Missie en doel 

Missie

De NBV verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand. 

Doelgroep

De NBV richt zich op alle bijenhouders in Nederland, zowel de hobbyimker als de beroepsmatige imker. Bij de NBV kunnen ook mensen terecht die belangstelling hebben voor honingbijen en aanverwante insecten zoals solitaire bijen en hommels.

Doelstellingen

 • Vanuit de ambitie om de bijenhouderij te optimaliseren en in stand te houden, doet de NBV er alles aan om de bijenhouder te ondersteunen en de omgeving zo te beïnvloeden dat bijen een optimaal leefklimaat hebben.
 • De NBV doe dit door te faciliteren/informeren zowel intern als extern in interactie met haar leden, opdat bijen en bijenhouders in goede harmonie met hun omgeving kunnen samenleven.
 • De NBV wil zich bovenal faciliterend opstellen voor de lokale verenigingen en haar leden. Haar primaire wens is dat de vraag vanuit de lokale verenigingen leidt tot een grotere slagvaardigheid van de nationale vereniging waardoor onderlinge cohesie gestimuleerd wordt en decentralisatie wordt bevorderd.
 • De doelstellingen zijn onder te verdelen in 4 pijlers:
  - Dienstverlening & ondersteuning,
  - Informatievoorziening, communicatie & PR,
  - Onderwijs, natuurbeheer & bijengezondheid
  - Financiën en beheer.

Beleidsplan 2015 - 2020

 

ANBI

De NBV heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee voldoet de vereniging aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan de NBV te doen.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 

Lees meer over giften op de site van de Belastingdienst

Lees meer over het lidmaatschap