Ledenraad

 

De Ledenraad vervangt sinds 22 april 2017 de Algemene LedenVergadering (ALV). De ledenraad werd 11 november 2017 geïnstalleerd en op die datum traden de nieuwe statuten in werking.

Doel van de Ledenraad is de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en besluitvaardiger te kunnen opereren. De Ledenraad bestaat uit 40 leden en komt minimaal twee keer per jaar met het bestuur bijeen. Elk ledenraadslid vertegenwoordigt een gelijk aantal leden. Ledenraadsleden worden voorgedragen door de groepen. Elke groep vaardigt minstens één ledenraadslid af. Afhankelijk van het aantal leden binnen de groep kunnen dit er meer zijn.

 

LOGIN OP MIJNNBV VOOR LEDENRAADSLEDEN OVERZICHT

 

  

 

Bekijk het veranderproces in de korte presentatie