Bekijk profiel

Introductie

Over de vereniging

Open Imkerijdag:zaterdag 13 juli 2024 – 10:00 – 16:00

 

Bijentuin LelystadLarserringweg 23 8219 PX, Lelystad

Locatie: Neem vanaf de Oostranddreef de weg Lelystad – Dronten N309.

Na 2 km de afslag links nemen: de Larserringweg.

Volg de weg totdat je weer onder de snelweg doorkomt.

 

Je vindt de bijentuin bij de parkeerplaats links aan de weg.

 

NBV AFDELING: Oostelijk Flevoland

Welkom op onze website!

De volgende personen zijn bereid hulp te bieden bij (over-) last van bijen:

Lelystad:
F. Hogenboom 06-43607520
I. Suijkerbuijk 0320-280046 en 06-42204412
A. Britos Carbajal 06-83943198

Dronten:
J. van Boven 0321-383079 / 06-13815424
H. Polinder 0321-313362 / 06-23785107
Buitengebied, polder Oost-Flevoland:
J. van Boven 0 321-383079 / 06-13815424
H. Polinder 0321-313362 / 06-23785107

 

Switerbant:

A. Britos Carbajal 06-83943198

Over de NBV afdeling Oost Flevoland
1 Algemeen
The NBV afdeling Oost Flevoland is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en bestuur. De vereniging behartigd de belangen van imkers in Oost Flevoland. Dat is het gebied tussen de Keteldijk en Knardijk.
2 Thema-avonden
De bijenvereniging organiseert elk jaar een reeks van bijeenkomsten voor leden met relevante thema’s voor bijenhouders. Dit zijn uiteenlopende onderwerpen die gaan over biodiversiteit, verbetering van dracht/voedselplanten voor insecten, de gezondheid van bijenvolken, wilde bijen, kwaliteit van honing, het maken van bijen producten, etc. Het gaat hier om kennis overdracht.
3 Aandacht voor wilde bijen en bestuivers
Meer en meer zet de vereniging extra stappen om verder betrokken te raken met activiteiten en kennis over wilde bijen en andere bestuivers. Het beleid van de vereniging is gericht in samenspraak met landschap beheerde een juiste balans te vinden voor de honing en wilde bij.
4 Open Imkerij Dag
Elk jaar organiseren de plaatselijke leden van de bijenvereniging in de Provincie de Open Imkerij dag om zo het publiek kennis te laten maken met het ambacht/hobby van bijenhouden. In Lelystad en Dronten doen wij dit op de bijentuinen.
5 Drachtgebieden
Ook dit jaar organiseert de afdeling Oostelijk Flevoland in overleg met Staatsbosbeheer het plaatsen van bijenvolken volken in dracht gebieden om zodoende voor een goede bestuiving te zorgen en te zorgen dat er balans is tussen aanbod van dracht/voedselplanten en het aantal volken. Andrés is de drachtcoördinator van de vereniging. Met vragen over dracht kunt u mailen naar: bijenvereniging@gmail.com
6 Bijentuin in Lelystad & Dronten & Swifterbant
Elk jaar wordt er door leden van de bijentuin gewerkt aan het onderhoud en verbeteren van dracht op de bijentuin. Op de lange termijn is het doel om de diversiteit op de bijentuin drastisch uit te breiden en zoveel mogelijk dracht te realiseren het hele jaar door. Dit zal ook een voorbeeld zijn voor bezoekers.
7 Netwerken en samenwerken
De afdeling Oost Flevoland is actief lid van de NMFF met het oog op netwerken en waar mogelijk samen te werken of kennis over te dragen over de activiteiten van de bijen vereniging. Ook advisering aan particulieren m.b.t. drachtplantverbetering hoort tot de mogelijkheden.
8 Publicaties
In 2018 en begin 2019 heeft de NBV afdeling twee boekjes uitgebracht (zie bijlage: Bijen Weides & Bijenzwermen). Deze zijn op verzoek gratis verkrijgbaar. Ook willen wij nog meer van dit soort publicaties uitbrengen om zodoende kennis te verspreiden over bijen en biodiversiteit.
9 Verbetering Biodiversiteit
Onze leden zijn meer en meer betrokken op lokaal niveau om de leefomgeving bij-vriendelijk in te richten. We doen dit door te beginnen met kennisoverdracht gevolgd door het opstellen van een actie plan met betrokkenen en daarna de uitvoering en onderhoud. Waar mogelijk willen we deze initiatieven vast leggen is een beknopte publicatie.
10 Ambassadeurs biodiversiteit
De NBV heeft rond de 70 Ambassadeurs Biodiversiteit en drie ambassadeurs zijn woonachtig in de Provincie Flevoland, Deze ambassadeurs zullen zich de komende jaren inzetten om de biodiversiteit in Flevoland te verbeteren. Dit willen zij doen door samen te werken met ander partijen en daarbij een beroep doen op kennis en het netwerk wat de NBV te bieden heeft. Dit zijn o.a. ruim 150 imkers in Flevoland die een goede biodiversiteit na staan. Immers gezonde natuur betekent gezonde bijen en insecten. De traditionele rol van imker verandert. Waar in het verleden het imkers voornamelijk om honing ging staat nu het zorgdragen voor een goede en gezonde bijenstand bij de imkers hoog in het vaandel. Daar komt bij dat de moderne imker zich ook richt op een goede leef leefomgeving voor de wilde bijen andere bestuivers en insecten. Imkers en bijen verenigingen doen dit allereerst om overbevolking van honing bijen in een gebied te voorkomen.
11 Onderwijs
Indien mogelijk in de huidige situatie gaan we onderzoeken of onze afdeling de capaciteit heeft om leerlingen van de basisscholen kennis te laten maken met het imker ambacht en alle zaken die daar mee te maken hebben.

Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) is een invasieve exotische wesp die afkomstig is uit Zuidoost-Azië. De soort is per ongeluk in Europa geïntroduceerd, waarschijnlijk via een zending aardewerk uit China, in 2004 (Villemant et al., 2006). Sindsdien heeft de Aziatische hoornaar zich snel verspreid over verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (zie Figuur 1).
In 2017 werd het eerste nest in Nederland op Schouwen-Duiveland aangetroffen (Smit et al., 2017).   In de jaren daarna hebben ze zich steeds verder kunnen verspreiden richting het noorden van Nederland.

Op de Aziatische hoornaar (een Unilijst-soort sinds 2016) is Artikel 19 van de Europese Invasieve Exotenverordening (EU-verordening 1143/2014) van kracht. Dit betekent dat Nederland verplicht is om doeltreffende maatregelen te nemen om de soort op eigen grondgebied te beheersen. De provincies in Nederland dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

De Aziatische hoornaar kan mogelijk schade veroorzaken aan ecosystemen en de biodiversiteit, de fruitteelt, imkerij en volksgezondheid.

Herkenning van de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is opvallend groter dan een limonadewesp en meet tussen de 1,7 en 3,2 cm. Ze is duidelijk te herkennen aan haar volledig zwarte borststuk, zwart poten met geel uiteinde en geeloranje band achter op haar overwegend zwarte achterlijf.

De Aziatische hoornaar wordt veel verward met de inheemse Europese hoornaar (Vespa crabro) en de stadsreus (Volucella zonaria). De Europese hoornaar heeft een roodzwart borststuk, rode poten en een overwegend geel achterlijf. De Aziatische hoornaar is gemiddeld iets kleiner dan de Europese hoornaar die tussen de 1,8 en 3,5 cm meet. De stadsreus is de grootste zweefvlieg die in Nederland voorkomt en meet tussen de 1,8 en 2,2 cm. Deze vlieg lijkt in kleurpatroon veel lijkt op de Europese hoornaar en wordt ook wel de hoornaarzweefvlieg genoemd. In tegenstelling tot hoornaars heeft de stadreus piepkleine antennes.

 

Het is dan van belang op de volgende zaken te letten:

         Blijf uit de buurt van Aziatische hoornaarnesten;   wanneer een persoon binnen drie meter van het nest opgemerkt wordt, zal hij/zij direct aangevallen worden (Choi, 2021).

De bestrijding van de nesten is de verantwoordelijkheid van de provincie.

 

         Bij mogelijke waarneming van Aziatische hoornaars graag melden bij het landelijk meldpunt: https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/.

         U kunt contact opnemen met uw lokale bijenhoudersvereniging, zie voor contactgegevens of https://www.imkersnederland.nl voor samenwerking, voorlichting en ondersteuning in de lokalisatie van Aziatische hoornaarnesten. Het kan ook zijn dat de lokale imkersvereniging contact met u opneemt. De Taskforce Aziatische Hoornaar heeft alle bijenhoudersverenigingen in Nederland opgeroepen contact op te nemen met de gemeente en de lokalisatie van nesten te ondersteunen ten einde deze spoedig te kunnen laten verwijderen door professionals.

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Zwerm
Bijenzwerm?

Heeft u een bijenzwerm gevonden? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Bel een imker. Deze komt graag langs om de zwerm op te halen.
Wat is een bijenzwerm?
Van mei tot juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een zogenaamde zwerm. Een flink deel van het volk, enkele duizenden bijen, gaat er vandoor met de koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan verkenners op zoek naar een nieuw ‘huis’.Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om u te steken. Ze zijn alleen op doorreis en hebben niets verdedigen.
Neem afstand tot een zwerm en laat het geheel met rust
Bijenhouders helpen u graag van de zwerm af. Op verzoek komen ze de zwerm scheppen en nemen hem mee om het volkje in een kast of korf onder te brengen. Het kan zijn dat ze een kleine vergoeding vragen voor hun werk. Vraag dat gelijk.
Waar vind ik een imker?
Er is ongetwijfeld een bijenhouder, een imker bij u in de buurt. Maak een of enkele foto’s van de zwerm bij voorkeur via Whatapp en neem contact op met de volgende personen die bereid zijn hulp te bieden bij (over-) last van bijen:
Lelystad:
F. Hogenboom 06-43607520
I. Suijkerbuijk 0320-280046 en 06-42204412
A. Britos Carbajal 06-83943198

Dronten:
J. van Boven 0321-383079 / 06-13815424
H. Polinder 0321-313362 / 06-23785107
Buitengebied, polder Oost-Flevoland:
J. van Boven 0 321-383079 / 06-13815424
H. Polinder 0321-313362 / 06-2378510

 

Swifterbant:

A. Britos Carbajal 06-83943198

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Open Imkerijdag:
zaterdag 13 juli 2024 – 10:00 – 16:00

Bijentuin Lelystad
Larserringweg 23 8219 PX, Lelystad
Locatie: Neem vanaf de Oostranddreef de weg Lelystad – Dronten N309.
Na 2 km de afslag links nemen: de Larserringweg.
Volg de weg totdat je weer onder de snelweg doorkomt.
Je vindt de bijentuin bij de parkeerplaats links aan de weg.

Wat kan de NBV afdeling Oostelijk Flevoland voor u doen?
De NBV- afdeling Oost Flevoland staat haar leden met raad en daad bij. Door zelf deel te nemen (zoals lezingen in de wintermaanden en bijeenkomsten op de bijentuin in de zomer) leert u uw collega’s kennen en wordt op informele basis ervaring uitgewisseld.
De vereniging geeft voorlichting en probeert nieuwe leden te werven door aanwezig te zijn op lokale culturele markten en geeft voorlichting op scholen. Beginnende imkers krijgen van de vereniging indien mogelijk een bijenvolk om de eerste beginselen van het bijenhouden te leren (indien gewenst) onder begeleiding van een ervaren lid.
Lid of gastlid
Bent u lid van de NBV kies dan voor onze afdeling OOST FLEVOLAND (LELYSTAD), dan bent automatisch vast lid van onze vereniging. U bent al lid van de NBV maar wilt ook gastlid worden, meldt u dan aan per mail bijenvereniging@gmail.com en geef uw naam, adres, lidnummer NBV en telefoonnummer door. Gastlidschap kost 10,00 euro per kalenderjaar.

De bijentuin
De Afdeling Oost Flevoland beheert in Dronten, Lelystad en Swifterbant bijentuinen, waar leden een perceel kunnen huren. Hier kunnen de leden hun bijenvolken en/of een bijenstal voor hun bijenvolken neerzetten. De huur van één perceel bedraagt € 30,00 per jaar.
Alleen leden van onze afdeling kunnen maximaal een perceel op een bijentuin huren (indien beschikbaar) om daar na toestemming van het bestuur een bijenstal te installeren.
Het maximumaantal bevolkte kasten per perceel op de bijentuinen (Lelystad en Swifterbant):
• Van 1 April tot 31 September mogen er maximaal acht (8) bevolkte bijen kasten per perceel geplaatst worden.
• Van 1 Oktober – 31 Maart mogen er een onbeperkt aantal bevolkte bijenkasten per perceel worden geplaatst zolang dit niet leidt tot overlast voor andere imkers en algemene regels voor de bijentuin. Op de bijentuin in Dronten zijn op dit moment geen percelen beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u zich via de mail wenden tot de voorzitter: bijenvereniging@gmail.com

Contactgegevens

Naam

Lelystad

Provincie

Flevoland

Email adres

bijenvereniging@gmail.com

Website

https://www.bijenhouders.nl/members/lelystad

Contactinformatie

Voorzitter: Roel Visser

Penningmeester: Sarah van Os – de Jong

Secretaris: Hella Aberson

Bestuurslid: Andrés Britos Carbajal

Bestuurslid: Willem Boers

Contact mail: bijenvereniging@gmail.com

Facebook link: “https://www.facebook.com/BijenverenigingOostFlevoland”>NBV Oost Flevoland | Lelystad |