Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Iets over de historie

Bijenstal Oranjewoud

Onopvallend, verscholen achter het groen van een smalle boomrand bevindt zich, voorbij de stenen schuur van de Gemeentewerken, in “De Overtuin” van Oranjewoud een bijenstal. Onbewust van deze aanwezigheid wandelt de parkrecreatie hier dan ook veelal niets vermoedend aan voorbij. Het gunstige van deze locatie is dat de volken zich hier in het seizoen goed ontwikkelen en ongestoord door de winter kunnen komen.

Op deze locatie staat dan ook al heel wat jaren een bijenstal. De eerste stal werd meer dan een halve eeuw geleden geplaatst voor de heer Plantinga die aan de Landbouwschool als leraar de vakken biologie en bijenteelt doceerde. De stal werd in 1955 door de loco burgemeester van Heerenveen geopend. Onze voormalige penningmeester de heer De Ruiter was hierbij aanwezig. De heer Plantinga was lid van de vereniging Oranjewoud en de opzet was dat hij beginnende imkers het vak zou leren. Hiervoor was ook een observatiekast beschikbaar. De gelden hiervoor waren afkomstig uit een loten verkoop met een daarop volgende loterij onder de leden.

De oude bijenstal heeft dienst gedaan tot 2007. Toen was deze zo lek en verzakt dat onze timmerman de heer Jan Oosterbaan de opdracht kreeg om een nieuwe, de nu huidige, bijenstal te bouwen.

Afdeling Oranjewoud is opgericht in het oorlogsjaar 1943 in het voormalige (later afgebrande) hotel Weener. Bij volle maan want destijds was er geen, of mocht er (om de verduisteringsplicht) geen licht gemaakt worden. Bij deze oprichting werden flink wat leden ingeschreven. Onder deze 1e leden waren verscheidene sigaar en sigaret rokende notabelen, die als voornaamste persoonlijke agendapunt de mogelijkheid tot ruilhandel op hun agenda hadden staan. Tabak was evenals voedingswaar door de bezetter op de bon gedaan, dus mooier kon het niet, gewoon je honing bij de nieuwbakken vereniging inleveren en er tabaksbonnen voor terug ontvangen. Wie niet rookte kon voor zijn honing suikerbonnen ontvangen. Ook het gratis bakkie koffie werd zeer gewaardeerd en was zeer aanlokkelijk, want dit genotsmiddel was destijds helemaal schaars goed geworden. Op die winterse avond werden er dan ook veel imkers als lid ingeschreven. Dit kon ook best, want vergeleken met nu waren er toen natuurlijk veel meer lui die bijen op hun erf hadden. Dit was de manier om aan zoetstof te komen, suiker was gewoon te duur. Het hoorde er gewoon bij, net zoals er toen bijvoorbeeld veel meer gestroopt werd. Noem het maar overlevingsdrang.

Op de  Open Imkerijdag van zondag 10 juli 2016 zijn wij weer met de nodige educatieve uitleg in De Overtuin aanwezig. Wilt u meer informatie over de bijenteelt en/of het volgen van imkerlessen? Komt allen! 

 Bouke Oosterloo, beheerder Bijenstal Oranjewoud.

boosterloo@planet.nl

0622302541

 
Zwermen

Bijenzwermen

In het voorjaar groeien de bijenvolken sterk. Soms wordt het volk zo groot dat de kast overbevolkt raakt. Dat is het moment (vanaf begin mei) dat de koningin met een deel van het volk plaats maakt voor een nieuwe koningin om een nieuwe volk te stichten. Dit zien we dan doordat er een flinke zwerm bijen met koningin de kast verlaat en in een boom of struik gaat hangen.

Dit kan op drukkere plaatsen of waar kinderen spelen overlast bezorgen. Als u een bijenzwerm aantreft houdt dan voldoende afstand en neem contact op met onze zwerm coördinator Johan Witteveen (tel.nr. 0513-627318 of 06-30169443). Hij zorgt ervoor dat er iemand langskomt om de zwerm weg te halen en een nieuwe plek te geven.

Geef duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer door en de plaats van de zwerm, zodat wij snel kunnen handelen.

 
Cursus Imkeren

Cursus Imkeren

De NBV groep Fryslân organiseert elk jaar een imkerijcursus met een zestal theorielessen (centraal in Friesland) en op verschillende locaties, waaronder in Oranjewoud, praktijklessen.

Met deze cursus kun je zelf aan de slag als imker en je eigen honing oogsten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van de NBV ( https://www.bijenhouders.nl )

Contactgegevens

Naam

Oranjewoud

Provincie

Friesland

Email adres

secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl

Telefoonnummer

06 30041722

Contactinformatie

Zwerm gespot? Bel onze zwerm coördinator:

Peter Speksnijder

06 30041722

of

Henry van Grunsven

06-13920640

Bestuur:

Henry van Grunsven (voorzitter)

voorzitter@bijenverenigingoranjewoud.nl

Erik-Jan Rodenhuis (penningmeester)

penningmeester@bijenverenigingoranjewoud.nl

Anna Rijpma (secretaris)

secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl

Kees Spoelstra (lid)

Roelof Hof (lid)

 

Facebook link: https://www.facebook.com/search/top/?q=bijenvereniging%20oranjewoud