Algemene Ledenvergadering oktober 2015

De extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 10 oktober 2015 in het Congresgebouw van de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen, aanvang 10.00 uur, einde 12.00 uur.

Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.

 

De bijlagen zijn in te zien bij het secretariaat van de vereniging in Wageningen en voor leden bij de secretaris van de hun afdeling. 

 

AGENDA

  1. Opening door voorzitter Jan Dommerholt

  2. Notulen ALV 25 april 2015 (bijlage)

  3. Voortgangsbesluit totstandkoming Ledenraad (bijlage) Tijdens de ALV in april jl. is het plan gepresenteerd om de besluitvorming binnen de NBV door een Ledenraad te laten plaatsvinden en niet door een jaarlijkse Algemene LedenVergadering. De vergadering gaf in april groen licht het plan verder te concretiseren. Het concept ‘Ledenraad’ is de volgende stap in het proces. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

  4. Voortgang verbouwing Bijenhuis

  5. Uitreiking erekorfje

  6. Rondvraag en sluiting