Beloningsbeleid-bestuur

De NBV bestuursleden kunnen 2 x per jaar hun declaratie indienen. Het formulier moet ingediend zijn voor 15 juni en 15 december en gecontroleerd en geparafeerd door de penningmeester.

Declarabel zijn:

  • Kantoorkosten tot € 135,- per half jaar en verder gemaakte kosten via het standaard NBV-declaratieformulier (besluit december 2009)
  • Verdere kosten: Eén afgevaardigde is gerechtigd de Apimondia op basis van reis- en verblijfkosten bij te wonen (besluit december 2009 )
  • In de Bestuursvergadering van 6 januari 2011 is besloten dat NBV bestuursleden de entree en lunchkosten van het bijwonen van activiteiten, georganiseerd door de NBV, kunnen declareren, na overleg betalingsbewijs.

Kantoor NBV

Per 1 december 2019 is het adres: Stationsweg 94A, 6711 PW, Ede
Telefonisch bereikbaar:
0317-422 422 (van 10 - 14 uur)

Bezoek NBV bureau op afspraak
secretariaat@bijenhouders.nl

IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De NBV heeft het beleid t.a.v. hanteren persoonsgegevens vastgelegd in haar privacybeleid.