Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

De volgende personen kunt u benaderen voor het scheppen van een bijenzwerm.

 

De Hoeve, Annie Demmink, 0561-432828

Munnekeburen, Auke Kuiper, 06-30932216

Nijeholtpade, Jan Jaap de Graaf, 06-34167830

Noordwolde, Wiljan Vonk, 06-21173426

Oldeberkoop , Klaas de Jong, 06-22206772

Oldeholtpade, Jaap Langeveld, 06-54900625

Oldetrijne, Folkert Heida, 06-44978265

Wolvega, Harm Smid, 06-25533863

Wolvega, Piet Wagter, 0561-613241

Wolvega, Gerald Woudberg, 06-52584919

Nieuws

Nieuws

APRIL
15-04-2024 voorjaarsvergadering bijenvereniging Wolvega e.o. Wolvega

 

 

Excursie Eendenkooi

 

Op 14 september 2019 zijn we als vereniging op bezoek geweest bij de eenden in de eendenkooi op ’t ein in Nijeholtwolde. Met 17 personen dronken we eerst een kopje koffie met wat lekkers alvorens we vertrokken naar de eendenkooi.

 

Stoffel Baas de beheerder van de eendenkooi vertelde ons in zijn tuin over het waarom van eendenkooien en de geschiedenis van de eendenkooi in Nijeholtwolde. De maquettes in de expositieruimte gaven alvast een overzichtelijk beeld van de kooi waar we even later doorheen wandelden.

 

Lopend vertrokken we naar de kooi achter het huis van de heer Baas om het principe van de eendenkooi in het echt te bekijken. Het bleek een soort oase ins het verder grasrijke landschap. Met in het midden van de kooi een mooie vijver met ligweides voor de tamme eenden. En daaromheen de pijpen waarin de wilde eenden gevangen werden. De heer Baas vertelde enthousiast over alle wilde dieren en vogels die wel eens een kijkje komen nemen in de eendenkooi. Wat een mooi plekje om eens te bekijken.

 

Na afloop aten we broodjes en een soep, praatten we natuurlijk nog even over het afgelopen bijenseizoen en genoten we van het zonnetje.

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met elkaar uitzien naar een excursie zoals deze.

 

 

Open imkerijdag 2019

 

Op 14 juli was het landelijke open imkerijdag. Voor onze vereniging was het de eerste keer dat we onze bijenstal en de daarbij behorende insectenvriendelijke tuin openstelden voor publiek. Men kon de bijenstal en de bijenvolken bekijken, slenteren door de nieuw aangelegde insecten vriendelijke tuin, bijenproducten zoals honing en kaarsen van bijenwas kopen en natuurlijk vertelden onze aanwezige leden enthousiast over de bijen en werden er vragen van bezoekers beantwoord.

 

Al met al een mooie manier om de door ons geliefde bijen eens te laten zien aan een groter publiek.

 

Inzaaien perceel Staatbosbeheer

 

In het voorjaar van 2014 is er een perceel grond van drie hectare dat in eigendom is van Staatsbosbeheer ingezaaid met een bijenvriendelijk mengsel. In 2015 hadden we opnieuw de beschikking over dit perceel en wederom  net als in 2014 was er een prachtige bloemenzee. Uiteraard werden in de bloeiperiode weer een aantal bijenkasten  geplaatst. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan de biodiversiteit en de instandhouding van vele diersoorten die baat hebben bij deze vorm van beheer. Door de verbinding te zoeken met diverse stakeholders kunnen mooie resultaten worden geboekt. We hopen van harte deze lijn de komende jaren te kunnen doorzetten.

 

Het plaatsen van een bijenstal

 

In onze ledenvergadering in maart 2014 heeft het bestuur van de leden de goedkeuring gekregen om het idee om een bijenstal op te richten verder uit te werken. Hier zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan en na brede oriëntatie is ons oog gevallen op het volkstuinencomplex nabij Lindenoord te Wolvega.

 

Op deze prachtige locatie, volkstuinvereniging de Wrotters, is de bijenstal gebouwd. Op deze site kunt u onder het hoofdstuk foto`s de ontwikkeling bekijkenen en de feestelijke opening van de bijenstal. Dit jaar gaan we beginnen met de tuinaanleg rondom de bijenstal. Tijdens de feestelijke opening hebben we de volgende cadeaus mogen ontvangen:

 

  • Een schepkorf van ons lid Klaas Noorman.
  • Een complete bijenkast en literatuur pakket van life and nature centrum ‘De Rietnymf’
  • Het bijenboek, Practisch handboek der bijenteelt, Joh. A. Joustra van Johan Veenstra.
  • Een banner voor promotiedoeleinden van bijenvereniging Oranjewoud.

 

Het adopteren van een bijenvolk.

 

Sinds kort heeft onze vereniging de mogelijkheid om een bijenvolk te adopteren. Lijkt het u leuk een bijenvolk in uw tuin te plaatsen neem dan contact met ons op. Onze ervaren imkers beoordelen of uw tuin en omgeving geschikt is voor het plaatsen van een bijenvolk. Zo ja dan kunt u voor slechts € 10,- per maand de beleving ervaren van het beheren van een bijenvolk. Een van onze leden verzorgt het volk en praat u bij over de ontwikkelingen. U bent met de adoptie van een bijenvolk verzekerd van enkele potten echte bijenhoning! Neem voor meer informatie contact op met een van onze bestuursleden.

Activiteiten

Activiteiten

APRIL
15-04-2024 voorjaarsvergadering bijenvereniging Wolvega e.o. Wolvega

 

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Vereniging

 

Bijenvereniging Wolvega e.o bestaat al langer dan 75 jaar. In die 75 jaar is de wereld compleet veranderd. Dit heeft ook effect gehad op de manier van bijen houden. Waar vroeger alles gericht was op het zoveel mogelijk kunnen oogsten van honing in een seizoen ligt het accent nu veel meer op het in stand houden van de bij en het bevorderen van de biodiversiteit. Bijenhouders zijn een zeer belangrijke schakel in het proces van groei en bloei. De laatste jaren is er veel aandacht voor de bij en er wordt erkend dat we niet zonder deze belangrijke insecten kunnen. Zoals Einstein al zei: ‘Zonder bijen geen mensheid’

 

De bouw van de  Bijenstal is klaar.

 

Bijenvereniging Wolvega e.o. staat de komende jaren voor verschillende uitdagingen. De bouw van onze bijenstal is nu gerealiseerd.  Zie op deze site de foto`s van  de bouw en de opening op 2 juni 2018. Dit jaar maken we een begin met de aanleg van de tuin om de bijenstal. De bijenstal zal gaan dienen voor verschillende educatieve projecten en cursussen.  Tevens kan worden bekeken in hoeverre, voor bijen en andere insecten, belangrijke bloemen en bomen in stand blijven. Indien blijkt dat belangrijke drachtbronnen verdwijnen, kan overleg met onze partners (zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en gemeente) worden opgestart. Ook overleg met andere spelers in het veld zoals boeren en andere bedrijven kan ervoor zorgen dat het aantal drachtbronnen niet verder achteruit gaat.

 

Project Staatsbosbeheer

 

Ons project in samenwerking met Staatsbosbeheer was in 2014 een groot succes. Een perceel grond van enkele hectares is door Staatsbosbeheer aan onze vereniging beschikbaar gesteld. Met een groot aantal leden is het gehele perceel handmatig ingezaaid met een bijenvriendelijk mengsel. Het resultaat was geweldig. Wat een kleurenpracht! De foto’s op deze site geven een impressie. Vanuit de omgeving en diverse media hebben we veel positieve reacties gekregen. Onlangs hebben we van Staatsbosbeheer te horen gekregen dat we opnieuw gebruik mogen maken van het perceel en dat er wellicht meer percelen zijn die in aanmerking komen. Een mooi voorbeeld van een win-win- situatie.

 

Biodiversiteit

 

Ons volgende doel is om in samenwerking met gemeente Weststellingwerf meer biodiversiteit te creëren. Overhoeken of braakliggende percelen grond worden vaak niet of beperkt gebruikt. Wij pleiten ervoor deze in te zaaien met een bijenvriendelijk mengsel. Het geeft een prachtig beeld en diverse diersoorten profiteren ervan. Wij maken ons sterk voor deze wijze van beheer!

 

Overige activiteiten projecten

 

Bent u geïnteresseerd in andere projecten zoals het adopteren van een bijenvolk of andere activiteiten zoals onze jaarlijkse excursie of reizen naar diverse drachtgebieden? Schroom niet en neem contact met ons op via mail of telefoon.

 

Bijenzwermen

 

Als u een bijenzwerm aantreft, neem dan contact op met één van onze leden die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld, zie onder melden bijenzwerm. Kies de imker die het dichts bij de zwerm woont . Hij zorgt er voor dat de  zwerm weer een nieuwe bestemming krijgt.

 

Open Imkerijdag 2019

 

 Op 14 september was het landelijke open imkerijdag. Voor onze vereniging was het de eerste keer dat we onze bijenstal en de daarbij behorende insectenvriendelijke tuin openstelden voor publiek. Men kon de bijenstal en de bijenvolken bekijken, slenteren door de nieuw aangelegde insecten vriendelijke tuin, bijenproducten zoals honing en kaarsen van bijenwas kopen en natuurlijk vertelden onze aanwezige leden enthousiast over de bijen en werden er vragen van bezoekers beantwoord.

 

Al met al een mooie manier om de door ons geliefde bijen eens te laten zien aan een groter publiek.

Contactgegevens

Naam

Wolvega

Provincie

Friesland

Email adres

bijenverenigingwolvega@hotmail.com

Telefoonnummer

06-38270302

Contactinformatie
  • Bestuur
  • Voorzitter:                       Hilde Kluiver               06-34559803
  • Penningmeester:            Folkert Heida              06-44978265
  • Secretaris:                       Herco Bakker              06-38270302