Ledenraad

 

Op 11 november 2017 werd de ledenraad geïnstalleerd en traden de nieuwe statuten in werking. Tijdens de ALV van 22 april 2017 heeft de vergadering met ruime meerderheid ingestemd met een ingrijpende statutenwijziging die het instellen van een ledenraad mogelijk maakt. 

De Ledenraad vervangt de Algemene LedenVergadering (ALV). Doel van de Ledenraad is de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en besluitvaardiger te kunnen opereren. De Ledenraad bestaat uit 40 leden en komt minimaal twee keer per jaar met het bestuur bijeen. Elk ledenraadslid vertegenwoordigt een gelijk aantal leden. Ledenraadsleden worden voorgedragen door de groepen. Elke groep vaardigt minstens één ledenraadslid af. Afhankelijk van het aantal leden binnen de groep kunnen dit er meer zijn.

 

>> Overzicht Ledenraadsleden vertegenwoordiging per groep.  

 

>> Inloggen voor Ledenraadsleden >>

 

 

Bekijk het veranderproces in de korte presentatie

Naar overzicht verloop proces van ALV naar Ledenraad