Vacatures

Bij de Nederlandse BijenhoudersVereniging zijn onderstaande vacatures:

 

Bestuurslid NBV

(vrijwilliger)

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, worden leden uit West- en Noord-Nederland in het bijzonder uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Dat geldt ook voor jonge en/of vrouwelijke imkers.

Wat houdt de functie in?

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is volop in ontwikkeling! Het ambitieniveau van de vereniging is hoog en maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken vragen volop de aandacht. Binnen het bestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden. Het is belangrijk dat het bestuur een afspiegeling is van de imkerij en zo mogelijk zelfs van de Nederlandse samenleving. Voel je dus van harte uitgenodigd om je interesse in de vacature kenbaar te maken!

Als bestuurslid van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging bepaal je samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging, initieer en realiseer je plannen om de imkerij toekomstgericht te ontwikkelen, overleg je binnen toegekende aandachtsgebieden/portefeuilles, zowel in commissies als met externe partijen. Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel formeel als informeel en je bent ambassadeur voor de imkerij, de vereniging en bijen in het algemeen.

Lees meer >

(geplaatst 13-8-2019)

 

Twee leden voor de commissie Studiedagen

(vrijwilliger)

Woonachtig in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en/of Utrecht

Wat houdt de functie in?

Binnen de commissie Studiedagen geef je, samen met de leden van andere regio’s, vorm aan het jaarlijkse programma van de studiedagen. Daarbij geef je input op de beoogde onderwerpen en sprekers, zodat de dagen een relevant programma krijgen. In aanloop naar de studiedag ondersteun je door het onderhouden van contact met commissie, bureau, de locatie en de vrijwilligersgroep. Op de studiedag zelf coördineer je (met de andere commissieleden en de vrijwilligers) het verloop van de dag, zoals de entree, de ontvangst en begeleiding van de sprekers en de zaken die rond de lunch geregeld zijn.
Na afloop evalueer je binnen de commissie procesmatig en op inhoud. Hoe was de dag, hoe waren de sprekers? Wat was de opkomst en wat waren de reacties van de bezoekers? Hoe zorgen we dat de volgende editie een nog groter succes wordt?

Lees meer >

 

Leden voor de commissie Jeugd

(vrijwilliger)

Wat houdt de functie in?

De commissie Jeugd is nieuw binnen de NBV. Er zijn op dit moment nog geen commissieleden.
Activiteiten die binnen de NBV voor de jeugd worden uitgevoerd zijn o.a. de organisatie Nederlandse selectiedag en deelname IMYB (jeugd-imkercompetitie), er worden jeugdcursussen gegeven in sommige afdelingen en we stellen promotie- en informatiemateriaal beschikbaar gericht op jeugd.
Zoals het spreekbeurtpakket en de jeugdfolder die beiden in ontwikkeling zijn, er zijn kleurplaten online beschikbaar etc. Toch willen we graag onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van de jeugd. Immers, de jeugd is de toekomst van de vereniging en er wordt in het onderwijs veel aandacht geschonken aan bestuivers en biodiversiteit. Wat kan de NBV vervolgens bieden en wat is er nodig om dat georganiseerd te krijgen?
Hoe maken we de NBV relevant en aantrekkelijk voor jongeren?

Lees meer >