Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Zwermlijst

Wanneer u niet de persoon van uw gebied kunt bereiken, bel dan een bestuurslid.

 

N.B. Voor het diervriendelijk verwijderen van een wespennest kunt u eens kijken op de website van de Wespenstichting.

Activiteiten

Activiteiten

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Bijenhoudersvereniging Assen en omstreken is een groep imkers, die het leuk vindt om met bijen om te gaan. De een vindt de opbrengst van honing belangrijk en een ander is gegrepen door de fascinerende wereld van de bijen en de interactie met alles wat groeit en bloeit.
 
In Assen hebben wij op drie plaatsen verenigingsstallen waar een imker voor een gering bedrag zijn of haar bijenvolken kan stallen.
 
Misschien bent u geïnteresseerd in hoe dat gaat met het houden van bijen? Kom dan eens naar onze maandelijkse soos, iedere derde zaterdag van de maand in het Duurzaamheidscentrum Assen waar imkers ervaringen en sterke verhalen uitwisselen.
 
In het voorjaar organiseren wij een gratis kennismakingsavond over het houden en helpen van bijen. Als u geïnteresseerd bent, laat dat dan per mail aan onze secretaris weten, dan krijgt u tegen die tijd een berichtje ter herinnering.
 
Startende imkers kunnen van ons begeleiding krijgen, zodat onze hobby met plezier kan worden beleefd.
 
Wij vinden samenwerken in en buiten de vereniging belangrijk. Wij houden contacten met andere natuurgroepen en de gemeente. Zij zijn voor ons belangrijke spelers. Ook onze buur-NBV-afdelingen zijn voor ons van belang. Wij delen graag onze ervaringen met hen.
 
Het is goed om als imker georganiseerd te zijn. Lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) biedt veel mogelijkheden zoals:

 • kennis, studiedagen, opleiding instructeurs, lezingen;
 • bijengezondheid, informatievoorziening;
 • ondersteuning bij spuitschade, vuilbroed, enz.;
 • en nog vele andere zaken, terug te vinden op de website van de NBV, https://www.bijenhouders.nl.

Contactgegevens

Naam

Assen

Provincie

Drenthe

Email adres

bijenverenigingassen@gmail.com

Telefoonnummer

06 149 621 45

Contactinformatie
 • Henk de Jong Posthumus (voorzitter)
 • René de Vries (secretaris)
  Telefoon: 06 149 621 45
  Mail: bijenverenigingassen@gmail.com
 • Rob Smeenk (penningmeester)
  Telefoon: 06 405 022 58
 • Wouter Reckman (algemeen bestuurslid)

Penningmeester Bijenvereniging Afd. Assen
Rabobank NL 03 RABO 0325 8408 49