Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Zwermmeldpunt Assen 2022

Wanneer u niet de persoon van uw gebied kunt bereiken, bel dan een bestuurslid.

Imkers soos

Informatie gaat via de nieuwsbrief.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur wordt gevormd door;

Henk de Jong Posthumus    Voorzitter

René de Vries                          Secretaris

Rob Smeenk                            Penningmeester

Bert Evers                                 Lid

Everhard Reckman                 Lid

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Via e-mail heeft de voorkeur;

René de Vries  bijenverenigingassen@gmail.com of  06 149 621 45

 

 

Activiteiten

Activiteiten

MAART

29-03-2023
Voorjaarsvergadering
9411 PM Beilen

APRIL

07-04-2023
Imkercafé
Ruinen

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Bijenhoudersvereniging Assen e.o.

Bijenhouders-vereniging Assen en omstreken is een groep imkers, die het leuk vinden om met bijen om te gaan. De ene vindt de opbrengst van honing belangrijk en een ander vindt het houden van bijen belangrijk.

In Assen hebben wij op 3 plaatsen verenigingsstallen waar een imker voor een gering bedrag zijn of haar bijenvolken kan stallen.

Misschien bent u geïnteresseerd in hoe dat gaat met het houden van bijen.

Op de eerste twee woensdagen van april organiseren wij een kennismakingscursus bijenhouden. De twee avonden vormen samen een geheel, waarbij de tweede avond een vervolg is van de eerste avond. Iedereen kan zich via het secretariaat van de afdeling per e-mail opgeven. Je geeft je dus op voor 2 avonden.

Uit praktische redenen werken wij met 2 commissies:

a)    Activiteiten

b)   Dracht en stallenbeheer

De activiteitencommissie kun je vele malen per jaar tegen komen bij markten of bijeenkomsten.

Op de 3de zaterdag van de maand is er een soos waar imkers ervaringen uitwisselen.

Koninginnenteelt is ook een activiteit vanuit deze commissie Hierin vinden wij het belangrijk dat wij vriendelijke bijen telen, steek traag, rustige raat zit, zwerm traag en een goede haaldrift.

Startende imkers/bijenhouders kunnen van ons begeleiding krijgen, zodat onze hobby met plezier kan worden beleefd.

Wij vinden samenwerken in en buiten de vereniging belangrijk. Wij houden contacten met andere natuurgroepen en de gemeente. Zij zijn voor ons belangrijke spelers. Ook onze buur NBV afdelingen zijn voor ons van belang. Wij delen graag onze ervaringen met hen.

Het is goed om als imker georganiseerd te zijn. Lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) biedt veel mogelijkheden zoals:

  • Kennis, studiedagen, opleiding instructeurs, lezingen, enz.
  • Bijengezondheid, informatie voorziening
  • Ondersteuning, bij spuitschade, vuilbroed, enz.
  • En nog vele andere zaken, dit is op de website van de NBV, https://www.bijenhouders.nl, terug te vinden.

Contactgegevens

Naam

Assen

Plaats

Assen

Provincie

Drenthe

Email adres

bijenverenigingassen@gmail.com

Telefoonnummer

06 149 621 45

Contactinformatie

Henk de Jong Posthumus (voorzitter)

René de Vries (secretaris)

Telefoon: 06 149 621 45

Mail: bijenverenigingassen@gmail.com

Rob Smeenk (penningmeester)

Telefoon: 06 405 022 58

Mail: rgsmeenk@gmail.com

Penningmeester Bijenvereniging Afd. Assen

Rabobank NL 03 RABO 0325 8408 49

bijenverenigingassen@gmail.com