Organisatie en Bestuur NBV

 

Organisatie

Het secretariaat is gevestigd in het Bijenhuis in Wageningen. Vaste medewerkers verzorgen de dagelijkse gang van zaken, waaronder de (leden)administratie. Ze bieden ondersteuning aan hoofdbestuur, commissies, werkgroepen en de redacties van het tijdschrift Bijenhouden en de digitale nieuwsbrief Imkernieuws. 

 

NBV Bestuur 

 • Bert Willigenburg - penningmeester / interim voorzitter 
 • Marleen Boerjan (per 21/9/17) - secretaris
 • vacant - vice voorzitter *)

 • Jacqueline Hill
 • Leendert Kamerling (per 21/4/17)
 • Wilfred Muis 
 • Jan Schrage
 • Vincent Sterring

(samenstelling per 16-11-2017)

*) worden op later moment binnen het bestuur ingevuld

Bestuur en leden van commissies en werkgroepen zijn als vrijwilliger verbonden aan de organisatie. Het bestuur komt in aanmerking voor onkostenvergoeding, omschreven in het 'beloningsbeleid'.

 

Documenten

 

Ontstaan vereniging

De NEDERLANDSE BIJENHOUDERSVERENIGING (NBV) is in april 2006 ontstaan uit de fusie van drie organisaties: 

 • Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) – opgericht op 29 oktober 1897 
 • Bond van Bijenhouders NCB - opgericht op 21 december 1921
 • Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) – opgericht op 9 april 1927.

Secretariaat NBV

Het secretariaat van de NBV is gevestigd in het Bijenhuis,
Grintweg 273
6704 AP Wageningen.
Bereikbaar:
werkdagen 9.00 - 16.00 uur
tel: 0317-422 422
secretariaat@bijenhouders.nl

NL07 INGB 0000 8468 01
of
IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Lidmaatschap

Lidmaatschap

De NBV behartigt de belangen van alle imkers in het land. Sluit u aan!
BIJENhouden

BIJENhouden

Leden ontvangen 6 keer per jaar het blad BIJENhouden met achtergrondverhalen, interviews, imkerpraktijk en verenigingsnieuws.

BijenBlog

BijenBlog
Volg de onwikkelingen.
Laat u verrassen.