Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Imkers actief op VOORNE – PUTTEN

 

De afdeling

 

De afdeling Voorne – Putten verenigt om en nabij 60 imkers. De afdeling vergadert twee keer per jaar, waarbij in de regel een spreker uitgenodigd wordt om te vertellen over een brede reeks aan onderwerpen die te maken hebben met bijen. Dat kan zowel betrekking hebben op het houden van bijen (imkeren) als in het wild levende bijen of andere insecten. Zie voor de agenda het tabblad “Activiteiten”.

 

Cursussen

 

De vereniging beschikt over een officiële leraar bijenteelt. Door hem worden jaarlijks cursussen georganiseerd voor beginnende imkers of voor hen die na een paar jaar nog meer willen leren over het houden van bijen.

 

Cursus Bijenteelt

 

Bijenstek

 

De vereniging heeft de beschikking over een eigen bijenstal, de “Bijenstek”, in het recreatiegebied Bernisse, waar onder meer het praktijkgedeelte van de cursussen gegeven wordt. Dat is ook de plaats waar de vereniging zich presenteert tijdens het landelijke evenement “Kom in de Kas”.

 

Praktijk avonden

 

De afdeling organiseert per jaar twee of meer avonden of middagen waarin een onderwerp uit de praktijk van het bijenhouden aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld korvenvlechten, raampjes maken, inleiding koninginnenteelt, bijengezondhed en waskaarsen gieten.

 

Bent u geïnteresseerd in imkeren?

 

Of wilt u gewoon eens een kijkje nemen bij een imker. Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling, die in de rechter kolom vemeld is, via nbv.afd.vp@gmail.com.

 

 

Zwermen

 

In het voorjaar, maar ook in de zomer, zoekt een gedeelte van het bijenvolk nieuwe woonruimte. Zij verlaten dan in een zwerm van bijen de kast of korf bij de imker. Soms komt zo’n zwerm terecht in uw tuin, bijvoorbeeld hangend aan een boomtak. De bijen in een zwerm zijn goed doorvoed voordat ze vertrekken, wat betekent dat ze in de regel niet zo snel zullen steken.Tenminste wanneer je ze met rust laat. Natuurlijk kan je een bijenzwerm daar niet zomaar laten zitten. De imkers in de kolom hiernaast willen u graag helpen. Maar kijk voordat u belt even of het inderdaad om een bijenzwerm gaat. Ook wespen willen zich namelijk wel eens in een spouwmuur nestelen, en daar kunnen we niets aan doen. Soms nestelen zich hommels in een vogelnestkastje. Die kunnen het beste blijven zitten, het worden er nooit veel en ze verdwijnen vanzelf in het najaar. Op de foto ziet u een voorbeeld van een bijenzwerm.

 

 

Hommels zijn herkenbaar omdat ze meestal pluiziger zijn, wespen kan je herkennen aan een scherpere aftekening van heldere gele ringen op het achterlijf en de dunne wespentaille.

 

Afbeelding van een bijAfbeelding van een HommelAfbeelding van wesp

 

Afbeelding van achtereenvolgens een Bij, Hommel en Wesp

 

Besef wel dat bijen onontbeerlijk zijn voor de voortplanting van alles wat bloeit. Ook voor een groot deel van de voedselproductie die wij eten. Natuurlijk willen wij zo weinig mogelijk overlast bezorgen, maar we helpen u graag.

 

Geschiedenis van de bijenhoudersvereniging Voorne-Putten

 

Na de oprichting van de VBBN in 1897 zijn er in het gehele land provinciale afdelingen gevormd. Voor onze streek is in 1903 de afdeling Noord- en Zuid-Holland opgericht. Vanuit deze afdeling zijn er destijds diverse voordrachten gegeven over het houden van bijen, zo ook in Brielle. Op 26 augustus 1903 is er een succesvolle voordracht in Brielle gehouden met als doel het oprichten van de afdeling Voorne-Putten. In deze opzet is men toen echter niet geslaagd. In 1904 wordt weer een poging gewaagd maar ook deze keer blijft het gewenste resultaat uit. Dat wil zeggen toen is er wel een afdeling Voorne – Putten opgericht, maar zonder eigen leden. De imkers blijven namelijk lid van de afdeling Noord- en Zuid-Holland. Pas in 1908 is er sprake van een afdeling met bijbehorend bestuur: de afdeling Brielle met 18 leden. Dat de oprichting en de instandhouding van de afdeling niet op rolletjes loopt, blijkt uit het feit dat de afdeling Brielle in 1911 wederom opgericht wordt. Tussen 1908 en 1911 laat het bestuur simpelweg niets van zich horen, vandaar! Leden van de afdeling Noord- en Zuid Holland uit onze omgeving zijn rond 1905: de heren J. Verschoor, J. Rietdijk en P. Nieuwdorp (Zwartewaal); L. Hoogvliet Dz. en J. Dedert (Brielle); A. van Herk (Oostvoorne: medeoprichter van de groenteveiling te Oostvoorne); J. van Marion (Oostvoorne); W. Dekker (Zuidland); J. van Telodo en C. van Marion (Rockanje) en C. Speelpenning jr. (Heenvliet). De toestroom van nieuwe leden blijft gestaag doorgaan. In 1908 melden de volgende heren zich als lid van de afdeling Noord- en Zuid-Holland: Jac. van Toledo Azn., J. van Marion, C. Langedoen, H. Hofland, C. van Marion, W. van De Polder en C. Noorderman (Rockanje); A. van Heek en F. van Toledo (Oostvoorne); C. Bakker, J. van Hennik en J. Dedert (Brielle), D. Hokke Azn. (Vierpolders); J. Verschoor (Zwartewaal), J. Kruik (Oostvoorne) en L. Peters (Struiten, Hellevoetsluis). In 1911 wordt nog een lid bijgeschreven: J. Dekker uit Rockanje. De inschrijving van de heer Dekker is de tevens de laatste die gevonden is; meldingen van nieuwe leden worden niet meer in het maandblad geplaatst. De afdeling Brielle heeft in 1911 dertig leden met gezamenlijk 240 volken, meest kasten. In Brielle worden er inmiddels cursussen Bijenteelt gegeven. De ‘Leeraar voor Bijenteelt’ is de heer L. van Giersbergen. De kosten voor een cursus zijn Hfl. 25,-. Het geven van deze cursussen gebeurt op initiatief van het hoofdbestuur van de VBBN. De zwermenmarkt aan de Klomp in Wageningen loopt matig, de prijs voor een volk ligt op Hfl 3,-. Ruwe honing kost per kilo zo’n 34 cent en pershoning per kilo 38 cent. Gezuiverde honing levert meer op: per flacon 80 cent. Op een door de VBBN in 1912 georganiseerde honingkeuring ontvangt de heer J.Kruik uit Oostvoorne een 1e prijs, een diploma en een bronzen medaille. Deze onderscheidingen ontvangt hij voor zijn inzending van een collectie slingerhoning van verschillende soorten. De heer M.Vrij, landweerplichtig tijdens WO1 en gelegerd/gemobiliseerd in Hellevoetsluis, geeft in 1912 voordrachten over de ‘Bijenteelt’. De voordrachten worden besloten met een beschuitje met gewonnen honing. Verbouw van Koolzaad en Bijenteelt Citaat: (uit ‘Bijen’ 1918) ‘Het is zoover gekomen, dat plantaardige vetten voor een groot gedeelte vet en boter zullen moeten vervangen. Onze hoop voor 1919 is daarbij gevestigd op de productie van koolzaad op gescheurde weilanden, mits die in 1914 als weiland in gebruik waren. De Regeeringsagenten beijveren zich om veel contracten af te sluiten voor het scheuren van weiland, de boeren ontvangen gaarne de premie van Hfl. 450 per H.A. gescheurd weiland. De zomer van 1919 zal ons als in lang vervlogen jaren veel goudgele koolzaadvelden vertoonen op de kleigronden van het eiland Voorne. Wordt nu wel voldoende gedacht en door de Regeering en door de boeren aan die machtige factor bij de productie van koolzaad, de bijenteelt, die zozeer den opbrengst van een koolzaadveld kan verhoogen? Weten de jongere boeren, dat een 30-tal jaren terug de Brabantsche imkers met hunne korven in het voorjaar naar de bloeiende koolzaadvelden van Voorne kwamen om hunne bijen te laten vetweiden op de honinggevende bloempjes, die meer zaad kunnen geven naarmate zij bezocht worden door insecten, in dezen speciaal de honingbijen? Den tijd van onverstand bij sommige boeren van vroeger zijn we te boven, toen geloofd werd, dat die ijverige bijtjes schade toebrachten aan de bloempjes van het koolzaad. De economische vooruitgang op ons eiland mag voor een groot gedeelte toegeschreven worden aan het onderwijs. De bekende landbouwleraar en hoofd der school te Rockanje, de heer Kolpa, was Maandagmiddag met een landbouwcursus (van leergierige meisjes nog wel) op excursie in den groententuin met annex fruit- en bijenteelt van den heer Pleun Schuddenbeurs te Vierpolders. Ruim twee uur werd aandachtig geluisterd naar de uitleggingen van het wonderbare bijenleven door den heer Schuddebeurs, alles betreffende de moderne bijenteelt werd met eigen oogen aanschouwd. Is dit geen voorteken van verderen economischen vooruitgang.’

 

We slaan nu een aantal jaren over. Over de tussenliggende jaren is namelijk weinig bekend; laat staan de namen van bestuursleden 1956-1967 Voorzitter: dhr. A.C. Roskam Oostvoorne Secretaris: dhr. Moree Penningmeester: dhr. Van de Polder dhr. Dijkgraaf dhr. Padmos dhr.Schuddebeurs dhr. van den Hoonaard sr. 1967-1977 Voorzitter: dhr. W.Lobs Secretaris: dhr. H.Slot Penningmeester: dhr. A. van der Bos dhr. L. Nieuwland dhr. van Vlijmen dhr. W. Hazelbag Tijdens deze periode is het depot bij de heer Padmos te Oostvoorne onder gebracht. De leden Joh. de Vries en zijn vader P. de Vries krijgen een klacht binnen in verband met het houden van bijen in de naaste omgeving van komkommerkassen in de toenmalige gemeente Vierpolders. (komkommers hadden toen nog mannelijke en vrouwelijke bloemen, die na bestuiving de zogenaamde zaadkonten, met harde zaden gevulde vruchten,vormden). De heer Ridder van Rappard (voorzitter van de VBBN) komt op een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Vierpolders bemiddelen. De bijen kunnen blijven staan en de kassen moeten bijendicht gemaakt worden, daar er tegelijkertijd ook meloenen geteeld werden, die juist wel bestoven moeten worden.

 

In 1978 ondergaat de afdeling Brielle, na ruim zestig jaar, een naamsverandering. De naam wordt veranderd in: afdeling Voorne – Putten 1977-1983 Voorzitter: dhr.T.Niewold. Secretaris: dhr. K. v Rij. Penningmeester: dhr.W.L. vd Hoonaard. Bestuursleden: dhr. L.K. Torreman, dhr. L.Padmos, dhr. W.J. v Rooijen. Vanaf 1981 neemt Van Rooijen het seretariaat over van Van Rij. Onderwijl is het depot overgegaan naar de familie van den Hoonaard te Abbenbroek. In de periode 1977 tot 1983 ontvangen verschillende leden van de afdeling Voorne – Putten onderscheidingen van de VBBN voor 25 jaar lidmaatschap. De onderscheidingen worden toegekend aan de heren J. van Buren, Chr. Eendenburg, W. Hazelbag, J. de Jong, A.P. Moree, J. Langedoen en L. Padmos. Onder dit bestuur leeft de vereniging weer enorm op. Het ledental was gedaald tot twintig. Het bestuur benadert imkers die geen lid meer zijn van de vereniging; een initiatief dat zorgt voor de stijging van het ledental. Ook de eerste dames sluiten zich aan. In de bovengenoemde bestuursperiode worden er twee busreizen georganiseerd. Voor de eerste reis staat het Bijenhuis met aansluitend een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem op het programma. De tweede reis gaat naar de Ambrosiushoeve en aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen. Er is onvoldoende belangstelling voor herhaling van deze reizen. Net zoals in de beginjaren wordt er weer les gegeven in ‘Bijenteelt’. Mevrouw van Heest verzorgt deze cursussen. Ook op het gebied van voorlichting aan het publiek wordt er actie ondernomen. Met een stand worden braderieën in Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Zuidland en Heenvliet (paardenmarkt) bezocht. De opbrengst van de braderieën zorgt ervoor dat de bibliotheek verder kan worden uitgebreid. Met de bijen gaat het minder goed; de Varoamijt doet zijn intrede. Op de vergaderingen en in het blad ‘Bijen’ wordt voorlichting gegeven. 1983-1991 Voorzitter: dhr. W.J. van Rooijen, Secretaris: dhr. J. Jooren, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard. Bestuurslid: dhr. M. Noordermeer. De heer W.J. van Rooijen ontvangt van VBBN de onderscheiding voor zijn 10 jarige bestuursperiode. 1991-1993 Voorzitter: dhr. M. Noordermeer, Secretaris: dhr. J. Jooren, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard, verder: dhr. A. Boutkam, dhr. Donker. 1993-2002 Voorzitter: dhr. A. Boutkam, Secretaris: mw. J.E. van Roosmalen, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard, bestuursleden: dhr. W.J. van Rooijen, dhr. Donker, dhr. J. Schuurman Hess. Het depot in nu bij de heer Schuurman Hess nabij Brielle onder gebracht. De heren K.van Rij en Joh. de Vries ontvangen een onderscheiding. Kees voor 25 jaar en Johan voor 40 jaar imkerlidmaatschap. Johan ontving de onderscheiding voor zijn 25 jarig lidmaatschap eerder al. Johan is met zijn 40 jarig lidmaatschap het langst lid van de afdeling. In 1994 herhaalt de historie zich. Nu krijgt de heer Johan de Vries te Vierpolders geen klacht over het in- en uitvliegen van zijn bijen in kassen. Nee, ditmaal meent men dat de bijen de kassen vervuilen. Ook dit wordt in onderling verband opgelost. De afdeling Voorne – Putten schaft een wassmelter en een extra honingslinger aan. Voorzieningen die door de leden veelvuldig gebruikt worden. Ook is er een microscoop door de vereniging aangeschaft. Nieuw is ook de ‘Bijenstek’; de bijenstal van de afdeling in het natuurgebied ‘de Bernisse’. De bijenstal is gesponsord door Shell. Wethouder Noordzij van de gemeente Bernisse opent de nieuwe bijenstal op 18 Juni 1994. De heer de Kok verzint de naam voor het nieuwe stekkie en verdient hiermee een fles mede. Sinds de ingebruikname is de heer Jaap Wondergem de beheerder van de ‘Bijenstek’. Op 11 maart 1997 overlijdt Jaap.

 

Het beheer van de ‘Bijenstek’ wordt nu verzorgd door Wim van Rooijen, die ook als officiële leraar bijenteelt de opleiding van aspirant imkers verzorg. Er zijn curussen waarin beginners voldoende kennis opdoen om succesvol bijen te gaan houden en voor imkers die al een tijdje bijen houden om zich verder te verdiepen in de bedrijfsmethoden en de winning en verwerking van bijenproducten. Voor zijn verdiensten als bijenteeltleraar ontvangt Wim van Rooijen van de vereniging als dank een honingpot met inscriptie. Nieuw op het gebied van cursussen zijn de praktijklessen ‘strovlechten’ en ‘kaarsen maken’. De in 1989 opgestarte honingkeuringen vinden nog regelmatig plaats. De afdeling heeft zelf een aantal leden die de keuringen mogen verzorgen. De voorlichting aan het publiek loopt nog steeds. De stand van de afdeling Voorne – Putten is nog regelmatig te vinden op de braderieën of jaarmarkten in de omgeving. Ook doet de afdeling mee aan het evenement van de agrarische sector ‘Kom in de kas’. Het bestuur van 2002- 2017 Voorzitter: dhr. J.Sijses, Secretaris: mw. J.E.van Roosmalen, Penningmeester: dhr. W.L. van den Hoonaard, overige bestuursleden: de heren A. Boutkam, Donker, J. Schuurman-Hess en W.J. van Rooijen. Mw.J.E. van Roosmalen, de heren Donker en A. Boutkam hebben voor tien jaar zitting in het bestuur van afd. Voorne-Putten, de betreffende onderscheiding ontvangen. Dhr. Donker is in 2003 afgetreden en de heren A. Boutkam en W.L. van den Hoonaard volgden in respectievelijk 2010 en 2012. Toegetreden zijn in 2010 dhr.K.J.. Wauben, belast met de PR van de afdeling, en dhr J. Troost is in 2012 als penningmeester in het bestuur opgenomen welke in 2018 het stokje doorgegeven heeft aan Jan Addink. Sinds 2017 is Martin Meijer de voorzitter en is Cor Simonis de secretaris. Suzanne Warnars is toegetreden als algemeen bestuurslid en Frans Munts is de nieuwe website beheerder. Martine Stimac heeft het beheer van het depot overgenomen van Jan Schuurman-Hess.

 

Zie ook ‘Honderd jaar imkeren VBBN 1897- 1997’ en het maandblad Bijen (1903 tot heden).

 

Ingezonden

 

Mooie close-up foto’s van bijen

 

Martin Meijer heeft mooie close-up foto’s van zijn bijen ingezonden. klik hier of op onderstaande foto om naar het foto album te gaan.

 

Close up van bij met stuifmeel

 

Eerste voorjaars zonnetje

Afgelopen week met een aantal eerste mooie dagen dit jaar kon ik het niet laten om bij de bijenstek van Bryan en mijzelf te kijken of er al leven in de volken zit. We hebben 3 volken staan en bij alle 3 de volken werd er al volop gevlogen en stuifmeel binnengehaald. Het is altijd weer leuk om te zien dat de volken de winter goed zijn doorgekomen al is het natuurlijk wel afwachten wat het weer de komende weken gaat doen. De kasten ook even voorzichtig opgetilt, ze voelden alle 3 nog redelijk zwaar, het lijkt erop dat er nog voldoende voer aanwezig is. Je kunt hieronder een filmpje zien van de 3 actieve volken.

 

Bijenstek Spijkenisse

 

Keurmeester examen Bykersgilde Boskoop

 

Gisteren met mijn wederhelft Carla, naar het bijenprodukt keurmeester examen bij het Bykersgilde in Boskoop geweest. Er waren vele bijenproducten van honing tot een honingtaart in bijenkleuren voor de examenkeuring aangeboden. De workshop over het gebruik en de kwaliteit van propolis producten en de bijbehorende workshop om een propolus zalf en een hoest siroop te maken, was heel leerzaam, de sfeer was heel gezellig.Met mijn 3 potten ingezonden honing haalde ik nog een score van 8.5 Bijgevoeg wat foto’s van deze middag. Volgend jaar moet dat makkelijk beter kunnen.

 

honingkeuring Boskoop

honingkeuring Boskoop

honingkeuring Boskoop

 

Nest van Europese hoornaars

Mevrouw Heidi Hoogvliet kwam dit nest van Europese Hoornaars tegen in Oostvoorne. De Hoornaars hebben bezit genomen van een vogelhuisje. Klik op de foto om het filmpje te zien.

 

Hoornaar nest in Oostvoorne

 

 

 

Archief

 

Geannuleerde bijeenkomsten en evenementen

 

Helaas moeten wij u melden dat het Imke café dat gepland stond voor a.s. maandag 16 maart geen doorgang zal vinden in verband met het Coronavirus en de door de overheid geadviseerde voorzorgsmaatregelen.

Ook de geplande Algemene Ledenvergadering van 23 maart a.s. is om diezelfde reden geannuleerd.

De organisatie van Kom in Kas heeft ons laten weten dat ook dit evenement geannuleerd is. Kom in de Kas stond gepland voor 4 april dit jaar.

Met dank aan onze sponsors

Binnenkort moeten er wat onderhoudswerkzaamheden aan de bijenstek uitgevoerd worden. Hiervoor heeft het bestuur gezocht naar sponsors en……gevonden. Voor wat hoort wat en daarom hieronder de namen van de bedrijven die ons met het beschikbaar stellen van materialen geholpen hebben.

Voor de verf

Voor de brandstof van de bosmaaiers

Voor de Houtsnippers

 

En natuurlijk mogen we IBDL in Spijkenisse niet vergeten. IBDL stelt ruimte beschikbaar voor de huisvesting van het depot. Ook kunnen we hier als vereniging al enige tijd terecht voor vergaderingen van het bestuur en de algemene leden vergaderingen maar ook als locatie voor de cursus bijenhouden en sinds kort ook het imker café.

Imker café Voorne-Putten zeer succesvol

Na een korte inleiding door bestuursleden Martin en Martina was de vloer voor Johan, ons lid met waarschijnlijk de meeste dienstjaren als imker. Johan neemt ons nog eens mee naar hoe op de juiste manier uit te winteren, het onderwerp van discussie deze avond. Volken op 1 kast of 2, het verplaatsen of verwijderen van overtollige ramen met voer, hoe deze te bewaren (in de vriezer) en vooral wanneer en vanaf welke buitentemperatuur dit kan gebeuren wordt besproken. Er is volop interactie met de ongeveer 25 aanwezigen en gezien het aantal vragen dat aan Johan gesteld wordt over dit onderwerp is deze avond voor velen zeer leerzaam. Behalve de hartelijke ontvangst met koffie, thee en een koekje had Martina ook nog gezorgd voor een drankje achteraf, zo was het een echt imker-café avondje.

Gezien het succes van dit eerste Imker-café avondje komt er zeker een vervolg. Het bestuur is samen met Johan al bezig om een datum voor de volgende te prikken en het onderwerp staat ook al zo goed als vast. Dus denkt u, he jammer dat ik dit gemist heb, houdt de activiteitenpagina van de vereniging in de gaten daar wordt een volgend imker-café aangekondigd. Uiteraard ontvangt u ook een uitnodiging op uw emailadres.

Eerste les cursus bijenteelt 2020

Afgelopen donderdagavond heeft bijenteeltleraar Martijn Nouwen de eerste les bijenteelt gegeven aan 12 enthousiaste cursisten. Het is dit jaar de eerste keer dat Martijn de opleiding van nieuwe bijenhouders namens onze vereniging voor zijn rekening neemt. De cursus bestaat uit 8 theorielessen, gegeven aan de Boyleweg 6 in Spijkenisse en 12 praktijklessen aan de bijenstek in Zuidland.

eerste les 2020

 

Inmiddels is ook de bijenstek zo goed als klaar voor de praktijklessen al is er nog wel plek voor 1 of 2 bijenvolkjes. Dus mocht u er een willen afstaan aan de vereniging…….

bijenstek 2020

 

Charles Wauben geeft lezing in Hellevoetsluis

Afgelopen vrijdagavond 24 januari heeft Charles Wauben aan geïnteresseerden een lezing gegeven over bijenhouden en de rol van bijen in de natuur. De lezing werd gehouden in de kinderboerderij in Hellevoetsluis. De lezing was voor iedereen die interesse heeft in bijen en hier iets meer over wil weten.

 

Nieuwjaarsreceptie 2020

Afgelopen zaterdagmiddag 11 januari was de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Anders dan anders maar toch ook wel weer niet helemaal. Anders was de locatie, waar volgens traditie de nieuwjaarsreceptie bij de bijenstek in Zuidland wordt gehouden had het bestuur dit keer gekozen voor de locatie van het depot in Spijkenisse. Dus dit keer zonder de aanwezigheid van de bijen maar natuurlijk wel met oliebollen, glühwein en gepofte wilde kastanjes en het comfort van een gezellig door Martina gefaciliteerde ruimte. Traditioneel hield ook deze keer onze voorzitter Martin een Nieuwjaarsspeech. Al met al een zeer geslaagde middag.

Klik op de foto voor meer foto’s van deze middag.

Diploma uitreiking geslaagden Basiscursus

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november j.l. zijn door Wim van Rooijen de diploma’s uitgereikt aan de cursisten van de Basiscurcus Bijenhouden. Op de foto hieronder poseren de cursisten met de aan hun zojuist uitgereikte diploma’s.

Geslaagden 2019

De geslaagden zijn: M.van Burg, A. G.M. Jacobs-Onings, M.Kooren-Bode, M.P.H. Meijer-Lousberg, A.Oosting, S.Schutte, H.Spierenburg, Spierenburg-Bartels, E.Stechman, M. Stechman, F. van Veenendaal, J. Vogelaar.

Workshop wasraatpersen o.l.v. Charles Wauben

Zaterdagmiddag 26 oktober heeft Charles een workshop wasraatpersen gegeven. Aan geïnteresseerden is uitleg gegeven hoe van eigen was wasraatplaten geperst kan worden. De vereniging heeft enige jarengeleden mede naar aanleiding van het kunstraat schandaal een wasraatpers aangeschaft. Het gebruik van de pers is niet heel moeilijk maar het is wel handig om een keer een goede uitleg gehad te hebben voordat je er zelf mee aan de slag gaat.

 

Charles verteld dat als basis natuurlijk een mooie schone was benodigd is. Vuile was filtert Charles in meerder stappen. Allereerst gaat de was door een zeef van fijnmazig kopergaas en vervolgens door een zeef gemaakt van een oude panty. Ter voorbereiding had Charles al 2 pannen met vloeibare was klaar staan. Met een maatbeker wordt de vloeibare was over de onderste persplaat gegoten, beter te veel dan te weinig. Door het deksel te sluiten wordt het teveel aan was eruit geperst en loopt via een siliconen mat terug in de pan. Met perslucht wordt de raat vervolgens losgemaakt van de mal. Hierna is het alleen nog nodig om de randjes af te snijden. Van de minder goed geslaagde wasraten worden honingkamer raampjes gesneden.

 

Na een demonstratie van Charles mogen de aanwezigen zelf aan de slag. De eerste wasraatplaten zijn nog niet de mooiste maar na een paar keer oefenen worden keurige kunstraatplaten geproduceerd.

Meer foto’s van deze geslaagde workshop zijn te zien in het foto album, Charles bedankt!

Wim van den Hoonaard geeft lezing in Abbenbroek

Afgelopen maandagavond 7 oktober heeft Wim van den Hoonaard aan geïnteresseerden een lezing gegeven over (het houden van) bijen, de bestuiving van bloemen, honing slingeren en leuke weetjes over deze insecten. De lezing vond plaats in het Dorpshuis van Abbenbroek.

Wim van den Hoonaard

Heidi Hoogvliet geeft bijenles aan basisschool leerlingen De Bosrand

Oostvoorne – Op woensdag 15 mei plaatsten leerlingen van obs De Bosrand samen met wethouder Lies van der Pol (gemeente Westvoorne) en Caroline Stenneken (directrice obs De Bosrand) een nieuw bijenhotel in Oostvoorne. Dit bijenhotel staat in de groenstrook voor de school aan de Mildenburgweg. In deze groenstrook zaaiden leerlingen ook een bloemenmengsel van meerjarige wilde bloemen in, zodat bijen daar straks hun voeding vandaan kunnen halen. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot.

Heidi Hoogvliet voor de klas

De leerlingen van De Bosrand kregen ook uitleg over het belang van bijen en het nut van bijenhotels. Deze uitleg kregen ze van Heidi Hoogvliet die lessen hierover heeft voorbereid namens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Voorne-Putten

Lees het hele artikel op de website van weekblad Westvoorne.nl

Zwermen op Hodenpijl

Bryan en ik volgen dit jaar een cursus biodynamisch imkeren op Hodenpijl in Schipluiden bij u misschien beter bekend van de Honey Highway.

(Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken ingezaaid worden met meerjarig streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden en dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat zodat bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen over zo lang mogelijke periode om overwinteren mogelijk te maken.)

Afgelopen vrijdag ontving ik een aantal mooie foto’s gemaakt door Peronne Nusteling, imker op de Buitenplaats van de Hodenpijl, zeg maar de bijenstek waar we praktijkles krijgen. Een aantal volken was gaan zwermen en hadden zich mooi gezet op en aan omliggende bomen. De zwermen zijn later in de avond geschept.

Zwerm

Zwerm2

Kiebel

Koningklijke bijen

Rutger Grijsseels stuurde ons deze foto van een tros wilde bijen in een paleis in Rajasthan, India.
De foto is eergisteren genomen in Karauli, Rajasthan in het city palace van de Maharadja Krishna Chandra Pal.

Bijentros in tempel

Trammelant op het balkon

In de volkskrant doet Caspar Janssen tweewekelijks verslag over de insecten en vogels op zijn balkon. Het item heet Flora en Fauna op het balkon. Dit keer ging het over Jasper zijn blauwe regen en honingbijen.

Voor wie het artikel wil lezen klik op de link hieronder.

Onrust op het balkon rond de blauwe regen: de honingbijen nemen het over

Bijen op dak Notre-Dame overleven brand

Voor wie dit gemist heeft in het nieuws: Drie bijenvolken die op het dak van de Notre-Dame staan hebben de verwoestende brand overleefd.

Lees het stukje op: https://www.nu.nl/dieren/5851944/bijen-op-dak-notre-dame-hebben-brand-overleefd.html

De bijen hebben zelfs een eigen pagina op de site van de Notre-Dame: http://www.notredamedeparis.fr/en/la-cathedrale/les-informations-insolites/les-abeilles-de-notre-dame-de-paris/

Bijen (stek) ter overname aangeboden

Na vele jaren met plezier te hebben geïmkerd, gaat Martien Dol elders een huis bouwen. In zijn “Bijenstal” aan de Westdijk 18 in Hekelingen staan op dit moment vijf bijenvolken. Martien zoekt hiervoor nieuwe eigenaren. De nieuwe eigenaren kunnen de bijen meenemen maar laten staan aan de Westdijk behoort ook tot de mogelijkheden. Martien is zolang hij nog in Hekelingen woont, ongeveer 2 jaar, bereid een mentor te zijn voor een beginnende imker. Dus beginnende imkers die op zoek zijn naar een bijenvolk en graag begeleiding krijgen van een ervaren imker neem contact op met Martien via email adres: martiendol1@gmail.com

Kom in de kas

Afgelopen zaterdag was het weer ‘Kom in de kas’ in onze regio. Belangstellenden konden ook dit jaar weer de Bijenstek in Zuidland bezoeken. Evenals voorgaande jaren zijn er vele belangstellenden op af gekomen, volgens schattingen zeker rond de 500!

Ook dit jaar weer werden onze vrijwilligers verrast met een heerlijke taart.

Kom in de kas taart

Verkoop van honing

Ambrosiuskorf van wijlen Jan Gierveld

Zoals al eerder op deze pagina te lezen was heeft de vereniging een ambrosiuskorf cadeau gekregen. Op de ledenvergadering van 25 maart j.l. hebben de dochters van wijlen Jan Gierveld, Annemiek  en Mirjam in geuren en kleuren verteld over hun vader en hoe die altijd een gepassioneerd bijenhouder is geweest. De korf is door Jan Gierveld zelf gevlochten maar nooit in gebruik genomen als huisvesting voor een bijenvolk. Hieronder ziet u foto’s van Jan Gierveld aan het werk als imker en een krantenartikel over Jan. De Ambrosiuskorf staat in het depot en is op aanvraag te leen om te laten zien tijdens lezingen, markten enz.

Jan Gierveld 1

Jan Gierveld 2

Jan Gierveld kranten artikel

 Nieuwe cursisten maken kennis met Depot

Depot nieuwe cursisten

Op donderdagavond 28 februari bracht Wim van Rooijen samen met de nieuwe cursisten een bezoek aan het depot in Spijkenisse. Op initiatief van depot houdster Martina konden de nieuwe cursisten kennismaken met het depot. Na de ontvangst met een kopje koffie en een introductie van Wim kregen de cursisten een rondleiding waarbij de op voorraad zijnde producten getoond werden. Ook de materialen die uitgeleend kunnen worden zoals een waspers, honingslinger en microscoop werden getoond. Het depot beschikt zelfs over een grote collectie boeken over het bijenhouden. De boeken worden gratis uitgeleend.

Depot Martina

Mocht u zelf ook eens een bezoek willen brengen aan het depot dan bent u altijd welkom. Martina verzekerd u dat de koffie klaar zal staan. Wel altijd even bellen, whatsappen of mailen voor een afspraak.

Ambrosius korf

Afgelopen week heeft Wim van Rooijen uit handen van Mirjam Weeda een Ambrosius korf in ontvangst mogen nemen. De korf is door haar vader zelf gevlochten. Door een spontane ontmoeting tussen Mirjam en een cursist van Wim uit 2018, Mieke van der Griendt heeft Mirjam besloten haar vaders korf aan onze vereniging te schenken.

Wim van Rooijen en Mirjam Weeda

De korf is te bewonderen in ons depot en kan net als de overige standmaterialen uitgeleend worden aan de leden wanneer deze de NBVVP vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld op braderien, markten, lezingen enz..

Ambrosius korf

Nieuwe depot operationeel

Zoals al eerder aangekondigd is het depot overgegaan van Jan Schuurman naar Martina Stimac, van Oostvoorne naar Spijkenisse.

Deze maand zijn de voorraden aangevuld voor het nieuwe bijenseizoen. De lokatie bij IBDL aan de Boyleweg 6, een parallelweg van de Groene Kruisweg bij Spijkenisse, is een verbetering t.o.v. de oude stek. De meesten van ons rijden hier regelmatig langs. Vanaf heden zijn de voorraden weer op peil.

Onder knopje Depot in de linker menubalk staat een overzicht van de materialen die op voorraad zijn. Martina ziet jullie graag komen wel is het zaak een afspraak te maken via WhatsApp of SMS op GSM nr.: 06-24704389 zodat je niet voor een dichte deur staat.

Depot winkel

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 12 januari was het weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie bij de bijenstek in Zuidland. Dit jaar met oliebollen en appelflappen van onze voorzitter Martin omdat hij pas jarig was geweest, koffie, thee en dit jaar ook weer warme Gluhwein van de houtkachel. Na de speech van de voorzitter, er werd natuurlijk nog even teruggeblikt op het afgelopen jaar werd er getoost op een goed 2019 met hopelijk een minder droge zomer. Onder Foto’s kunt u nog meer foto’s van de middag terug zien.

Nieuwjaarsreceptie 2019

Geboorte Bram

Op 4 januari is ons bestuurslid Suzanne Warnars bevallen van Bram. Wij wensen Suzanne en Yorma veel geluk met hun nieuw geboren zoon.

geboorte kaartje Bramgeboorte kaartje Bram

Nieuwe secretaris

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Cor Simonis aangegeven per 1 januari 2019 terug te willen treden als secretaris van de vereniging. Op de ledenvergadering van 19 november j.l. heeft het bestuur dit aan alle leden kenbaar gemaakt en gevraagd of iemand mogelijk interesse heeft om de functie van Cor over te nemen. Tijdens de vergadering heeft onze penningmeester Jan Addink aangegeven de taak van sectretaris er wel bij te willen nemen. Omdat er verder geen gegadigden waren is Jan aangesteld als nieuwe secretaris van de vereniging. Een en ander is inmiddels officieel bij de Kamer van Koophandel vastgelegd. Namens de vereniging bedanken wij Cor Simonis voor het vervullen van de functie van secretaris de afgelopen jaren en wensen wij Jan Addink veel succes met het vervullen van deze taak.

De contactgegevens van Jan staan op de homepagina van de vereniging onder secretariaat.

Oorkonde voor de heer Jan Schuurman Hess

De afdeling Voorne-Putten heeft op de Algemene Ledenvergadering van 19 november j.l. aan de heer Jan Schuurman Hess een oorkonde uitgereikt voor zijn meer dan positieve bijdrage aan de vereniging waarvan onder andere 20 jaar het beheer van het depot met imkermaterialen. Jan heeft dit altijd met plezier gedaan maar moest deze taak door ruimte gebrek na het betrekken van een andere woning neerleggen.

Oorkonde Jan Schuurman Hess

Diploma uitreiking geslaagden Basiscursus

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 november j.l. zijn door Wim van Rooijen de diploma’s uitgereikt aan de cursisten van de Basiscurcus Bijenhouden. Op de foto hieronder poseren de cursisten met de aan hun zojuist uitgereikte diploma’s.

Geslaagden basiscursus 2018

Van links naar rechts op de voorste rij: Mieke van de Griendt; Krijn Nieuwland; Linda Bol; Martina Stimac; Maaike Hombroek; Frenk Vogel; Ilona Madlener.

Van links naar rechts op de achterste rij: Hjalmar van de Zande; Mona Schilders; Henk Bolk; docent Wim van Rooijen; Kees Bakker (niet geslaagd).

Basiscursus bijenteelt 2019

Wanneer  er een grote belangstelling is ten aanzien van het leven van honingbijen en u geboeid raakt door bloemen en planten in uw omgeving of van honing houdt dan is het houden van  van bijen ook een hobby die u dichter bij de natuur brengt.

Doel van de basiscursus bijenteelt.

Mensen die geïnteresseerd zijn in honingbijen te leren verantwoord om te gaan met bijenvolken en ze vakkundig te behandelen..

Waaruit bestaat de basiscursus bijenteelt.

Deze bestaat uit een achttal theorielessen gegeven op de donderdagavonden in de maanden februari en maart en 12 praktijklessen, verdeeld over de maanden april,mei,juni en de de laatste weken van augustus en enkele weken in september.

De  cursus wordt afgesloten met een  examen waarna  het landelijk erkend diploma bij voldoende resultaat wordt uitgereikt.

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt, bent u gratis lid van de NBV; Nederlandse Bijenhouders Vereniging. en ontvangt u het NBV vakblad ‘Bijenhouden’  Ook wordt u ingeschreven voor de ontvangst van ‘Imkernieuws’, de digitale nieuwsbrief van de NBV.

De cursus start op donderdagavond 7 februari, u kunt nog inschrijven!

Nieuwe Depothouder gevonden

Omdat onze inmiddels oud depothouder Jan Schuurman Hess is verhuist naar een woning met minder bergruimte was de afdeling op zoek naar iemand die het depot van Jan over zou willen nemen. In het depot heeft de vereniging altijd allerlei inkerbenodigdheden zoals materialen om raampjes te maken etc. op voorraad.

Inmiddels heeft Martina Stimac aangeboden het beheer van het depot over te nemen, hier zijn we als bestuur erg blij mee. Allerhande imkermaterialen blijven hierdoor voor de inkers in de regio snel voorhanden. Het nieuwe depot zal waarschijnlijk in Spijkenisse komen en Martina heeft al aangegeven er meer van te willen maken dan alleen een depot. De honingslinger en de wasraatpers van de vereniging zullen ook in het depot ondergebracht worden.

Binnenkort volgt hier meer informatie over het nieuwe depot.

Kom in de Kas

Zaterdag 7 april j.l. was het weer Kom in de Kas dag op Voorne Putten. Ook de Bijenhouders vereniging afdeling Voorne Putten stelde weer de Bijenstek in de Bernisse open voor publiek. Enthousiaste bijenhouders van de vereniging gaven uitleg over het houden van bijen en beantwoorden vragen van de bezoekers. Ook dit jaar waren er weer veel geïnteresseerde bezoekers, jong en oud. In het fotoalbum kunt u nog meer foto’s vinden van deze dag.

Taart

Huldiging jubilarissen

Afgelopen maandagavond hield de afdeling Voorne Putten van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging haar 80e  ledenvergadering sinds 1978 waarbij aangetekend moet worden dat de fundamenten van deze vereniging al in 1903 in Brielle zijn gelegd!

Het was een speciale avond waarin bijna 200 jaar aan bijenervaring in het licht werd gezet. Teun de Snoo, Piet van der hoek (helaas afwezig) en Jan Oudwater zijn allen 25 jaar lid als imker op ons mooie eiland en kregen de zilveren NBV-speld uitgereikt uit handen van NBV-bestuurslid Leendert Kamerlingh. Natuurlijk werd Wim van Rooijen niet vergeten als enige actieve bijenhoudersleraar op Voorne-Putten met een respectabel aantal van 40 dienstjaren als imker en beheerder van de Bijenstek in Zuidland. Wim van den Hoonaard is zelfs al 50 jaar  imker en daarnaast mentor en magazijnbeheerder geweest en beheerder van de bijenstal in Spijkenisse. Ook werden Joop Sijses, die 15 jaar als voorzitter de vereniging heeft gediend en Joost Troost als penningmeester uitgezwaaid.

Jubilarissen maart 2018

De jubilarissen waarvan enkelen met hun echtgenote. Foto: Jos Uijtdehaage

Activiteiten

Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Afdelingsnieuws

 

Kaarsen maken

 

De afgelopen 2 jaar is er door de Corona maatregelen helaas weinig gekomen van zaken als het bijencafe of andere initiatieven.

Nu we weer iets meer vrijheid gekregen hebben om met extra activiteiten te beginnen is het eerste wat ik wil organiseren het maken van kaarsen. Dit stond ook al een paar jaar op de wensenlijst.

Ik heb daarvoor gepland de maandagavond op 7 november. We beginnen om 19.00 uur. Eind verwacht uiterlijk 22.00 uur.

Het sluit goed aan bij het jaargetijde waar we in leven, namelijk de donkere dagen voor kerstmis en/of het jaareinde. Een gezellig lichtje doet dan vaak wonderen en wat is leuker dan een eigen gemaakte kaars of theelichtje branden.

Er zijn wel een aantal beperkingen!

Per keer kunnen er maximaal 15 mensen meedoen. Bij grote animo kan eventueel een tweede extra datum gepland worden In volgorde van aanmelden sta je op de lijst.

Wie eerst komt eerst maalt!

Opgeven via WhatsApp direct naar mij.

(Per gemaakte kaars of theelichtje betaal je een kleine bijdrage voor de gebruikte materialen.)

Charles Wauben

 

Bijzondere vondst

Half oktober kwam er toch nog een zwermmelding binnen bij de vereniging. Een inwoner van Hellevoetsluis meldt dat er een groot bijenvolk open en bloot in een boom in de buurt van de Kooilaan hangt.

Imker echtpaar Maurice en Sandra Jacobs hadden er de volgende morgen een hele kluif aan om het volk in een kast te krijgen!

 

Fourangerende bijen

 

Deze mooie foto van fourangerende bijen op een passiebloem is gemaakt door Ruben Hoogland.

(Foto ingestuurd door Martin Meijer)

Kom in de Kas 2022

Afgelopen zaterdag 11 juni was het na twee jaar niet doorgegaan te zijn door Covid-19 weer tijd voor een Kom in Kas. Onder aanvoering van Charles en Mirja werd door vele enthousiaste vrijwilligers van de vereniging in de ochtend de bijenstek en omgeving in gereedheid gebracht om de bezoekers te ontvangen. Aan geïnteresseerden werd uitleg gegeven over het houden van bijen. In de bijenstek kon een kijkje genomen worden in een bijenvolk en liefhebbers konden een potje honing kopen. Er zijn over de hele dag verspreid misschien wel zo’n 600 belangstellenden geweest. In het fotoalbum staan een aantal foto’s van het evenement.

 

 

Huldiging Jubilarissen

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart j.l. zijn de heren Johan de Vries, Dick Oosthoek en Jos Hendriks gehuldigd voor hun jubileum lidmaatschap van de NBV. Dick en Jos zijn beiden al meer dan 25 jaar lid, Johan al meer dan 60 jaar! Door Covid-19 met enige vertraging maar dan nu toch echt onderscheiden. De lintjes werden uitgereikt door Tineke Brascamp van de VCI. De secretaris had zelfs voor taart gezorgd! Klik voor een foto impressie van de jubilarissen op deze link.

 

Taart Johan de Vries

 

Nieuwe contactgegevens NBVVP

Met de introductie van Microsoft Office 365 heeft de vereniging de beschikking over nieuwe email adressen gekregen.

Het email adres van de vereniging is per direct: nbvvp@bijenstek.onmicrosoft.com

Het dagelijks bestuur kan voortaan op de volgende mailadressen worden bereikt:

Voorzitter: Martin Meijer

voorzitter@bijenstek.onmicrosoft.com

Secretaris: Jan Addink

secretaris@bijenstek.onmicrosoft.com

Penningmeester: Jos Hendriks

penningmeester@bijenstek.onmicrosoft.com

Deze gegevens kunt u ook terugvinden in de lijst met contactgegevens

Nog niet eerder in Nederland waargenomen bijensoort ontdekt in Haarlem

Onderzoekers van EIS kenniscentrum insecten hebben in juni vorig jaar in Haarlem een bijensort aangetroffen die nog niet eerder in Nederland was waargenomen, meld Nature Today. Het gaat om de Centauriebehangersbij (Megachile melanopyga).

Wilt u het gehele artikel op nu.nl lezen klik dan hier.

Charles schept een zwerm

Hierbij wat mooie foto’s van Charles Wauben die een zwerm aan het scheppen is. De bijen lijken zo naar binnen te marcheren.

 

 

Honing in een pot van bijenwas

Ontwerper Aurimas uit Litouwen bedacht een eetbare, antibacteriële, zero waste honingpot gemaakt van bijenwas. De honingpot is door Aurimas de Bee Loop genoemd en is biologisch, eetbaar, antischimmel, antiviraal, antiseptisch, antibacterieel en vooral recyclebaar! Een zero waste honingpot gemaakt van het materiaal waar bijen zelf de honing in bewaren. Kan het beter? Tóch wel, want de honingpot ziet er ook nog eens mooi uit én kan worden ingeleverd bij de imker om terug te geven aan de bijen. Volgens Aurimas voelt de honing heel natuurlijk aan in zijn pot gemaakt van was, het hoort daar immers in thuis.

 

 

Het hele artikel over de honingpot van bijenwas kunt u lezen via onderstaande link:

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/slim-honingpot-van-bijenwas

Knoopcelbatterij ingeslikt, honing kan leed voorkomen

Geef een kind een lepel honing als het een knoopcelbatterij inslikt en ga naar het ziekenhuis. En honing niet als oma’s huismiddeltje maar omdat honing licht zuur is en de schade door de batterij beperkt. En honing is geen reden om te treuzelen. Naar de dokter!

Lees hier het gehele artikel: https://amazingerasmusmc.nl/actueel/europese-richtlijn-voor-inslikken-knoopcelbatterij-door-kinderen/

Van het bestuur

Beste mede imkers, Het is alweer een jaar geleden dat we voor het eerst te maken kregen met een pandemie die natuurlijk ook ons raakte. Niemand had verwacht dat we nu, voor het tweede voorjaar op rij elkaar niet kunnen ontmoeten. Het bestuur vindt dit erg vervelend, maar inmiddels wordt gewerkt om elkaar toch online te kunnen ontmoeten. Wat onze bijen doen is natuurlijk eigenlijk wel fantastisch. Die houden gewoon, met wat ondersteuning van ons, zichzelf in stand.

 

Voor de vorstperiode heb ik ze in ieder geval al vaak naar buiten zien komen om zich tegoed te doen aan de Mahonie, de Helleborus, de Winterhei en Winterakoniet. Prachtig ook om te zien hoe die laatste als een zonecollector zijn blaadjes boven het sneeuwdek weet te krijgen. Nou maar duimen dat de volken de strenge vorst hebben overleefd. Nu zitten ze binnen tijdens de regen die het einde van de vorstperiode inluidt. Overigens lijkt me droog vriesweer beter dan dat druilerige natte herfstweer in de winter. Toch hoop ik stiekem op wat mooie dagen met wat zon zo eind februari begin maart. Een paar van die mooie dagen zullen zeker een metamorfose in de tuin teweegbrengen. Veel sneeuwklokjes bloeien al en de krokussen en narcissen staan al dik in knop. Alles is al klaar voor de lente. Sterker nog. Ik ben eigenlijk ook wel klaar voor de lente en Ik denk jullie ook.

 

Ook gaan de werkzaamheden voor het bestuur tijdens deze vreemde tijden, gewoon door. Jan heeft de kascommissie bij elkaar geroepen, de financiën zijn gecontroleerd en in orde bevonden. We hebben inmiddels wat meer “vet” op de botten en kunnen ons als vereniging goed staande houden.

Jan is een online meeting aan het opzetten om de leden elkaar weer eens te laten ontmoeten. Deze vindt plaats op 8 maart aanstaande. Jullie krijgen hierover nog een bericht van Jan.

Charles zou graag de imkercafé ’s weer opstarten. Wij zouden graag jullie mening hierover wel eens willen weten of dit ook online zou kunnen. Het gaat er natuurlijk om dat we met elkaar onze ervaringen delen. Wellicht komt er snel een mogelijkheid om af en toe weer eens fysiek bij elkaar te komen. De laatste bijeenkomst bij Charles was niet alleen informatief, maar ook gezellig.

Inmiddels is al aangegeven dat “Kom in de Kas” dit jaar geen doorgang kan vinden. Erg jammer, want dat is ‘DE’ manier om het publiek kennis te laten maken met de bijen. Ondanks dat zullen we wel het gebied om en nabij de Bijenstek moeten vrijmaken van “ongewenste opslag”. We zoeken dus nog een aantal vrijwilligers met een bosmaaier die dit samen kunnen uitvoeren. Voor de benzine (tweetakt) wordt gezorgd. Opgeven kan bij Jan Addink, nbv.afd.vp@gmail.com.

Ook dit jaar kon de Basis Bijencursus niet op de geplande datum beginnen en heeft Martijn een nieuwe planning moeten maken, waarbij vanaf begin april elke week een theorie en een praktijkles zal worden gegeven. Als de Corona regels op 10 april nog steeds niet zo zijn versoepeld dat we met 14 personen mogen samenkomen, dan moeten we weer alles door schuiven en is het Bijenjaar weer verloren voor de opleiding. Het is helaas niet anders.

Om niet te veel gras voor ieders voeten te willen wegmaaien wil ik het hier even bij houden en ik hoop jullie allen, of in ieder geval een groot deel van jullie, weer eens te zien tijdens het online overleg waar jullie nog een uitnodiging voor krijgen. Ik wil jullie in ieder geval vragen om eventuele agendapunten voor onze online ontmoeting door te geven aan nbv.afd.vp@gmail.com.

Gezamenlijke materialen inkoop

Beste imkers,

Helaas hebben wij op dit ogenblik geen depot meer waar we imkerspullen kunnen halen, omdat Depothouder Martina ermee gestopt is. We hopen natuurlijk dat er zich weer een zal melden; dus als je dit zou willen doen graag! Laat het aan het bestuur weten.

De restant depot spullen zijn voorlopig bij mij gestald. Als er vraag naar is, zal ik die leveren, nadat een betaalverzoek dat de penningmeester, Jan zal sturen is voldaan.

Op 7 september hebben we een imkercafe gehouden in de buitenlucht. Een van de besproken items was om toch te proberen gezamenlijk inkoop te doen van een “beperkt” aantal spullen, welke iedereen toch nodig heeft. In de laatste bestuursvergadering van 2 november is besloten dit uit te voeren.Er is een voorwaarde. We gaan gezamenlijk inkopen, als er voldoende animo is.

Het is de bedoeling om eenmalig een gemeenschappelijke inkoop te doen, wat geleverd gaat worden in ongeveer “begin” februari. De spullen worden dan bij mij afgeleverd, waarna iedereen zijn bestelling kan ophalen. Het afrekenen gaat voor het gemak van allen, met een betaalverzoek vanaf de bankrekening van de vereniging. Gezamenlijk krijgen we een hogere korting die gedeeld wordt met de leden.Iedereen kan natuurlijk afzonderlijk imkermateriaal bestellen. Dat blijft en als je dat liever doet is dat ook goed, echter je betaald wel elke keer de -leveringskosten of je moet het persoonlijk op gaan halen.

De imkermaterialen die iedereen elk jaar nodig heeft zijn:

  • Honingpotten, je kunt snel uitrekenen hoeveel je er op jaarbasis nodig hebt. Een volle honingbak levert ca 25 potten op. Wanneer je 2 volken met 2 honing kamers hebt en je 2 keer denkt te slingeren heb je dus minstens 2*2*2*25 = 150 potjes nodig. Je kunt nu zelf ongeveer uitrekenen hoeveel je nodig hebt.
  • Wasplaten, elk jaar moet je ongeveer 1/3 van de wasplaten vervangen. Tel even hoeveel BK en HK je hebt en deel door 3 en dan heb je het aantal wat je minstens nodig hebt.
  • Raampjes, elk jaar gaan er 10 tot 20% kapot. Zelfde berekening.
  • Kasten, maak een inventaris wat aan vervanging toe is of welke uitbreiding je wil doen.
  • Tabak, maak een inschatting wat je nodig hebt.
  • Varoa bestrijding, maak een inschatting wat je nodig hebt.

 

Het voorjaar en de start van het bijenseizoen lijkt nog ver weg, maar het start eigenlijk nu al met de voorbereidingen en je jaarplan. Bij mij persoonlijk ben ik begonnen met het maken van nieuwe kasten. Ik heb 12 HK en 9 BK gemaakt en ik moet nog deksels repareren of vervangen. Ik kwam er in de herfst achter dat er toch weer veel onderdelen aan vervanging toe zijn.Kast onderdelen per deel en soort en materiaal opgeven: dus bodem, BK, HK, dek plank en deksel, met daarbij; b.v. Spaarkast of Dadant, vuren, multiplex plaat, Red Cedar of kunststof.

Wil je meedoen aan de gezamenlijke inkoop download dan de bestellijst hier.

Graag de lijsten sturen naar Charles Wauben mailto: kjwauben@kpnmail.nlDe sluiting van de bestellijst is za 16 januari 2021. Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen.

Een succesvol 2021 bijenjaar gewenst.Met Vriendelijke groet,Charles Wauben

Interessante link

Gif van Honingbijen maken korte metten met borstkankercellen!

Op de website van Scientias staat een interessant stukje over een onderzoek dat heeft aangetoond dat het gif van honingbijen kankercellen kan doden en gezonde cellen ongemoeid laat.

U kunt het stukje vinden via onderstaande link:

Scientias

“Overloop” bijenstek

Sinds kort beschikt de vereniging over een tweede plek om bijenvolken te stallen. Het veldje, beter bekend als het Schapenveld ligt langs de Groene Kruisweg. Volken die niet meer in de bijenstek in Zuidland passen kunnen hier geplaatst worden. Momenteel staan er o.a. de volken die van Martien Dol afkomstig zijn.

 

 

Bijenzwerm gevonden en op zoek naar een imker?

Hangt er bij u in de buurt een bijenzwerm en bent u op zoek naar een imker klik dan op deze link om direct naar de pagina met telefoonnummers van imkers te gaan die u kunt bellen.

Opknapbeurt bijenstek

Afgelopen zaterdag hebben een aantal vrijwilligers de bijenstek van een nieuw beschermlaagje voorzien. De bijenstek kan zo weer een paar jaartjes weer en wind doorstaan.

Contactgegevens

Naam

Voorne-Putten

Provincie

Zuid-Holland

Email adres

nbvvp@bijenstek.onmicrosoft.com

Contactinformatie

Voorzitter: Lucinda Keuken

voorzitter@bijenstek.onmicrosoft.com

Sectretaris: Esther Merten

secretaris@bijenstek.onmicrosoft.com

Penningmeester: Jos Hendriks

penningmeester@bijenstek.onmicrosoft.com

Algemeen email adres:
nbvvp@bijenstek.onmicrosoft.com

 

CONTACTGEGEVENS

 

Zwermlijst:
Voorne Putten (algemeen)

L. Keuken 06-18875113

E. Merten 06-20761212

 

Heenvliet:
D. Oosthoek 0181-664654

 

Hekelingen:
A. van Es 0181-631501 / 06-53129373
 
Hellevoetsluis:
L. Keuken 06-18875113
K.J. Wauben 0181-462213
G. Faber 06-86804316
 
Oostvoorne:
R. Grijseels 06-15210962 J. Pluim 06-23622253
 
Oudenhoorn:
M. Jacobs 06-28649274 M. Venis 06-45640354
 
Rockanje:
J. Oudwater 06-20805266 / 0181-485387
 
Rozenburg:
J. Hendriks 0181-214882
 
Spijkenisse:
F.M. Munts 06-28023823
 
Zuidland:
A. Oosting 06-13410054