Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Melden van een bijen zwerm in Zeist

Kenmerken voor een bijenzwerm;

 

Een grote “bal” bijen hangend aan iets. Dit kan aan van alles zijn. Meest voorkomend is dit aan een tak, struik, maar kan ook aan een dakgoot, fiets ed.

Deze kunnen we dan  “scheppen” met  behulp van een korf. Mits ze niet te hoog zitten (ongeveer 3 m.

Soms kruipen ze in spouwmuren, schoorstenen en in de muren. Daar kunnen we helaas niets aan doen.

HONING BIJEN zijn wat langer van vorm en hebben lichtbruine/oranjeachtige streepjes op de rug, zij zijn NIET geel.

In het (vroege) voorjaar kunnen er ook insecten in een vogelhuisje in de grond of in de muur zitten. Vaak zijn dit HOMMELS  die erin gekropen zijn. Deze zijn wat ronder en kan bruin, zwart en geel zijn, meestal pluzig. Hier kunnen èn mogen we niets aan doen. Hommels steken zeer zelden.

WESPEN zijn wel voorzien van GELE streepjes. Deze komen vanaf juli/ augustus voor en kruipen ook graag in hoekjes, lege ruimtes en holtes. Hier kunnen we helaas ook niets aan doen. Daar zal u dan eventueel een gecertificeerd ongediertebestrijding bedrijf in te huren om hun te verwijderen.

Voor het melden van een zwerm van honingbijen in het gemeente Zeist kunt u contact opnemen met:

 

 • Olaf Kop  06 20104891

 • Monique van Barneveld 06 17745764

 • Stephen Cannan 06 83233394

 • Peter Akerboom  06 21554775

 • Gerard Uiling  06 11483847

 

U kunt bij geen gehoor, een Whatsapp of SMS sturen naar één van deze nummers.

Vermeld naam, adres en telefoon nummer, hoogte van het zwerm (en als uw een ladder heeft als zij meer dan 2 m hoog zijn!) zodat wij op een later tijdstip contact met u kunnen nemen.

 

Zwerm aan de Dorpstraat

 Wij kunnen geen wespennest of hommels verwijderen!

 

 

Bijenstal vernielt door februari 2017 storm – net naar reparaties en vernieuwing

vernield stal Feb 2017

http://www.nieuwsbode-zeist.nl/nieuws/landbouw-visserij/115585/storm-vernielt-stal-zeister-imkers-wie-helpt-getroffen-club-

Met veel hulp en donateurs hebben wij sinds September 2017 een nieuwe stal in Wulperhorst, Tiendweg 12, Zeist

 

Imkerstal Wulperhorst, Zeist

 

Het verschil tussen bijen en wespen

Wat zijn bijen?

Bijen zijn sterk behaarde vliegende insecten die honing maken en voorraden aanleggen voor de winter. Ze leven van nectar en stuifmeel dat ze uit bloemen en planten halen en door speciale stukjes aan hun poten, blijft plakken. Bijen vormen een belangrijke rol bij de bestuiving van bloemen en planten. Binnen de bijenfamilie kan er onderscheid worden gemaakt tussen solitaire bijen (wilde bijen) die alleen leven en sociale bijen (hommels en honingbijen) die in volken leven. Van de drie bijensoorten is de honingbij veruit de meest bekendste. Dit komt vanwege zijn herkenbare verschijningsvorm en zijn aanwezigheid in grote aantallen.

Ze worden veelal ingezet bij de bestuiving van gewassen en fruitbomen. Ook de hommel is een bij die in volken leeft en is te herkennen aan zijn langere geel met zwarte beharing. Van alle bijen zijn het alleen de vrouwtjes die steken. Dit doen zij met hun angel die aan haar achterlijf bevestigd zit. Deze angel bestaat uit weerhaken, die blijft steken in de huid van het slachtoffer. Als de bij zich na de steek los probeert te trekken, scheurt de angel met de gifblaas los van haar achterlijf. Dit betekent meteen het einde van haar leven. Omdat de gifblaas tot een minuut na de steek werkzaam blijft, is het van groot belang om de angel direct uit de huid te verwijderen

Wat zijn wespen?

Wespen zijn geel/zwart gestreepte vliegende insecten met een smalle taille die alleen of in volken leven. Ze leven van nectar, honingdauw, luizen, stuifmeel, plantensap, vruchtvlees en sap van rijpe vruchten zoals peren en pruimen, maar ook van vloeibare zoete dranken of etenswaren zoals limonade of jam. Daarnaast zijn het ook vleeseters doordat ze andere vliegende insecten eten. Dit maakt wespen belangrijke insectenbestrijders. Wespen leven slechts een seizoen en leggen geen wintervoorraad aan. Bij wespen zijn het enkel de vrouwtjes die kunnen steken. Dit doen ze met hun zogenaamde naaldangel die, doordat het geen weerhaken heeft, niet achterblijft in de huid. Hierdoor verliest een wesp bij een steek zijn angel niet en is zij in staat om meerdere keren een steek toe te dienen. Vaak tot wel 10 keer! Bij een steek spuit een wesp kleine hoeveelheden gif in de huid van haar slachtoffer. Dit gif bevat lokstoffen waardoor andere wespen aangetrokken kunnen worden.

Wat is het verschil tussen honingbijen, bijen, zweefvliegen, hoornaars en wespen?

Honingbij

Forser en hariger van uiterlijk, bruin/geel gestreept

Ca 15mm lengte

Steekt zelden

Kan eenmaal stekenEten nectar, stuifmeel, honingOverwinterenSteken met angel met weerhakenLaat angel achter in de huidOverlijdt na de steekZijn niet agressief

Door imker laten verwijderen

Wespen

Smalle taille, geel/zwart gestreeptEten nectar, stuifmeel, zoete waren, fruit en andere insectenLeven een seizoenSteken met een naaldangel

Kan meerde keer stekenLaat geen angel achter en kan tot 10x stekenOverlijdt niet na de steekKunnen agressief zijn

Door professionele bedrijf laten verwijderen

Zweefvlieg

Meestal kleiner dan 2cm

Gelijkaardig aan wesp/bij qua kleur, vorm en beharing

Geen taille

Antennes zijn kort, drieledig & en onbeweeglijk.

Bijna ronde facetogen

Hebben geen angel en kunnen dus niet steken

Ongevaarlijk

Hoornaar (paardenwesp)

Groter dan de wesp tot 3,5cm lang

Angel tot 3,7mm, steek is wél pijnlijker dan die van een bij maar het gif is minder krachtig.

Grootste wespachtige van Nederland

Roodbruine kop en borststuk

duidelijk hoorbaar, zoemend vlieggeluid

Minder vaak voorkomend dan andere wespen

Minder agressief

Valt enkel aan ter verdediging van zijn nest of wanneer je hem extreem verstoort

Hommels

Gedrongen & zwaar behaard

6 tot 20mm

Steekt zelden

Niet bestrijden

31 soorten in Nederland: Gele hommel, aardhommel, steenhommel, tuinhommel

Solitaire bij

Solitaire leven en nesten (bv. bijenhotels)

2 tot 9 mm

Steekt zelden, heel klein angel

Niet bestrijden

350 soorten in Nederland: zijdebijen, groefbijen, zandbijen, metselbijen en behangersbijen

Wanneer steken bijen en wespen?

Bijen en wespen steken veelal alleen als zij zich bedreigd voelen. Het uit angst bewegen van de armen, zorgt ervoor dat de bij en/of wesp zich bedreigd voelt en gaat steken. De angel dient ter verdediging van hun kolonie. Dicht en onbeschermd bij een bijenkorf, wespennest en bloementuin in de buurt komen, vergroot de kans op een bijen- of wespensteek. Ook het dragen van een sterk ruikend parfum en fel gekleurde kleding trekken bijen en wespen aan. Omdat voor de wespen het voedsel in de herfst schaarser wordt neemt de agressiviteit van wespen in die periode toe. Rustig blijven voorkomt de kans op een steek.

 Symptomen bijen- en wespensteek

Per persoon kan verschillen hoe het lichaam reageert op een bijen- of wespensteek. De meest gangbare reactie van een bijen- of wespensteek is dat er een rode, jeukende zwelling ontstaat op de plaats van de steek. Hoe de huid opzwelt kan ook per persoon verschillen, maar vaak gaat deze irritatie snel over. Wanneer een bij of wesp in het gezicht, tong of hals heeft gestoken kan de reactie heviger zijn en kan een zwelling het ademhalen bemoeilijken. Raadpleeg in dit geval altijd een arts.

 Een klein deel van de bevolking reageert uitzonderlijk heftig op een bijen- of wespensteek, doordat zij allergisch zijn voor bijen- of wespengif. Deze reactie kan enkel ontstaan wanneer de persoon al eens eerder in aanraking is geweest met het gif. Een allergische reactie kan in het meest ernstige geval tot een anafylactische shock leiden. Dit kan levensbedreigend zijn. Raadpleeg in dit geval altijd de hulpdiensten.

 Symptomen van een allergische reactie op bijen- of wespengif zijn:

 • Ernstige zwelling van de huid
 • Roodheid
 • Lage bloeddruk
 • Duizeligheid en flauwvallen
 • Opgezwollen gezicht en hals tong en lippen
 • Ademhalingsmoeilijkheden (door slijmvlieszwelling met als gevolg vernauwde luchtwegen)
 • Jeuk
 • Braken
 • Angst

 Bijen- en wespensteken behandelen

 • Bij het achterblijven van een angel is het belangrijk om deze direct te verwijderen. De gifblaas blijft namelijk tot een minuut na de steek werkzaam. Doe dit niet met duim en wijsvinger, omdat u er op die manier voor zorgt dat u nog meer gif in de huid duwt.
 • Hoe sneller u het angel verwijderd, , hoe groter het effect
 • Spoel het wondje, ontsmet het met een desinfecterend middel en dek het af met een pleister
 • Bij jeuk, pijn en zwelling kunt u een koelspray gebruiken of geeft de koude toepassing van een koud warm kompres verlichting. Hiervoor kan ook een koude, natte doek gebruikt worden
 • Probeer niet te krabben, dit kan namelijk een infectie veroorzaken. Voor het verlichten van jeuk kunt u anti-histamine vattende crèmes gebruiken.

Neem direct contact op met een arts als u in de mond, tong of keel gestoken bent of als een allergische reactie vertoont. Deze arts kan een noodbehandeling uitvoeren, door één of meerdere injecties met adrenaline te geven. Een ziekenhuisopname behoort tot de mogelijkheden.

Mensen die weten dat ze een allergische reactie vertonen, doen er goed aan zich voor te bereiden op een eventuele volgende steek door middel van een noodset samen te stellen of door uw huisarts een noodset te laten voorschrijven. Deze set bestaat onder andere uit een automatische injectiespuit die bij toepassing tegen het dijbeen wordt gedrukt waardoor de naald er vanzelf uitspringt en de injectievloeistof (adrenaline) afgeeft. De huisarts kan hierover uitgebreid informatie geven en leren hoe u de spuit moet gebruiken

Bijen- en wespensteken voorkomen

Het is heel eenvoudig om de kans op een steek van een bij of een wesp te verkleinen door op de volgende dingen te letten:

 • Probeer nooit zelf een nest te verwijderen. Doe hiervoor een beroep op de brandweer of informeer bij de gemeente naar de afdeling ongediertebestrijding
 • Bijen en wespen zijn in de omgeving van hun nest extra agressief. Blijf hier dan ook uit de buurt. Deze nesten bevinden zich vaak in holle boomstammen en houtstapels, maar kunnen ook rondom uw huis voorkomen
 • Vermijd bijenkorven of bloementuinen die volop in bloei staan
 • Bijen en wespen komen af op zoete geuren. Pas daarom op met bijvoorbeeld zoete dranken, ijs en fruit. Drink frisdrank niet uit een blikje. Als er een wesp of bij in zit, kan die in uw mond steken! Ook parfums, deodorant en zonnebrand hebben aantrekkingskracht
 • Loop in de zomer nooit op blote voeten door een grasveld
 • Draag bij voorkeur nauwsluitende kleding en draag geen felle of kleurige bloempatronen
 • Insecten worden aangetrokken door transpiratievocht. Wees in deze gevallen extra alert
 • Blijf altijd rustig en maak geen heftige bewegingen! Bijen en wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Als u ze met rust laat, gaan ze meestal vanzelf weer weg
 • Gebruik een insectenwereld middel

Bronnen en meer informatie:

http://www.wildebijen.nl/

http://www.byebites.nl/bijen-en-wespen

 

Filmpjes
Astrid Schoots maakt heel leuk flimpjes van bijen, beesten en het natuur.

Een kort zwermfilmpje compleet met aanloop van tutende en kwakende koninginnen, alles in de zomerse warmte van de hooitijd, uitgelegd voor ‘leken’.

Tuten, kwaken en zwermen https://www.youtube.com/watch?v=sk56A8FaptM&t=109s

Hoornaars op Klein Spijkerbos https://www.youtube.com/watch?v=8ldKPs3wGBw&t=5s

Activiteiten

Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Wie zijn wij?

 

De NBV Afdeling Zeist is een kleine actieve afdeling. We hebben bijeenkomsten en jaarlijks uitjes.  De afdeling is in bezit van een waspers, honingslinger en wassmelter en die zijn gratis te leen voor leden. Wij hebben 3 leuk verenigingsstallen: Het Dieptetuin, Wulperhorst & “IVO” (achter WNF op de Driebergseweg) die zijn landelijk en rustig gelegen in Zeist, waar leden kunnen hun bijkasten laten staan.
Wij ontvangen zwermen in het omgeving van Zeist.  De markten waar we staan, hebben een informatief en educatief karakter. Wij werken veel samen met De Boswerf, vooral met hun de voorjaar- en herfstmarkten.
NBV Zeist denk en werk ook mee met het Gemeente Zeist en Samen Duurzaam Zeist in het werkgroep ‘Zeist Zoemt Duurzaam’ om een nog meer bij-vriendelijk omgeving te creeren. 

Er is nog plek voor (beginnende) imkers! Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen via een van onze leden kennis maken met de bijen en kunnen meelopen in het bijenhouden.

Verenigingstal IVO

Onze IVO bijenstal, 2019

Verenigingstal Wulperhorst Opening Verenigingstal Wulperhorst

Opening nieuwe verenigingstal Wulperhorst, met de wethouder Roy Luca  2018

Wie zijn wij?

 Kaarsen maken met kinderen, openimkerdag 

Bestuur

Het jaarlijks picnic bij de bijenstal

Astrid en Gerard kijken naar de bijen in een van onze bijenstallen

Astrid en Gerard kijken naar de bijen in een van onze bijenstallen

 

Zomer picnic feest 2017

OpenImkerDag Zeist July 2017

Openimkerdag July 2017

Imkerstal Wulperhorst, Zeist

Onze nieuwe imkerstal Wulperhorst- officieel opening 30 Septmeber 2017!

Contactgegevens

Naam

Zeist

Provincie

Utrecht

Contactinformatie

Secretaris:

 

Gerard Uiling

gwbu@hotmail.com

 

Voorzitter:

Anne Brandenburg
 

Algemene bestuursleden:

 
Erik van den Hoorn

 
Joost Dijkstra

 
Peter Akerboom – penningmeester