Reizen met volken tijdens Corona-beperkingen

Veel imkers reizen jaarlijks in de bloesemtijd naar de fruittelers om de volken daar bestuivingswerk te laten verrichten. Men komt er vaak al jaren, individueel of in afdelingsverband.

Neem de overheidsregels in acht
Het verplaatsen van bijenvolken mag. Het bestuur van de NBV geeft het dringende advies bij het reizen met bijen strikt de regels van overheden in acht te nemen. Denk van tevoren goed na over het in- en uitladen als dat je dat niet alleen kan.

Over de grens

België
In België, waar de regels verder zijn aangescherpt dan in ons land, kan onder bepaalde voorwaarden worden gereisd. Zie de site van de Vlaamse Imkersbond, de KONVIB. Houd er rekening mee dat regels kunnen verscherpen in de tijd dat volken uit logeren zijn. Bijvoorbeeld dat de grens wordt gesloten en de volken niet meer kunnen worden opgehaald. Lees ook de informatie van de nieuwe koepel in Vlaanderen, het Vlaams Bijeninstituut.

Duitsland
Voor de regelgeving in Duitsland heeft de vereniging geinformeerd bij het ministerie van LNV. Er was eind maart niet bekend of er beperkingen voor Nederlandse imkers zijn. Imkers reizen met name naar de Duitse koolzaadvelden. Hetzelfde als voor België geldt ook voor reizen naar Duitsland: nieuwe regels kunnen plotseling van kracht worden. 

Lees meer over bijenvolken exporteren >