Cursuslocaties:

Ambassadeur Biodiversiteit

 

Opleiding NBV Ambassadeur Biodiversiteit en oprichting commissie Biodiversiteit

Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk, met name door verarming van de leefomgeving en het gebruik van insecticiden. Vanuit allerlei geledingen in de samenleving wordt er op aangedrongen en wordt eraan gewerkt de leefomgeving voor bijen te verbeteren. Bijen in het algemeen en honingbijen in het bijzonder zijn essentieel voor de bestuiving van een groot deel van onze voedselgewassen. Met de achteruitgang van de bijenstand kan door een tekort aan bestuivers onze voedselproductie en de bestuiving van gewassen van nut voor tal van dieren in gevaar komen.

Tijd om het tij te keren

Probleemfactoren zijn gebrek aan (gevarieerd)stuifmeel en nectar en voor solitair levende soorten eveneens de nestgelegenheid. Afhankelijk van de soort bij geldt dat voor beschikbaarheid in een bepaalde periode of het gehele jaar. Ook kan er een afhankelijkheid zijn van de aanwezigheid van een specifieke bloem. De vitaliteit van honingbijenvolken is eveneens voor een zeer groot deel afhankelijk van de beschikbare dracht: stuifmeel en nectar. Zorg voor de leefomgeving voor bijen is ook een taak van de imker. Het raakt direct aan het voortbestaan van de bijenvolken.

De landelijke overheid uit eveneens haar zorgen. Zij stimuleert via actieplannen en -programma’s  publiek, lagere overheden, organisaties en instanties om aan de slag te gaan met het leefgebied van bijen.

Imkers in actie voor een betere bijenweide

De afgelopen jaren zijn op de nodige plaatsen in het land imkers, aangesloten leden zelfstandig begonnen met het verbeteren van de bijenweide, of hebben zich aangesloten bij initiatieven van andere partijen. Een goede zaak. Er is het nodige bereikt. Er kan nog heel veel gebeuren.

Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende Ambassadeurs Biodiversiteit wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.