek: vervolg koninginnenteelt.
Maandag 15 mei.      19:00-21:00        Inkooien doppen. Poedersuikertest.
Maandag 22 mei       19:00-21:00        uitlopen moeren. Moeren merken. Bevruchtingskastjes vullen.

Theorie
Les 8
Woensdag 24 mei.    19:30:       les 6 cursusboek: Controle jonge moer, Varroa bestrijding,
Les 9
Woensdag 14 juni.    19:30:       les 7 Cursusboek: Was, Honing oogsten, zomer verzorging, varroabesmetting / bestrijding
Les 10
Woensdag 5 juli.        19:30:       les 8 Cursusboek: Najaar verzorging, inwinteren, verenigen, wisselen van de moer.
Les 11
Woensdag 6 sept.     19:30:       les 9 Cursusboek: Oxaalzuurbehandeling, Honingkeuring, Jaarcyclus en
                                                  imkerhandelingen
Les 12
Woensdag 19 okt.     19:30:       presentaties eigen onderwerp werkgroepjes. Eindevaluatie

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Voortgezet Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots