Beloningsbeleid-bestuur

De NBV bestuursleden kunnen 2 x per jaar hun declaratie indienen. Het formulier moet ingediend zijn voor 15 juni en 15 december en gecontroleerd en geparafeerd door de penningmeester.

Declarabel zijn:

  • Kantoorkosten tot € 135,- per half jaar en verder gemaakte kosten via het standaard NBV-declaratieformulier (besluit december 2009)
  • Verdere kosten: Eén afgevaardigde is gerechtigd de Apimondia op basis van reis- en verblijfkosten bij te wonen (besluit december 2009 )
  • In de Bestuursvergadering van 6 januari 2011 is besloten dat NBV bestuursleden de entree en lunchkosten van het bijwonen van activiteiten, georganiseerd door de NBV, kunnen declareren, na overleg betalingsbewijs.

Kantoor NBV

Stationsweg 94A, 6711 PW, Ede
Telefonisch bereikbaar:
0317-422 422 (van 10 - 14 uur)

Bezoek NBV bureau op afspraak
nbvbureau@bijenhouders.nl

IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De NBV heeft het beleid t.a.v. hanteren persoonsgegevens vastgelegd in haar privacybeleid.